เนื้อเพลง Born under a Bad Sign คำอ่านไทย Cream

by Booker T. Jones and William Bell
( ไบ Booker ที โจเนส แซน วิลเลี่ยม เบลล์)

Born under a bad sign.
(บอน อันเดอะ รา แบ็ด ไซน)
I’ve been down since I began to crawl.
(แอฝ บีน เดาน ซินซ ไอ บิแกน ทู ครอล)
If it wasn’t for bad luck,
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ แบ็ด ลัค ,)
I wouldn’t have no luck at all.
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ โน ลัค แกท ออล)
Bad luck and trouble’s my only friend,
(แบ็ด ลัค แอ็นด ทรั๊บเบิ้ล มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด ,)
I’ve been down ever since I was ten.
(แอฝ บีน เดาน เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส เท็น)
Born under a bad sign.
(บอน อันเดอะ รา แบ็ด ไซน)
I’ve been down since I began to crawl.
(แอฝ บีน เดาน ซินซ ไอ บิแกน ทู ครอล)
If it wasn’t for bad luck,
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ แบ็ด ลัค ,)
I wouldn’t have no luck at all.
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ โน ลัค แกท ออล)
You know, wine and women is all I crave.
(ยู โน , ไวน แอ็นด วีมเอิน อีส ซอร์ ไอ คเรฝ)
A big bad woman’s gonna carry me to my grave.
(อะ บิก แบ็ด วูมเอิน กอนนะ แคริ มี ทู มาย กแรฝ)
Born under a bad sign.
(บอน อันเดอะ รา แบ็ด ไซน)
I’ve been down since I began to crawl.
(แอฝ บีน เดาน ซินซ ไอ บิแกน ทู ครอล)
If it wasn’t for bad luck,
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ แบ็ด ลัค ,)
I wouldn’t have no luck at all.
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ โน ลัค แกท ออล)
Bad luck and trouble’s been my only friend,
(แบ็ด ลัค แอ็นด ทรั๊บเบิ้ล บีน มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด ,)
I’ve been down ever since I was ten.
(แอฝ บีน เดาน เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส เท็น)
Born under a bad sign.
(บอน อันเดอะ รา แบ็ด ไซน)
I’ve been down since I began to crawl.
(แอฝ บีน เดาน ซินซ ไอ บิแกน ทู ครอล)
If it wasn’t for bad luck,
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ แบ็ด ลัค ,)
I wouldn’t have no luck.
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ โน ลัค)
If it wasn’t for real bad luck,
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ ริแอ็ล แบ็ด ลัค ,)
I wouldn’t have no luck at all.
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ โน ลัค แกท ออล)
Born under a bad sign.
(บอน อันเดอะ รา แบ็ด ไซน)
Born under a bad sign.
(บอน อันเดอะ รา แบ็ด ไซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born under a Bad Sign คำอ่านไทย Cream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น