เนื้อเพลง Just Don’t Tell Me That คำอ่านไทย N’Sync

Oh oh, No no
( โอ โอ , โน โน)
Alright
(ออลไร๊ท)

You like to be seen at every party at the Playboy
(ยู ไลค ทู บี ซีน แอ็ท เอฝริ พาทิ แอ็ท เดอะ พเลบอย)
Mansion
(แมนฌัน)
Fun
(ฟัน)
Sad
(แซ็ด)
I know I gotta draw the line
(ไอ โน ไอ กอททะ ดรอ เดอะ ไลน)
You wanna be in the flashes of light
(ยู วอนนา บี อิน เดอะ แฟลสเชด อ็อฝ ไลท)
Holding me tight
(โฮลดิง มี ไทท)
With your phony laugh
(วิฑ ยุร โฟนี ลาฟ)
I guess you gotta be photographed
(ไอ เก็ซ ยู กอททะ บี โฟโทะกราฟ)

You can say it’s real
(ยู แค็น เซ อิทซ ริแอ็ล)
But I know where it’s at
(บัท ไอ โน ฮแว อิทซ แอ็ท)
Just don’t tell me that
(จัซท ด้อนท์ เท็ล มี แดท)

You were gonna love me
(ยู เวอ กอนนะ ลัฝ มี)
I don’t wanna hear it, baby
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท , เบบิ)
You don’t have tell me that
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เท็ล มี แดท)
It’s gonna be your last lie
(อิทซ กอนนะ บี ยุร ลาซท ไล)

No baby, I won’t go for that
(โน เบบิ , ไอ ว็อนท โก ฟอ แดท)
Even if you did say
(อีเฝ็น อิฟ ยู ดิด เซ)
You were gonna be there
(ยู เวอ กอนนะ บี แดร์)
I don’t want you back
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Cause it’s not about love
(คอส อิทซ น็อท อะเบาท ลัฝ)
Just don’t tell me that
(จัซท ด้อนท์ เท็ล มี แดท)

You like to drive in my Jag
(ยู ไลค ทู ดไรฝ อิน มาย แจ็ก)
And spend every dollar of my credit, baby
(แอ็นด ซเพ็นด เอฝริ ดอลเลอะ อ็อฝ มาย คเรดอิท , เบบิ)
Guess what hit me with your golden eye
(เก็ซ ว็อท ฮิท มี วิฑ ยุร โกลเด็น ไอ)
I guess you wanna be
(ไอ เก็ซ ยู วอนนา บี)
Part of the ride
(พาท อ็อฝ เดอะ ไรด)
Live for the night
(ไลฝ ฟอ เดอะ ไนท)
But I’ve seen it through
(บัท แอฝ ซีน หนิด ธรู)
I’ve had enough of being close to you
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ บีอิง คโลส ทู ยู)

You can say it’s real
(ยู แค็น เซ อิทซ ริแอ็ล)
But I know where it’s at
(บัท ไอ โน ฮแว อิทซ แอ็ท)
Just don’t tell me that
(จัซท ด้อนท์ เท็ล มี แดท)

You were gonna love me
(ยู เวอ กอนนะ ลัฝ มี)
I don’t wanna hear it, baby
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท , เบบิ)
You don’t have tell me that
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เท็ล มี แดท)
It’s gonna be your last lie
(อิทซ กอนนะ บี ยุร ลาซท ไล)

No baby, I won’t go for that
(โน เบบิ , ไอ ว็อนท โก ฟอ แดท)
Even if you did say
(อีเฝ็น อิฟ ยู ดิด เซ)
You were gonna be there
(ยู เวอ กอนนะ บี แดร์)
I don’t want you back
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Cause it’s not about love
(คอส อิทซ น็อท อะเบาท ลัฝ)
Just don’t tell me that
(จัซท ด้อนท์ เท็ล มี แดท)

No, no
(โน , โน)
It’s not about love
(อิทซ น็อท อะเบาท ลัฝ)
Not about love
(น็อท อะเบาท ลัฝ)
No, no
(โน , โน)

You wanna be in the flashes of light, holding me tight
(ยู วอนนา บี อิน เดอะ แฟลสเชด อ็อฝ ไลท , โฮลดิง มี ไทท)
Girl, it’s all up to you
(เกิล , อิทซ ซอร์ อัพ ทู ยู)
But whatever you do I don’t wanna hear it
(บัท ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท)
You’re not gonna love me
(ยัวร์ น็อท กอนนะ ลัฝ มี)
I won’t go for that
(ไอ ว็อนท โก ฟอ แดท)
It just won’t happen
(อิท จัซท ว็อนท แฮพเพ็น)
Even if you say you were gonna be there
(อีเฝ็น อิฟ ยู เซ ยู เวอ กอนนะ บี แดร์)
I don’t want you back
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Cause it’s not about love
(คอส อิทซ น็อท อะเบาท ลัฝ)

Just don’t tell me that
(จัซท ด้อนท์ เท็ล มี แดท)
You were gonna love me
(ยู เวอ กอนนะ ลัฝ มี)
I don’t wanna hear it, baby
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท , เบบิ)
You don’t have tell me that
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เท็ล มี แดท)
It’s gonna be your last lie
(อิทซ กอนนะ บี ยุร ลาซท ไล)
No baby, I won’t go for that
(โน เบบิ , ไอ ว็อนท โก ฟอ แดท)
Even if you did say
(อีเฝ็น อิฟ ยู ดิด เซ)
Even if you did say
(อีเฝ็น อิฟ ยู ดิด เซ)
You were gonna be there
(ยู เวอ กอนนะ บี แดร์)
I don’t want you back
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
Cause it’s not about love
(คอส อิทซ น็อท อะเบาท ลัฝ)
Just don’t tell me that
(จัซท ด้อนท์ เท็ล มี แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Don’t Tell Me That คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น