เนื้อเพลง Crying out for Me คำอ่านไทย Mario

1, 2, 3, 4
( วัน , ทู , ที , โฟว)
Yeah [uh huh]
(เย่ [ อา ฮู ])
Polo the Don
(โพโล เดอะ ด็อน)
Listen girl Mario Let’s go
(ลิ๊สซึ่น เกิล มารีโอเล็ท โก)
Ladies
(เลดิส)

It’s like you caught up in a maze
(อิทซ ไลค ยู คอท อัพ อิน อะ เมส)
You keep on going in circles girl you’re trying to find your way out
(ยู คีพ ออน โกอิ้ง อิน เซ๊อร์เคิ้ล เกิล ยัวร์ ทไรอิง ทู ไฟนด ยุร เว เอ้า)
But its time I put on my cape and
(บัท อิทซ ไทม ไอ พัท ออน มาย เคพ แอ็นด)
Put that s on my chest
(พัท แดท เอส ออน มาย เช็ซท)
Girl I wanna come and save you
(เกิล ไอ วอนนา คัม แอ็นด เซฝ ยู)
But I’m stick in the middle of seeing you hurt
(บัท แอม ซทิค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ซีอิง ยู เฮิท)
I know when you love him
(ไอ โน ฮเว็น ยู ลัฝ ฮิม)
And you wanna make it work
(แอ็นด ยู วอนนา เมค อิท เวิค)
And I can’t help but think that I known you first
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ บัท ธิงค แดท ไอ โนน ยู เฟิซท)
It’s getting louder
(อิทซ เกดดดิ้ง ลาวเดอ)
Can’t ignore any longer
(แค็นท อิกโน เอนอิ ลองเงอ)

I can hear your heart crying out for me [crying out for me]
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า ฟอ มี [ คไรอิง เอ้า ฟอ มี ])
I can hear your heart crying out for me
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า ฟอ มี)
[And it keeps on saying] Come on in, come on in come on in and save
([ แอ็นด ดิท คีพ ออน เซอิง ] คัมมอน อิน , คัมมอน อิน คัมมอน อิน แอ็นด เซฝ)
[And it keeps on saying] Come on in, come on in come on in and save
([ แอ็นด ดิท คีพ ออน เซอิง ] คัมมอน อิน , คัมมอน อิน คัมมอน อิน แอ็นด เซฝ)
[I can baby] I can hear your heart crying out for me
([ ไอ แค็น เบบิ ] ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า ฟอ มี)

Baby, I should’ve never caught feeling
(เบบิ , ไอ ชูดดิฝ เนฝเวอะ คอท ฟีลอิง)
But baby having late night conversion on your sofa
(บัท เบบิ แฮฝวิ่ง เลท ไนท ค็อนเฝอฌัน ออน ยุร โซฟะ)
You telling me how he played you out over and over, over and over
(ยู เทลลิง มี เฮา ฮี พเล ยู เอ้า โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ , โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
But I’m stuck in the middle of seeing you hurt
(บัท แอม ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ซีอิง ยู เฮิท)
I know when you love him
(ไอ โน ฮเว็น ยู ลัฝ ฮิม)
And you wanna make it work
(แอ็นด ยู วอนนา เมค อิท เวิค)
And I can’t help but think that I knew you first
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ บัท ธิงค แดท ไอ นยู ยู เฟิซท)
It’s getting louder
(อิทซ เกดดดิ้ง ลาวเดอ)
Girl I can’t ignore it no more baby
(เกิล ไอ แค็นท อิกโน อิท โน โม เบบิ)

I can hear your heart crying out for me [crying out for me]
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า ฟอ มี [ คไรอิง เอ้า ฟอ มี ])
I can hear your heart [oh yeah] crying out for me
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท [ โอ เย่ ] คไรอิง เอ้า ฟอ มี)
[And girl it’s saying]
([ แอ็นด เกิล อิทซ เซอิง ])
Come on in, come on in, come on in and save [Save me]
(คัมมอน อิน , คัมมอน อิน , คัมมอน อิน แอ็นด เซฝ [ เซฝ มี ])
Come on in, come on in, come on in and save [oh oh oh]
(คัมมอน อิน , คัมมอน อิน , คัมมอน อิน แอ็นด เซฝ [ โอ โอ โอ ])
I can hear your heart [I can hear it yeah] crying out for me
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท [ ไอ แค็น เฮีย อิท เย่ ] คไรอิง เอ้า ฟอ มี)
Girl it’s crying it’s crying
(เกิล อิทซ คไรอิง อิทซ คไรอิง)

I don’t wanna confuse things [no]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ค็อนฟยูส ธิง [ โน ])
But I just can’t keep lying to myself
(บัท ไอ จัซท แค็นท คีพ ลายยิง ทู ไมเซลฟ)
When you’re holding me [when you’re holding me]
(ฮเว็น ยัวร์ โฮลดิง มี [ ฮเว็น ยัวร์ โฮลดิง มี ])
I can feel your pain oh baby let me be your dream
(ไอ แค็น ฟีล ยุร เพน โอ เบบิ เล็ท มี บี ยุร ดรีม)
I’m the answer come see me [see me]
(แอม ดิ อานเซอะ คัม ซี มี [ ซี มี ])
And u don’t have to cry no more [u don’t have to cry]
(แอ็นด ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คไร โน โม [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คไร ])

Girl I can hear your heart baby
(เกิล ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท เบบิ)
I can hear your heart
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท)
Girl it’s crying
(เกิล อิทซ คไรอิง)
Won’t you listen to your heart, baby
(ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฮาท , เบบิ)

I can hear your heart crying out for me [girl it’s crying out for me]
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า ฟอ มี [ เกิล อิทซ คไรอิง เอ้า ฟอ มี ])
I can hear your heart crying out for me
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า ฟอ มี)
[And it’s saying]
([ แอ็นด อิทซ เซอิง ])
Come on in, come on in, come on in and save [Save me]
(คัมมอน อิน , คัมมอน อิน , คัมมอน อิน แอ็นด เซฝ [ เซฝ มี ])
Come on in, come on in, come on in and save
(คัมมอน อิน , คัมมอน อิน , คัมมอน อิน แอ็นด เซฝ)
I can hear your heart crying out for me
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า ฟอ มี)

Girl I can hear, hear it cry for me, for me, for me, for me
(เกิล ไอ แค็น เฮีย , เฮีย อิท คไร ฟอ มี , ฟอ มี , ฟอ มี , ฟอ มี)

Ladies wave your hands in the air
(เลดิส เวฝ ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
Ladies wave your hands in the air
(เลดิส เวฝ ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ)

Oh baby
(โอ เบบิ)
It’s crying for me
(อิทซ คไรอิง ฟอ มี)
It’s crying for me for me
(อิทซ คไรอิง ฟอ มี ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crying out for Me คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น