เนื้อเพลง Mad House คำอ่านไทย Rihanna

Ladies and Gentleman
( เลดิส แซน เจนเทิลแมน)
To those among you who are easily frightened
(ทู โฑส อะมัง ยู ฮู อาร์ อีสอิลิ ไฟท์อึน)
We suggest you turn away now
(วี ซะเจซท ยู เทิน อะเว เนา)
To those of you who think you can take it
(ทู โฑส อ็อฝ ยู ฮู ธิงค ยู แค็น เทค อิท)
We say welcome to the Mad House
(วี เซ เวลคัม ทู เดอะ แม็ด เฮาซ)

Ah, ah, ah, ah, ah, oh oh
(อา , อา , อา , อา , อา , โอ โอ)
Ah, ah, ah, ah, ah, oh oh {madhouse}
(อา , อา , อา , อา , อา , โอ โอ {madhouse})
Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา)
Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา)
Come on, come on, come on in
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน อิน)
come on, come on in {madhouse}
(คัมมอน , คัมมอน อิน {madhouse})

Ah, ah, ah, ah, ah, oh oh
(อา , อา , อา , อา , อา , โอ โอ)
Ah, ah, ah, ah, ah, oh oh {madhouse}
(อา , อา , อา , อา , อา , โอ โอ {madhouse})
Welcome to the mad house
(เวลคัม ทู เดอะ แม็ด เฮาซ)
Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา)
Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา)
Come on, come on, come on in
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน อิน)
come on, come on in
(คัมมอน , คัมมอน อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mad House คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น