เนื้อเพลง Magic คำอ่านไทย B.o.B feat Rivers Cuomo

Hi My Name is Bob, And I prove this message…
( ไฮ มาย เนม อีส บ็อบ , แอ็นด ดาย พรูฝ ดีซ เมซซิจ)

[Chorus: Rivers Cuomo]
([ โครัซ : รีฝเออะ โควโม ])
I got the magic in me
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี)
Everytime I touch that track it turns into gold
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทั๊ช แดท ทแรค อิท เทิน อีนทุ โกลด)
Everybody knows I’ve got the magic in me
(เอวี่บอดี้ โน แอฝ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี)
When I hit the flow the girls come snappin’ at me
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ ฟโล เดอะ เกิล คัม สเนปพิน แอ็ท มี)
Now everybody wants a blast of magic
(เนา เอวี่บอดี้ ว็อนท ซา บลาซท อ็อฝ แมจอิค)

Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
I got the magic in me!
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี !)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
These tricks that I’ll attempt will blow your mind
(ฑิส ทริค แดท แอล แอ็ทเทมท วิล บโล ยุร ไมนด)
Pick a verse, any verse, I’ll hypnotise you with every line
(พิค กา เฝิซ , เอนอิ เฝิซ , แอล เฮฟนีไท ยู วิฑ เอฝริ ไลน)
I’ll need a volunteer, how about you, with the eyes?
(แอล นีด อะ ฝอลันเทีย , เฮา อะเบาท ยู , วิฑ ดิ ไอ)
Come on down to the front, and stand right here and don’t be shy
(คัมมอน เดาน ทู เดอะ ฟรันท , แอ็นด ซแท็นด ไรท เฮียร แอ็นด ด้อนท์ บี ไฌ)
I’ll have you time-travellin’, have your mind babblin’
(แอล แฮ็ฝ ยู ไทม ทาเวลลิน , แฮ็ฝ ยุร ไมนด babblin)
People tryna inherit the skill so they askin’ me
(พี๊เพิ่ล ทายนา อินเฮริท เดอะ ซคิล โซ เด แอสกิน มี)
Even David Blaine had to go and take some classes, and
(อีเฝ็น เดหวิด เบลน แฮ็ด ทู โก แอ็นด เทค ซัม คลาสเซซ , แอ็นด)
I see Mindfreak like, ” What’s up man, what’s happenin’? ”
(ไอ ซี Mindfreak ไลค , ” ว็อท อัพ แม็น , ว็อท แฮพปีนิน “)
So come one, come all, and see the show tonight
(โซ คัมมอนe , คัม ออล , แอ็นด ซี เดอะ โฌ ทุไนท)
Prepare to be astounded, no Ghost or Poltergeist
(พริแพ ทู บี แอ็ซเทานด , โน โกซท ออ โพวเทอไกช)
You know I’m no Pinocchio, I’ve never told a lie
(ยู โน แอม โน พีนกคีโอ , แอฝ เนฝเวอะ โทลด อะ ไล)
So call me Mr. Magic Man, I float on Cloud 9
(โซ คอล มี มีซเทอะ แมจอิค แม็น , ไอ ฟโลท ออน คเลาด นาย)

[Chorus: Rivers Cuomo]
([ โครัซ : รีฝเออะ โควโม ])
I got the magic in me [I got the magic, baby]
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
Everytime I touch that track it turns into gold [Yes it turns to gold]
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทั๊ช แดท ทแรค อิท เทิน อีนทุ โกลด [ เย็ซ ซิท เทิน ทู โกลด ])
Everybody knows I’ve got the magic in me [I got the magic, baby]
(เอวี่บอดี้ โน แอฝ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
When I hit the flow the girls come snappin’ at me [They be snappin’ baby]
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ ฟโล เดอะ เกิล คัม สเนปพิน แอ็ท มี [ เด บี สเนปพิน เบบิ ])
Now everybody wants a blast of magic
(เนา เอวี่บอดี้ ว็อนท ซา บลาซท อ็อฝ แมจอิค)

Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
I got the magic in me!
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี !)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Well take a journey into my mind
(เว็ล เทค เก เจอนิ อีนทุ มาย ไมนด)
You’ll see why it’s venom I rhyme
(โยว ซี ฮไว อิทซ เฝนอัม ไอ ไรม)
Stay on the road, so I call my mama when I got time
(ซเท ออน เดอะ โรด , โซ ไอ คอล มาย มามะ ฮเว็น นาย ก็อท ไทม)
I hit the stage, go insane, then jump into that crowd
(ไอ ฮิท เดอะ ซเทจ , โก อินเซน , เด็น จัมพ อีนทุ แดท คเราด)
See, see, when I rhyme I flow on the beat like pidda-dow-dow
(ซี , ซี , ฮเว็น นาย ไรม ไอ ฟโล ออน เดอะ บีท ไลค พลีดดา เดา เดา)
See I decieve you with my intergalactic ether
(ซี ไอ decieve ยู วิฑ มาย อินเทอร์เกแลคติก อีเธอะ)
I sing just like Aretha, so respect me like I’m Caesar
(ไอ ซิง จัซท ไลค อรีตา , โซ ริซเพคท มี ไลค แอม ซีเสอะ)
I kick it like Adidas, flowin’ sticky like adhesive
(ไอ คิด อิท ไลค Adidas , โฟว์วิน ซทีคคิ ไลค แอ็ดฮีซิฝ)
Be cautious, ’cause what I be on’ll leave you with amnesia
(บี คอฌัซ , คอส ว็อท ไอ บี onll ลีฝ ยู วิฑ แอ็มนีเฉียะ)
I break all the rules like Evel Knievel
(ไอ บเรค ออล เดอะ รูล ไลค อีเวว นีเวล)
It’s a spectacular show, ’cause my heart pumps diesel
(อิทซ ซา ซเพ็คแทคอิวเลอะ โฌ , คอส มาย ฮาท พัมพ ดีเส็ล)
So whatever you saying, it don’t entertain my ego
(โซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซอิง , อิท ด้อนท์ เอนเทอะเทน มาย อีโก)
I do this everyday, Hocus Pocus is my steelo
(ไอ ดู ดีซ เอวี่เดย์ , โฮคัซ โพคัซ ซิส มาย สตรีโร)

[Chorus: Rivers Cuomo]
([ โครัซ : รีฝเออะ โควโม ])
I got the magic in me [I got the magic, baby]
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
Everytime I touch that track it turns into gold [Yes it turns to gold]
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทั๊ช แดท ทแรค อิท เทิน อีนทุ โกลด [ เย็ซ ซิท เทิน ทู โกลด ])
Everybody knows I’ve got the magic in me [I got the magic, baby]
(เอวี่บอดี้ โน แอฝ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
When I hit the flow the girls come snappin’ at me [They be snappin’ baby]
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ ฟโล เดอะ เกิล คัม สเนปพิน แอ็ท มี [ เด บี สเนปพิน เบบิ ])
Now everybody wants a blast of magic
(เนา เอวี่บอดี้ ว็อนท ซา บลาซท อ็อฝ แมจอิค)

Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
I got the magic in me!
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Magic คำอ่านไทย B.o.B feat Rivers Cuomo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น