เนื้อเพลง Dirty Pictures คำอ่านไทย Kesha feat Taio Cruz

I could dream of ways to see you
( ไอ เคิด ดรีม อ็อฝ เว ทู ซี ยู)
I could close my eyes to dream
(ไอ เคิด คโลส มาย ไอ ทู ดรีม)
I could fantasize about you
(ไอ เคิด แฟนทาซายอะเบาท ยู)
Tell the world what I believe
(เท็ล เดอะ เวิลด ว็อท ไอ บิลีฝ)
But whenever I’m not with you
(บัท ฮเว็นเอฝเออะ แอม น็อท วิฑ ยู)
It’s so hard for me to see
(อิทซ โซ ฮาด ฟอ มี ทู ซี)
I need to see a picture of you
(ไอ นีด ทู ซี อะ พีคเชอะ อ็อฝ ยู)
A special picture just for me, yeah
(อะ ซเพฌแอ็ล พีคเชอะ จัซท ฟอ มี , เย่)

So take a dirty picture for me
(โซ เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Just take a dirty picture for me
(จัซท เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Just send the dirty picture to me
(จัซท เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)
Just send the dirty picture to me
(จัซท เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)

Snap.
(ซแน็พ)
Uh.
(อา)

Whenever you are gone, I just wanna be wit ya
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ กอน , ไอ จัซท วอนนา บี วิท ยา)
Please don’t get me wrong, I just wanna see a picture
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง , ไอ จัซท วอนนา ซี อะ พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

Whenever you are gone, I just wanna be wit ya
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ กอน , ไอ จัซท วอนนา บี วิท ยา)
Please don’t get me wrong, I just wanna see your picture
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง , ไอ จัซท วอนนา ซี ยุร พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

The dream of ways to see you
(เดอะ ดรีม อ็อฝ เว ทู ซี ยู)
I could close my eyes to dream
(ไอ เคิด คโลส มาย ไอ ทู ดรีม)
Fantasize about this with you
(แฟนทาซายอะเบาท ดีซ วิฑ ยู)
But the way is never seen
(บัท เดอะ เว อีส เนฝเวอะ ซีน)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Just send the dirty picture to me
(จัซท เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)
Send the dirty picture to me
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)

Snap
(ซแน็พ)
Snap
(ซแน็พ)
Snap
(ซแน็พ)
Snap
(ซแน็พ)

Whenever you are gone, I just wanna be wit ya
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ กอน , ไอ จัซท วอนนา บี วิท ยา)
Please don’t get me wrong, I just wanna see your picture
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง , ไอ จัซท วอนนา ซี ยุร พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

When you’re all alone boy, I got something to give ya
(ฮเว็น ยัวร์ ออล อะโลน บอย , ไอ ก็อท ซัมติง ทู กิฝ ยา)
Will ya play along if I take a dirty picture
(วิล ยา พเล อะลอง อิฟ ฟาย เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

I’ll take a dirty picture for ya
(แอล เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ ยา)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
I’ll take a dirty picture for ya
(แอล เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ ยา)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Just send the dirty picture to me
(จัซท เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)
Send the dirty picture to me
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)

Snap, uh
(ซแน็พ , อา)
Snap
(ซแน็พ)
Snap
(ซแน็พ)
Click, click… snap
(คลิค , คลิค ซแน็พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Pictures คำอ่านไทย Kesha feat Taio Cruz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น