เนื้อเพลง Love It when You Call คำอ่านไทย The Feeling

I found a switch
( ไอ เฟานด อะ ซวิช)
I turn it on
(ไอ เทิน หนิด ออน)
I hit the ditch
(ไอ ฮิท เดอะ ดิช)
You carried on
(ยู แคร์รี่ ออน)
I was so near
(ไอ วอส โซ เนีย)
Now you’re so far
(เนา ยัวร์ โซ ฟา)
Are you quite sure
(อาร์ ยู คไวท ฌุร)
Just who you are?
(จัซท ฮู ยู อาร์)

Oh I thought you could use a friend but you don’t seem to have the time
(โอ ไอ ธอท ยู เคิด ยูซ อะ ฟเร็นด บัท ยู ด้อนท์ ซีม ทู แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
I, I wonder if you’ll ever get to say what’s on your mind
(ไอ , ไอ วันเดอะ อิฟ โยว เอฝเออะ เก็ท ทู เซ ว็อท ออน ยุร ไมนด)
Take a little time
(เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
Take a little time
(เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)

I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
But you never call at all
(บัท ยู เนฝเวอะ คอล แอ็ท ดอร์)
So what’s the complication?
(โซ ว็อท เดอะ คอมพลิเคฌัน)
It’s only conversation
(อิทซ โอ๊นลี่ คอนเฝอะเซฌัน)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
But you never call at all, oh….
(บัท ยู เนฝเวอะ คอล แอ็ท ดอร์ , โอ)
He loves it when you call
(ฮี ลัฝ ซิท ฮเว็น ยู คอล)
He loves it when you call
(ฮี ลัฝ ซิท ฮเว็น ยู คอล)
He loves it when you call
(ฮี ลัฝ ซิท ฮเว็น ยู คอล)
He loves it when you call
(ฮี ลัฝ ซิท ฮเว็น ยู คอล)

Remember me?
(ริเมมเบอะ มี)
I used to be
(ไอ ยูซ ทู บี)
Your best-time buddy
(ยุร เบ็ซท ไทม บัดดิ)
That you couldn’t wait to see
(แดท ยู คูดซึ่น เวท ทู ซี)
We’re getting old
(เวีย เกดดดิ้ง โอลด)
It takes it’s toll
(อิท เทค อิทซ โทล)
And hearts getting broken leads to people growing cold
(แอ็นด ฮาท เกดดดิ้ง บโรเค็น เล็ด ทู พี๊เพิ่ล กโรอิง โคลด)

Oh I, I’m flipping with a coin that’s got a tail on either side
(โอ ไอ , แอม ฟริพพิง วิฑ อะ คอยน แด๊ท ก็อท ดา เทล ออน อีเฑอะ ไซด)
I, I’m gonna be the one who makes you stop and realise
(ไอ , แอม กอนนะ บี ดิ วัน ฮู เมค ยู ซท็อพ แอ็นด รีโอราย)
You can have it all, yeah
(ยู แค็น แฮ็ฝ อิท ดอร์ , เย่)
We should have it all
(วี เชิด แฮ็ฝ อิท ดอร์)

I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
But you never call at all
(บัท ยู เนฝเวอะ คอล แอ็ท ดอร์)
So what’s the complication?
(โซ ว็อท เดอะ คอมพลิเคฌัน)
It’s only conversation
(อิทซ โอ๊นลี่ คอนเฝอะเซฌัน)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
But you never call at all, oh….
(บัท ยู เนฝเวอะ คอล แอ็ท ดอร์ , โอ)
He loves it when you call
(ฮี ลัฝ ซิท ฮเว็น ยู คอล)
He loves it when you call
(ฮี ลัฝ ซิท ฮเว็น ยู คอล)

Yeah baby, yeah I want to be your saint,
(เย่ เบบิ , เย่ ไอ ว็อนท ทู บี ยุร เซนท ,)
Yeah, and I wonder who you’ve seen
(เย่ , แอ็นด ดาย วันเดอะ ฮู ยู๊ฟ ซีน)
And I hope you’ve found your dream
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู๊ฟ เฟานด ยุร ดรีม)
When you do I really hope it’s what it seems
(ฮเว็น ยู ดู ไอ ริแอ็ลลิ โฮพ อิทซ ว็อท ดิธ ซีม)

I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
But you never call at all
(บัท ยู เนฝเวอะ คอล แอ็ท ดอร์)
So what’s the complication?
(โซ ว็อท เดอะ คอมพลิเคฌัน)
It’s only conversation
(อิทซ โอ๊นลี่ คอนเฝอะเซฌัน)
I love it when you call
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คอล)
But you never call at all, oh….
(บัท ยู เนฝเวอะ คอล แอ็ท ดอร์ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love It when You Call คำอ่านไทย The Feeling

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น