เนื้อเพลง Imma Tell คำอ่านไทย Tech N9ne

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
The killa clowns in your town raising all hell
(เดอะ คิวลา คเลาน ซิน ยุร ทาวน์ เรนซิง ออล เฮ็ล)
Tecca nina with the stamina coming to damage ya buckin’
(Tecca นี้นา วิฑ เดอะ ซแทมอินะ คัมอิง ทู แดมอิจ ยา buckin)
The bammer when I bust with a bang.
(เดอะ bammer ฮเว็น นาย บัซท วิฑ อะ แบ็ง)
And it ain’t no clause that say fraud ain’t no tall tales
(แอ็นด ดิท เอน โน คลอส แดท เซ ฟรอด เอน โน ทอล เทล)
Women love it when I hit when I covet the booty they
(วีมเอิน ลัฝ อิท ฮเว็น นาย ฮิท ฮเว็น นาย คัฝเอ็ท เดอะ บูทิ เด)
Giving it to me but it ain’t no thang
(กีฝวิง อิท ทู มี บัท ดิธ เอน โน เตง)

We reppin’ KCMO fellas and the ladies know
(วี เพพพิน KCMO เฟลลา แซน เดอะ เลดิส โน)
That we comin’ with the killas I’m with the gorillas
(แดท วี คัมอิน วิฑ เดอะ คิวลา แอม วิฑ เดอะ โกะรีลละ)
The villains will get you when you disrespect us
(เดอะ ฝีลลิน วิล เก็ท ยู ฮเว็น ยู ดิซริซเพคท อัซ)
Even the babies know Tech nina got flowcrazy
(อีเฝ็น เดอะ เบบีสฺ โน ทิค นี้นา ก็อท flowcrazy)
We be giving the women the willy we sick of the haterz
(วี บี กีฝวิง เดอะ วีมเอิน เดอะ วิวลี วี ซิค อ็อฝ เดอะ haterz)
Wanna pay us go to get this record
(วอนนา เพ อัซ โก ทู เก็ท ดีซ เรคออด)

This is important we be courtin’ every place we go
(ดีซ ซิส อิมพอแท็นท วี บี courtin เอฝริ พเลซ วี โก)
Get you up in the room ain’t trippin’ off of the groom
(เก็ท ยู อัพ อิน เดอะ รุม เอน ทริพพินออฟฟ อ็อฝ เดอะ กรูม)
I’ll give it to you anyway you wanna have it
(แอล กิฝ อิท ทู ยู เอนอิเว ยู วอนนา แฮ็ฝ อิท)
Baby is a horse and yes of course Imma have 2 break the ho
(เบบิ อีส ซา ฮอซ แอ็นด เย็ซ อ็อฝ โคซ แอมมา แฮ็ฝ ทู บเรค เดอะ โฮ)
Leaving the kids at home I wanna bone alone we hopping
(ลีฝอิงส เดอะ คิด แอ็ท โฮม ไอ วอนนา บอน อะโลน วี ฮํอบปิง)
Up and down like jack rabbits
(อัพ แอ็นด เดาน ไลค แจ็ค แรบบิท)

