เนื้อเพลง Hot Legs คำอ่านไทย Rod Stewart

Who’s that knocking on my door
( ฮู แดท นอคกิง ออน มาย โด)
It’s gotta be a quarter to four
(อิทซ กอททะ บี อะ ควอเทอะ ทู โฟ)
Is it you again coming ’round for more
(อีส ซิท ยู อะเกน คัมอิง เรานด ฟอ โม)
Well you can love me tonight if you want
(เว็ล ยู แค็น ลัฝ มี ทุไนท อิฟ ยู ว็อนท)
But in the morning make sure you’re gone
(บัท อิน เดอะ มอนิง เมค ฌุร ยัวร์ กอน)
I’m talkin’ to you
(แอม ทอคกิ่น ทู ยู)
Hot legs, wearing me out
(ฮ็อท เล็ก , เวียริง มี เอ้า)
Hot legs, you can scream and shout
(ฮ็อท เล็ก , ยู แค็น ซครีม แอ็นด เฌาท)
Hot legs, are you still in school
(ฮ็อท เล็ก , อาร์ ยู ซทิล อิน ซคูล)
I love you honey
(ไอ ลัฝ ยู ฮันอิ)

Gotta most persuasive tongue
(กอททะ โมซท เพิซเวซิฝ ทัง)
You promise all kinds of fun
(ยู พรอมอิซ ออล ไคนด อ็อฝ ฟัน)
But what you don’t understand
(บัท ว็อท ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
I’m a working man
(แอม มา เวิคกิง แม็น)
Gonna need a shot of vitamin E
(กอนนะ นีด อะ ฌ็อท อ็อฝ ไฝทะมิน อี)
By the time you’re finished with me
(ไบ เดอะ ไทม ยัวร์ ฟีนอิฌ วิฑ มี)
I’m talking to you
(แอม ทอคอิง ทู ยู)
Hot legs, you’re an alley cat
(ฮ็อท เล็ก , ยัวร์ แอน แอลลิ แค็ท)
Hot legs, you scratch my back
(ฮ็อท เล็ก , ยู ซคแร็ช มาย แบ็ค)
Hot legs, bring your mother too
(ฮ็อท เล็ก , บริง ยุร ม๊าเธ่อร์ ทู)
I love you honey
(ไอ ลัฝ ยู ฮันอิ)

Imagine how my daddy felt
(อิแมจอิน เฮา มาย แดดดิ เฟ็ลท)
in your jet black suspender belt
(อิน ยุร เจ๊ต บแล็ค suspender เบ็ลท)
Seventeen years old
(เซฝเอ็นทีน เยีย โอลด)
He’s touching sixty four
(อีส ทัชชิง ซิคซทิ โฟ)

You got legs right up to your neck
(ยู ก็อท เล็ก ไรท อัพ ทู ยุร เน็ค)
You’re making me a physical wreck
(ยัวร์ เมคอิง มี อะ ฟีสอิแค็ล เร็ค)
I’m talking to you
(แอม ทอคอิง ทู ยู)
Hot legs, in your satin shoes
(ฮ็อท เล็ก , อิน ยุร แซทอิน ฌู)
Hot legs, are you still in school
(ฮ็อท เล็ก , อาร์ ยู ซทิล อิน ซคูล)
Hot legs, you’re making me a fool
(ฮ็อท เล็ก , ยัวร์ เมคอิง มี อะ ฟูล)
I love you honey
(ไอ ลัฝ ยู ฮันอิ)

Hot legs, making your mark
(ฮ็อท เล็ก , เมคอิง ยุร ม๊าร์ค)
Hot legs, keep my pencil sharp
(ฮ็อท เล็ก , คีพ มาย เพนซิล ชาร์พ)
Hot legs, keep your hands to yourself
(ฮ็อท เล็ก , คีพ ยุร แฮ็นด ทู ยุรเซลฟ)
I love you honey
(ไอ ลัฝ ยู ฮันอิ)
Hot legs, you’re wearing me out
(ฮ็อท เล็ก , ยัวร์ เวียริง มี เอ้า)
Hot legs, you can scream and shout
(ฮ็อท เล็ก , ยู แค็น ซครีม แอ็นด เฌาท)
Hot legs, you’re still in school
(ฮ็อท เล็ก , ยัวร์ ซทิล อิน ซคูล)
I love you honey
(ไอ ลัฝ ยู ฮันอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot Legs คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น