เนื้อเพลง I Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Kem

I think about the day I met the perfect stranger
( ไอ ธิงค อะเบาท เดอะ เด ไอ เม็ท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
I think about us
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ)
And I think about the day I got wrapped around your finger
(แอ็นด ดาย ธิงค อะเบาท เดอะ เด ไอ ก็อท แร็พท อะเรานด ยุร ฟีงเกอะ)
I think about us
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ)

The sun was shining on you
(เดอะ ซัน วอส ชายนิง ออน ยู)
The Lord was smiling on me
(เดอะ ลอด วอส ซไมลอิง ออน มี)
And love was calling us
(แอ็นด ลัฝ วอส คอลลิง อัซ)
I had my mind made up
(ไอ แฮ็ด มาย ไมนด เมด อัพ)

I can’t stop loving you
(ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
And I can’t get over you
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
No matter what I tell myself baby
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ เท็ล ไมเซลฟ เบบิ)

Never thought I’d love anyone else
(เนฝเวอะ ธอท อาย ลัฝ เอนอิวัน เอ็ลซ)
In my weakness
(อิน มาย วีคเน็ซ)
I think about us
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ)
And I think about the day you left without speaking
(แอ็นด ดาย ธิงค อะเบาท เดอะ เด ยู เล็ฟท วิเฑาท ซพีคอิง)
I think about us
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ)
I think about the love we had for our children
(ไอ ธิงค อะเบาท เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด ฟอ เอ๊า ชีลดเร็น)
I think about us
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ)
I think about the way we laughed without a reason
(ไอ ธิงค อะเบาท เดอะ เว วี ลาฟ วิเฑาท ดา รี๊ซั่น)
I think about us girl
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ เกิล)

There will be no more lies
(แดร์ วิล บี โน โม ไล)
Somebody tell me why I feel like I’m dieing
(ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮไว ไอ ฟีล ไลค แอม ดายอิ้ง)
Lord what’s come over me?
(ลอด ว็อท คัม โอเฝอะ มี)
Ooh baby can’t you see that….
(อู้ เบบิ แค็นท ยู ซี แดท)

I can’t stop loving you
(ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
And I can’t get over you [I can’t get over you baby]
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู [ ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู เบบิ ])
No matter what I tell myself baby [No matter what I tell myself baby]
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ เท็ล ไมเซลฟ เบบิ [ โน แมทเทอะ ว็อท ไอ เท็ล ไมเซลฟ เบบิ ])
I can’t stop loving you girl [I can’t stop loving you girl]
(ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู เกิล [ ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู เกิล ])
No matter how hard I try [No matter how hard I try]
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร [ โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร ])
And I can’t get over you [I can’t get over you baby]
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู [ ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู เบบิ ])
And I don’t know why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)
I think about us [repeat 7x]
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ [ ริพีท 7x ])
I can’t get over you baby
(ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู เบบิ)
Girl…
(เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Kem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น