So many kids put this on their daddy’s mind
(โซ เมนอิ คิด พัท ดีซ ออน แด แดดดิ ไมนด)
Never will I ever put him out there like that feelin’ that
(เนฝเวอะ วิล ไอ เอฝเออะ พัท ฮิม เอ้า แดร์ ไลค แดท ฟีลิน แดท)
I did Tecca nina take it right back. Tellin’ him that the mommy’s
(ไอ ดิด Tecca นี้นา เทค อิท ไรท แบ็ค เทลลิน ฮิม แดท เดอะ มอมมิ)
Boyfriend’s Tech N9ne. Do be lookin’ at me like you really wanna fight
(บอยเฟรน ทิค N9ne ดู บี ลุคกิน แอ็ท มี ไลค ยู ริแอ็ลลิ วอนนา ไฟท)
Cat all Tecca nina wanna know is where the mic at?
(แค็ท ดอร์ Tecca นี้นา วอนนา โน อีส ฮแว เดอะ ไมคะ แอ็ท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
This is the town where the clowns put it down baby
(ดีซ ซิส เดอะ ทาวน์ ฮแว เดอะ คเลาน พัท ดิธ เดาน เบบิ)
[Mama say stop or I’m gonna tell papa]
([ มามะ เซ ซท็อพ ออ แอม กอนนะ เท็ล พะพา ])
Close the doe, before ya child hear the sound baby
(คโลส เดอะ โด , บิโฟ ยา ไชล เฮีย เดอะ เซานด เบบิ)
[Mama say stop or I’m gonna tell papa]
([ มามะ เซ ซท็อพ ออ แอม กอนนะ เท็ล พะพา ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
151 Malibu rum and pineapple juice
(151 Malibu รัม แอ็นด pineapple จูซ)
4 those who don’t know that’s caribou lou origin in Missou
(โฟว โฑส ฮู ด้อนท์ โน แด๊ท แคริบู ลู อ๊อริจิ้น อิน Missou)
We having fun got some buns on some yac abuse
(วี แฮฝวิ่ง ฟัน ก็อท ซัม บัน ออน ซัม yac อับยูซ)
Rogue dogs and I’m reppin’ the smoke a lot regime outlaws
(โรก ด็อก แซน แอม เพพพิน เดอะ ซโมค เก ล็อท เรฉีม เอาทลอ)
Deuce klick and the zou
(ดยูซ klick แอ็นด เดอะ zou)

Stagga, when you with the nutthowze we gon have ya
(Stagga , ฮเว็น ยู วิฑ เดอะ nutthowze วี ก็อน แฮ็ฝ ยา)
Taking everything up in the book from ex to that puff you
(เทคอิง เอ๊วี่ติง อัพ อิน เดอะ เบิค ฟร็อม เอ็คซ ทู แดท พัฟ ยู)
Lookin’ to get took. Abracadabra, 151 and coke is viagra
(ลุคกิน ทู เก็ท ทุค แอบระคะแดบระ , 151 แอ็นด โคค อีส วายเอก้า)
Give it to me give it to me give it to me got her in love
(กิฝ อิท ทู มี กิฝ อิท ทู มี กิฝ อิท ทู มี ก็อท เฮอ อิน ลัฝ)
From having the bed shook
(ฟร็อม แฮฝวิ่ง เดอะ เบ็ด ฌุค)

Look, I’m hella fed up with all the silly rumors dog
(ลุค , แอม เฮลลา เฟ็ด อัพ วิฑ ออล เดอะ ซีลลิ รูเมอะ ด็อก)
Sayin’ that we got dropped JCOR that never ever would
(เซย์อิน แดท วี ก็อท ดร็อพ JCOR แดท เนฝเวอะ เอฝเออะ เวิด)
Happen I mean what do they know? We kept our
(แฮพเพ็น นาย มีน ว็อท ดู เด โน วี เค็พท เอ๊า)
Head up now money’s coming to us all.
(เฮ็ด อัพ เนา มันอิ คัมอิง ทู อัซ ซอร์)
We kickin’ it with strange wollowing in fame giving
(วี คิคคินหนิด วิฑ ซทเรนจ wollowings อิน เฟม กีฝวิง)
The game only when I say so.
(เดอะ เกม โอ๊นลี่ ฮเว็น นาย เซ โซ)

