เนื้อเพลง Anything And Everything คำอ่านไทย Martina McBride

What Do You Dream About
( ว็อท ดู ยู ดรีม อะเบาท)
Look At The Stars Honey
(ลุค แกท เดอะ ซทา ฮันอิ)
All You Gotta Do Is Pick One Out
(ออล ยู กอททะ ดู อีส พิค วัน เอ้า)
And It’s There For You
(แอ็นด อิทซ แดร์ ฟอ ยู)
I’ll Be The One Who Makes
(แอล บี ดิ วัน ฮู เมค)
Your Every Dream Come True
(ยุร เอฝริ ดรีม คัม ทรู)

Close Your Eyes And Baby
(คโลส ยุร ไอ แซน เบบิ)
Make A Wish And Baby
(เมค เก วิฌ แอ็นด เบบิ)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
The Sky’s The Limit And My Heart Is In It
(เดอะ ซไค เดอะ ลีมอิท แอ็นด มาย ฮาท อีส ซิน หนิด)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
Anything And Everything
(เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)

Where Do You Want To Go
(ฮแว ดู ยู ว็อนท ทู โก)
Look At The World Baby
(ลุค แกท เดอะ เวิลด เบบิ)
All You Gotta Do Is Just Say So
(ออล ยู กอททะ ดู อีส จัซท เซ โซ)
And I’ll Take You There
(แอ็นด แอล เทค ยู แดร์)
Oh Yeah You Know That
(โอ เย่ ยู โน แดท)
Love Can Take You Anywhere
(ลัฝ แค็น เทค ยู เอนอิฮแว)

Close Your Eyes And Baby
(คโลส ยุร ไอ แซน เบบิ)
Make A Wish And Baby
(เมค เก วิฌ แอ็นด เบบิ)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
The Sky’s The Limit And My Heart Is In It
(เดอะ ซไค เดอะ ลีมอิท แอ็นด มาย ฮาท อีส ซิน หนิด)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
Anything And Everything
(เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)

I Could Spoil You
(ไอ เคิด ซพอยล ยู)
Make It Easy
(เมค อิท อีสอิ)
Make You Happy If You Let Me
(เมค ยู แฮพพิ อิฟ ยู เล็ท มี)
Won’t You Let Me
(ว็อนท ยู เล็ท มี)

I’ll Be The One Who Makes
(แอล บี ดิ วัน ฮู เมค)
Your Every Dream Come True
(ยุร เอฝริ ดรีม คัม ทรู)

Close Your Eyes And Baby
(คโลส ยุร ไอ แซน เบบิ)
Make A Wish And Baby
(เมค เก วิฌ แอ็นด เบบิ)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
The Sky’s The Limit And My Heart Is In It
(เดอะ ซไค เดอะ ลีมอิท แอ็นด มาย ฮาท อีส ซิน หนิด)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
I’ll Give You Anything And Everything
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything And Everything คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น