เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Jamelia

Let me see ya bounce bounce, yeah,
( เล็ท มี ซี ยา เบานซ เบานซ , เย่ ,)
Baby let me see ya, bouncing baby, ah,
(เบบิ เล็ท มี ซี ยา , เบานซิง เบบิ , อา ,)

Let me see you bounce, I wanna sse ya bounce,
(เล็ท มี ซี ยู เบานซ , ไอ วอนนา sse ยา เบานซ ,)
Let me let me, see ya bounce for me,
(เล็ท มี เล็ท มี , ซี ยา เบานซ ฟอ มี ,)
Come on and bounce for me, let’s go, what what!
(คัมมอน แอ็นด เบานซ ฟอ มี , เล็ท โก , ว็อท ว็อท !)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I’d like to know ya, all up and down,
(อาย ไลค ทู โน ยา , ออล อัพ แอ็นด เดาน ,)
I wanna see ya bounce bounce, uh UH!
(ไอ วอนนา ซี ยา เบานซ เบานซ , อา อา !)
I wanna show ya, what I can do,
(ไอ วอนนา โฌ ยา , ว็อท ไอ แค็น ดู ,)
And while I’m wishing, what I could do to you,
(แอ็นด ฮไวล แอม วิชชิ้ง , ว็อท ไอ เคิด ดู ทู ยู ,)
[I’d like] to see you when you could bring it on,
([ อาย ไลค ] ทู ซี ยู ฮเว็น ยู เคิด บริง อิท ออน ,)
[And I would like] to see if we could get it on,
([ แอ็นด ดาย เวิด ไลค ] ทู ซี อิฟ วี เคิด เก็ท ดิธ ออน ,)
[I’d like] to see if I could turn it out,
([ อาย ไลค ] ทู ซี อิฟ ฟาย เคิด เทิน หนิด เอ้า ,)
You know what I’m about,
(ยู โน ว็อท แอม อะเบาท ,)
So shake that ass and let me hear you shout.
(โซ เฌค แดท อาซ แซน เล็ท มี เฮีย ยู เฌาท)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
Bounce bounce, go and get your freak on,
(เบานซ เบานซ , โก แอ็นด เก็ท ยุร ฟรีค ออน ,)
That’s the way we get it off,
(แด๊ท เดอะ เว วี เก็ท ดิธ ออฟฟ ,)
I’ll be working wit ya baby let me see ya,
(แอล บี เวิคกิง วิท ยา เบบิ เล็ท มี ซี ยา ,)
Bounce bounce, when you’re moving left to right,
(เบานซ เบานซ , ฮเว็น ยัวร์ มูฝอิง เล็ฟท ทู ไรท ,)
I’m loving what it feels like,
(แอม ลัฝอิง ว็อท ดิธ ฟีล ไลค ,)
Hit you wid da uh uh make your body [bounce]
(ฮิท ยู หวีด ดา อา อา เมค ยุร บอดอิ [ เบานซ ])

[Verse2:]
([ Verse2 : ])
Now let me tell ya the irony,
(เนา เล็ท มี เท็ล ยา ดิ ไอโระนิ ,)
The crowd is jumping, that could be you and me,
(เดอะ คเราด อีส จัมปิง , แดท เคิด บี ยู แอ็นด มี ,)
Feel it vibrate as we turn up da bass,
(ฟีล อิท ไฝบเรท แอ็ส วี เทิน อัพ ดา แบ็ซ ,)
Feel the treble make ya tremble, turn it up hey,
(ฟีล เดอะ เท่เบิล เมค ยา เทมเบิล , เทิน หนิด อัพ เฮ ,)
[I’d like] to see you when you could bring it on,
([ อาย ไลค ] ทู ซี ยู ฮเว็น ยู เคิด บริง อิท ออน ,)
[And I would like] to see if we could get it on,
([ แอ็นด ดาย เวิด ไลค ] ทู ซี อิฟ วี เคิด เก็ท ดิธ ออน ,)
[I’d like] to see if I could turn it out,
([ อาย ไลค ] ทู ซี อิฟ ฟาย เคิด เทิน หนิด เอ้า ,)
You know what I’m about,
(ยู โน ว็อท แอม อะเบาท ,)
So shake that ass and let me hear you shout.
(โซ เฌค แดท อาซ แซน เล็ท มี เฮีย ยู เฌาท)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Rap:]
([ แร็พ : ])
Let me see you bounce boy, do ya thang,
(เล็ท มี ซี ยู เบานซ บอย , ดู ยา เตง ,)
Show me suttum, make me swing,
(โฌ มี suttum , เมค มี ซวิง ,)
It’s O.K to let yourself go,
(อิทซ โอ เค ทู เล็ท ยุรเซลฟ โก ,)
It’s O.K as long as you know,
(อิทซ โอ เค แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู โน ,)
It’s about to go off in here,
(อิทซ อะเบาท ทู โก ออฟฟ อิน เฮียร ,)
Let me show you who’s da boss up in here,
(เล็ท มี โฌ ยู ฮู ดา บอส อัพ อิน เฮียร ,)
Sake ya thang cos you don’t care,
(ซาคิ ยา เตง คอซ ยู ด้อนท์ แค ,)
I get it hot like Montego Bay up in here,
(ไอ เก็ท ดิธ ฮ็อท ไลค มอนเทโก เบ อัพ อิน เฮียร ,)
Bounce bounce, I know you heard me,
(เบานซ เบานซ , ไอ โน ยู เฮิด มี ,)
Come on we bout to get dirty,
(คัมมอน วี เบาท ทู เก็ท เดอทิ ,)
Forget time it’s never too early,
(เฟาะเกท ไทม อิทซ เนฝเวอะ ทู เออลิ ,)
Don’t nothing matter when we,
(ด้อนท์ นัธอิง แมทเทอะ ฮเว็น วี ,)
Bounce, to the break a dawn,
(เบานซ , ทู เดอะ บเรค กา ดอน ,)
Getting our freak on,
(เกดดดิ้ง เอ๊า ฟรีค ออน ,)
You want it bad, and there ain’t a damn thing wrong
(ยู ว็อนท ดิธ แบ็ด , แอ็นด แดร์ เอน ดา แด็ม ธิง ร็อง)

[Chorus and adlibs to end]
([ โครัซ แซน แอ็ดลิบ ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Jamelia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น