เนื้อเพลง Coffee & TV คำอ่านไทย Blur

Do you feel like a chain store?
( ดู ยู ฟีล ไลค เก เชน ซโท)
Practically floored
(พแรคทิแค็ลลิ ฟโล)
One of many zeros
(วัน อ็อฝ เมนอิ สีโร)
Kicked around bored
(คิด อะเรานด โบ)
Your ears are full but your empty
(ยุร เอีย แซร์ ฟูล บัท ยุร เอมทิ)
Holding out your heart
(โฮลดิง เอ้า ยุร ฮาท)
To people who never really
(ทู พี๊เพิ่ล ฮู เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ)
Care how you are
(แค เฮา ยู อาร์)

So give me Coffee and TV
(โซ กิฝ มี คอฟฟิ แอ็นด ทีวี)
History
(ฮีซโทะริ)
I’ve seen so much
(แอฝ ซีน โซ มัช)
I’m goin blind
(แอม โกอิน บไลนด)
And i’m braindead virtually
(แอ็นด แอม braindead เฝอชัวลิ)
Sociability
(โซฌะบีลอิทิ)
It’s hard enough for me
(อิทซ ฮาด อินัฟ ฟอ มี)
Take me away form this big bad world
(เทค มี อะเว ฟอม ดีซ บิก แบ็ด เวิลด)
And agree to marry me
(แอ็นด อักรี ทู แมริ มี)
So we can start all over again
(โซ วี แค็น ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

Do you go to the country
(ดู ยู โก ทู เดอะ คันทริ)
It isn’t very far
(อิท อีสซึ่น เฝริ ฟา)
There’s people there who will hurt you
(แดร์ พี๊เพิ่ล แดร์ ฮู วิล เฮิท ยู)
Cos of who you are
(คอซ อ็อฝ ฮู ยู อาร์)

Your ears are full of the language
(ยุร เอีย แซร์ ฟูล อ็อฝ เดอะ แลงกวิจ)
There’s wisdom there you’re sure
(แดร์ วีสดัม แดร์ ยัวร์ ฌุร)
Til the words start slurring
(ทิล เดอะ เวิด ซทาท สเลอลิง)
And you can’t find the door
(แอ็นด ยู แค็นท ไฟนด เดอะ โด)

So give me Coffee and TV
(โซ กิฝ มี คอฟฟิ แอ็นด ทีวี)
History
(ฮีซโทะริ)
I’ve seen so much
(แอฝ ซีน โซ มัช)
I’m goin blind
(แอม โกอิน บไลนด)
And i’m braindead virtually
(แอ็นด แอม braindead เฝอชัวลิ)
Sociability
(โซฌะบีลอิทิ)
It’s hard enough for me
(อิทซ ฮาด อินัฟ ฟอ มี)
Take me away form this big bad world
(เทค มี อะเว ฟอม ดีซ บิก แบ็ด เวิลด)
And agree to marry me
(แอ็นด อักรี ทู แมริ มี)
So we can start all over again
(โซ วี แค็น ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

So give me Coffee and TV
(โซ กิฝ มี คอฟฟิ แอ็นด ทีวี)
History
(ฮีซโทะริ)
I’ve seen so much
(แอฝ ซีน โซ มัช)
I’m goin blind
(แอม โกอิน บไลนด)
And i’m braindead virtually
(แอ็นด แอม braindead เฝอชัวลิ)
Sociability
(โซฌะบีลอิทิ)
It’s hard enough for me
(อิทซ ฮาด อินัฟ ฟอ มี)
Take me away form this big bad world
(เทค มี อะเว ฟอม ดีซ บิก แบ็ด เวิลด)
And agree to marry me
(แอ็นด อักรี ทู แมริ มี)
So we can start all over again
(โซ วี แค็น ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

Oh…we could start over again
(โอ วี เคิด ซทาท โอเฝอะ อะเกน)
Oh…we could start over again
(โอ วี เคิด ซทาท โอเฝอะ อะเกน)
Oh…we could start over again
(โอ วี เคิด ซทาท โอเฝอะ อะเกน)
Oh…we could start over again
(โอ วี เคิด ซทาท โอเฝอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coffee & TV คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น