เนื้อเพลง Here We Go คำอ่านไทย Girls Aloud

[M. Cooper, B. Higgins, M. Gray, L. Nystrom]
( [ เอ็ม คูพเออะ , บี Higgins , เอ็ม กเร , แอล Nystrom ])

Put your tongue in my ear
(พัท ยุร ทัง อิน มาย เอีย)
It’s queer but kinda fun
(อิทซ คเวีย บัท กินดา ฟัน)
We’re the tomorrow generation
(เวีย เดอะ ทุมอโร เจเนอะเรฌัน)
There’s much to be done
(แดร์ มัช ทู บี ดัน)
So, madam fashion, darling
(โซ , แมดแอ็ม แฟฌอัน , ดาลิง)
Step this way
(ซเท็พ ดีซ เว)
The modern girl’s delighted to
(เดอะ มอดเอิน เกิล ดิไลท ทู)
Be risqu้
(บี risqu้)

Here we go
(เฮียร วี โก)
We’re gonna rock ‘n’ roll till stop
(เวีย กอนนะ ร็อค เอ็น โรล ทิล ซท็อพ)
And them we’ll drop
(แอ็นด เฑ็ม เว็ล ดร็อพ)
It’s a squeeze
(อิทซ ซา ซควีส)
But if you just say please
(บัท อิฟ ยู จัซท เซ พลีส)
Then that’s fine
(เด็น แด๊ท ไฟน)
It’ll be sublime
(อิว บี ซับไลม)
The bass line cuts deeper than
(เดอะ แบ็ซ ไลน คัท ดิพเพอแฑ็น)
The sharpest stiletto
(เดอะ ชาร์เป๊ด ซทิเลทโท)
So one, two, three, now baby
(โซ วัน , ทู , ธรี , เนา เบบิ)
Here we go
(เฮียร วี โก)

Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll and
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล แอ็นด)
You’re my Romeo
(ยัวร์ มาย โรมีโอ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
Geek or unique, hell
(กีกออ ยุนีค , เฮ็ล)
Get on with the show
(เก็ท ออน วิฑ เดอะ โฌ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล)
You’re my hero
(ยัวร์ มาย ฮีโร)
Here we go, here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)

Sugar, give me your face and
(ฌูกเออะ , กิฝ มี ยุร เฟซ แอ็นด)
Place it next to mine
(พเลซ อิท เน็คซท ทู ไมน)
Cause darling, grease is the word
(คอส ดาลิง , กรีซ อีส เดอะ เวิด)
And boy, the word’s divine
(แอ็นด บอย , เดอะ เวิด ดิไฝน)
I don’t do sex, but I do do
(ไอ ด้อนท์ ดู เซ็คซ , บัท ไอ ดู ดู)
Second base
(เซคอันด เบซ)
So I suggest you wipe that frown
(โซ ไอ ซะเจซท ยู ไวพ แดท ฟเราน)
From off your face
(ฟร็อม ออฟฟ ยุร เฟซ)

Here we go
(เฮียร วี โก)
We’re gonna rock ‘n’ roll till we stop [stop]
(เวีย กอนนะ ร็อค เอ็น โรล ทิล วี ซท็อพ [ ซท็อพ ])
And then we’ll drop
(แอ็นด เด็น เว็ล ดร็อพ)
It’s a squeeze
(อิทซ ซา ซควีส)
But if you just say please
(บัท อิฟ ยู จัซท เซ พลีส)
Then that’s fine [fine]
(เด็น แด๊ท ไฟน [ ไฟน ])
It’ll be sublime
(อิว บี ซับไลม)
The bass line cuts deeper than
(เดอะ แบ็ซ ไลน คัท ดิพเพอแฑ็น)
The sharpest stiletto
(เดอะ ชาร์เป๊ด ซทิเลทโท)
So, one two, three, now baby
(โซ , วัน ทู , ธรี , เนา เบบิ)
Here we go
(เฮียร วี โก)

Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll and
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล แอ็นด)
You’re my Romeo
(ยัวร์ มาย โรมีโอ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
Geek or unique, hell
(กีกออ ยุนีค , เฮ็ล)
Get on with the show
(เก็ท ออน วิฑ เดอะ โฌ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล)
You’re my hero
(ยัวร์ มาย ฮีโร)
Here we go, here we go, here we g,g,g,g,g,go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี จี , จี , จี , จี , จี , โก)

Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll and
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล แอ็นด)
You’re my Romeo
(ยัวร์ มาย โรมีโอ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
Geek or unique, hell
(กีกออ ยุนีค , เฮ็ล)
Get on with the show
(เก็ท ออน วิฑ เดอะ โฌ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล)
You’re my hero
(ยัวร์ มาย ฮีโร)
Here we go, here we go, here we g,g,g,g,g,go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี จี , จี , จี , จี , จี , โก)

Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll and
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล แอ็นด)
You’re my Romeo
(ยัวร์ มาย โรมีโอ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
Geek or unique, hell
(กีกออ ยุนีค , เฮ็ล)
Get on with the show
(เก็ท ออน วิฑ เดอะ โฌ)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)
I’m your sugar-coated doll
(แอม ยุร ฌูกเออะ โคท ด็อล)
You’re my hero
(ยัวร์ มาย ฮีโร)
Here we go, here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here We Go คำอ่านไทย Girls Aloud

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น