เนื้อเพลง Ocean Breathes Salty คำอ่านไทย Modest Mouse

Your body may be gone, I’m gonna carry you in.
( ยุร บอดอิ เม บี กอน , แอม กอนนะ แคริ ยู อิน)
In my head, in my heart, in my soul.
(อิน มาย เฮ็ด , อิน มาย ฮาท , อิน มาย โซล)
And maybe we’ll get lucky and we’ll both live again.
(แอ็นด เมบี เว็ล เก็ท ลัคคิ แอ็นด เว็ล โบธ ไลฝ อะเกน)
Well I don’t know. I don’t know. I don’t know. Don’t think so.
(เว็ล ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ด้อนท์ ธิงค โซ)

Well that is that and this is this.
(เว็ล แดท อีส แดท แอ็นด ดีซ ซิส ดีซ)
You tell me what you want and I’ll tell you what you get.
(ยู เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด แอล เท็ล ยู ว็อท ยู เก็ท)
You get away from me. You get away from me.
(ยู เก็ท อะเว ฟร็อม มี ยู เก็ท อะเว ฟร็อม มี)
Collected my belongings and I left the jail.
(ค็อลเลคท มาย บิลองอิงส แซน ดาย เล็ฟท เดอะ เจล)
Well thanks for the time, I needed to think a spell.
(เว็ล แธ็งค ฟอ เดอะ ไทม , ไอ นีด ทู ธิงค กา ซเพ็ล)
I had to think awhile. I had to think awhile.
(ไอ แฮ็ด ทู ธิงค อะฮไวล ไอ แฮ็ด ทู ธิงค อะฮไวล)

The ocean breathes salty, won’t you carry it in?
(ดิ โอแฌ็น บรีฑ ซอลทิ , ว็อนท ยู แคริ อิท อิน)
In your head, in your mouth, in your soul.
(อิน ยุร เฮ็ด , อิน ยุร เมาธ , อิน ยุร โซล)
And maybe we’ll get lucky and we’ll both grow old.
(แอ็นด เมบี เว็ล เก็ท ลัคคิ แอ็นด เว็ล โบธ กโร โอลด)
Well I don’t know. I don’t know. I don’t know. I hope so.
(เว็ล ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ไอ โฮพ โซ)

Well that is that and this is this.
(เว็ล แดท อีส แดท แอ็นด ดีซ ซิส ดีซ)
You tell me what you want and I’ll tell you what you get.
(ยู เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด แอล เท็ล ยู ว็อท ยู เก็ท)
You get away from me. You get away from me.
(ยู เก็ท อะเว ฟร็อม มี ยู เก็ท อะเว ฟร็อม มี)
Collected my belongings and I left the jail.
(ค็อลเลคท มาย บิลองอิงส แซน ดาย เล็ฟท เดอะ เจล)
Well thanks for the time, I needed to think a spell.
(เว็ล แธ็งค ฟอ เดอะ ไทม , ไอ นีด ทู ธิงค กา ซเพ็ล)
I had to think awhile. I had to think awhile.
(ไอ แฮ็ด ทู ธิงค อะฮไวล ไอ แฮ็ด ทู ธิงค อะฮไวล)

Well that is that and this is this.
(เว็ล แดท อีส แดท แอ็นด ดีซ ซิส ดีซ)
Will you tell me what you saw and I’ll tell you what you missed,
(วิล ยู เท็ล มี ว็อท ยู ซอ แอ็นด แอล เท็ล ยู ว็อท ยู มิซ ,)
when the ocean met the sky.
(ฮเว็น ดิ โอแฌ็น เม็ท เดอะ ซไค)
You missed when time and life shook hands and said goodbye.
(ยู มิซ ฮเว็น ไทม แอ็นด ไลฟ ฌุค แฮ็นด แซน เซ็ด กู๊ดบาย)
When the earth folded on itself.
(ฮเว็น ดิ เอิธ โฟลด ออน อิทเซลฟ)
And said ” Good luck, for your sake I hope heaven and hell
(แอ็นด เซ็ด ” เกิด ลัค , ฟอ ยุร ซาคิ ไก โฮพ เฮฝเอ็น แอ็นด เฮ็ล)
are really there, but I wouldn’t hold my breath. ”
(อาร์ ริแอ็ลลิ แดร์ , บัท ไอ วูดดึ่น โฮลด มาย บเร็ธ “)
You wasted life, why wouldn’t you waste death?
(ยู ว็อซท ไลฟ , ฮไว วูดดึ่น ยู เวซท เด็ธ)
You wasted life, why wouldn’t you waste death?
(ยู ว็อซท ไลฟ , ฮไว วูดดึ่น ยู เวซท เด็ธ)

The ocean breathes salty, won’t you carry it in?
(ดิ โอแฌ็น บรีฑ ซอลทิ , ว็อนท ยู แคริ อิท อิน)
In your head, in your mouth, in your soul.
(อิน ยุร เฮ็ด , อิน ยุร เมาธ , อิน ยุร โซล)
The more we move ahead the more we’re stuck in rewind.
(เดอะ โม วี มูฝ อะเฮด เดอะ โม เวีย ซทัค อิน รีไวนด)
Well I don’t mind. I don’t mind. How the hell could I mind?
(เว็ล ไอ ด้อนท์ ไมนด ดาย ด้อนท์ ไมนด เฮา เดอะ เฮ็ล เคิด ดาย ไมนด)

Well that is that and this is this.
(เว็ล แดท อีส แดท แอ็นด ดีซ ซิส ดีซ)
You tell me what you want and I’ll tell you what you get.
(ยู เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด แอล เท็ล ยู ว็อท ยู เก็ท)
You get away from me. You get away from me.
(ยู เก็ท อะเว ฟร็อม มี ยู เก็ท อะเว ฟร็อม มี)

Well that is that and this is this.
(เว็ล แดท อีส แดท แอ็นด ดีซ ซิส ดีซ)
Will you tell me what you saw and I’ll tell you what you missed,
(วิล ยู เท็ล มี ว็อท ยู ซอ แอ็นด แอล เท็ล ยู ว็อท ยู มิซ ,)
when the ocean met the sky.
(ฮเว็น ดิ โอแฌ็น เม็ท เดอะ ซไค)
You wasted life, why wouldn’t you waste the afterlife?
(ยู ว็อซท ไลฟ , ฮไว วูดดึ่น ยู เวซท ดิ แอฟเตอร์ไลฟ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ocean Breathes Salty คำอ่านไทย Modest Mouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น