So crack some bub wit me demons get some
(โซ คแร็ค ซัม บับบฺ วิท มี ดีมัน เก็ท ซัม)
Love wit me. Do what you gotta do to get what you
(ลัฝ วิท มี ดู ว็อท ยู กอททะ ดู ทู เก็ท ว็อท ยู)
Gotta get I gotta get it all Tecca nina’s on a roll
(กอททะ เก็ท ไอ กอททะ เก็ท ดิธ ดอร์ Tecca นี้นา ออน อะ โรล)
Get on some shrub wit me 2 cases of Bud wit me
(เก็ท ออน ซัม ฌรับ วิท มี ทู เคซ อ็อฝ บัด วิท มี)
What you gonna do to get the women on krunk Imma
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ทู เก็ท เดอะ วีมเอิน ออน krunk แอมมา)
Hit’em with the funk got’em all like oh
(Hitem วิฑ เดอะ ฟังค gotem ออล ไลค โอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
That’s Tech N9ne, sex all the time
(แด๊ท ทิค N9ne , เซ็คซ ออล เดอะ ไทม)
Teasing your chakra and ain’t nobody hotter
(ทีสอิง ยุร chakra แอ็นด เอน โนบอดี้ ฮอทเดอ)
[Mama say stop or I’m gonna tell papa]
([ มามะ เซ ซท็อพ ออ แอม กอนนะ เท็ล พะพา ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
One and then comes the two to the three and
(วัน แอ็นด เด็น คัม เดอะ ทู ทู เดอะ ธรี แอ็นด)
That was the anthem now this the anthem
(แดท วอส ดิ แอนเธ็ม เนา ดีซ ดิ แอนเธ็ม)
Hella rockin’ the planet again you can’t stand it again
(เฮลลา รอคกิน เดอะ พแลนเอ็ท อะเกน ยู แค็นท ซแท็นด ดิท อะเกน)
Huns, they been comin’ thru to see me man
(ฮัน , เด บีน คัมอิน ธรู ทู ซี มี แม็น)
Then I depants’em and I bust Randon in the bed
(เด็น นาย depantsem แอ็นด ดาย บัซท Randon อิน เดอะ เบ็ด)
Imma land’em dog gwamn it I ram it again
(แอมมา landem ด็อก gwamn หนิด ไอ แร็ม อิท อะเกน)

Raves. I love to get high and get paid
(เรฝ ซาย ลัฝ ทู เก็ท ไฮ แอ็นด เก็ท เพลด)
Why do I wanna stick’em with another hit up out
(ฮไว ดู ไอ วอนนา stickem วิฑ แอะนัธเออะ ฮิท อัพ เอ้า)
Of abyss baby ya don’t wanna miss the titts
(อ็อฝ อะบิซ เบบิ ยา ด้อนท์ วอนนา มิซ เดอะ titts)
Babes they love to come by and get laid
(เบบ เด ลัฝ ทู คัม ไบ แอ็นด เก็ท เลด)
Why am I the pinnacle when I rip it Imma
(ฮไว แอ็ม ไอ เดอะ พินเนเคิล ฮเว็น นาย ริพ อิท แอมมา)
Kill’em in this to the haters I gotta send’em
(Killem อิน ดีซ ทู เดอะ เฮเดอ ซาย กอททะ sendem)
A gift
(อะ กิฟท)

Bump this in your ride or in the club
(บัมพ ดีซ ซิน ยุร ไรด ออ อิน เดอะ คลับ)
Giving everybody what they need I give it all
(กีฝวิง เอวี่บอดี้ ว็อท เด นีด ดาย กิฝ อิท ดอร์)
So they give it all back to me
(โซ เด กิฝ อิท ดอร์ แบ็ค ทู มี)
Hataz don’t you hide just show some love
(Hataz ด้อนท์ ยู ไฮด จัซท โฌ ซัม ลัฝ)
Do you dig it Imma rep the B. and never ever let the
(ดู ยู ดิก อิท แอมมา เร็พ เดอะ บี แอ็นด เนฝเวอะ เอฝเออะ เล็ท เดอะ)
C. get the best of me
(ซี เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)

So many kids put this on their daddy’s mind
(โซ เมนอิ คิด พัท ดีซ ออน แด แดดดิ ไมนด)
Never will I put him out there like that feeling that I did
(เนฝเวอะ วิล ไอ พัท ฮิม เอ้า แดร์ ไลค แดท ฟีลอิง แดท ไอ ดิด)
Tecca nina take it right back
(Tecca นี้นา เทค อิท ไรท แบ็ค)
Telling him their mommy’s boyfriend is Tech N9ne
(เทลลิง ฮิม แด มอมมิ บอยเฟรน อีส ทิค N9ne)
Oh no girl yo babies at the doe
(โอ โน เกิล โย เบบีสฺ แอ็ท เดอะ โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Imma Tell คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น