เนื้อเพลง Surfin’ Bird (The Trashmen cover) คำอ่านไทย Silverchair

Well everybody’s heard about the bird !
( เว็ล เอวี่บอดี้ เฮิด อะเบาท เดอะ เบิด !)
Bird bird bird, the bird is the word !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด !)

[repeat]
([ ริพีท ])

Everybody’s heard about the bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด อะเบาท เดอะ เบิด !)
Bird bird bird, the bird is the word !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด !)

[repeat]
([ ริพีท ])

Don’t you know about the bird?
(ด้อนท์ ยู โน อะเบาท เดอะ เบิด)
Well everybody’s heard about the bird !
(เว็ล เอวี่บอดี้ เฮิด อะเบาท เดอะ เบิด !)

Bird bird bird, the bird is the word !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด !)
Bird bird bird, the bird is the word ! Yeah !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด ! เย่ !)

Well everybody’s heard, about the bird !
(เว็ล เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)

Everybody’s heard, about the bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)

Everybody’s heard, about the bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)
Everybody’s heard, about the bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)

Don’t you know about the bird?
(ด้อนท์ ยู โน อะเบาท เดอะ เบิด)
Well everybody’s heard, about the bird !
(เว็ล เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)

Bird bird bird, the bird is the word !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด !)
Bird bird bird, the bird is the word ! Yeah!
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด ! เย่ !)

SURFIN’ BIRD!!!!
(SURFIN เบิด ! ! ! !)

Well everybody’s heard, about the bird !
(เว็ล เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)
Bird bird bird, the bird is the word !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด !)
Bird bird bird, the bird is the word !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด !)

Well everybody’s heard, about the bird !
(เว็ล เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)
Yeah everybody’s heard, about the bird !
(เย่ เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)
Everybody’s heard, about the bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)

Na-na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)

Don’t you know about the bird?
(ด้อนท์ ยู โน อะเบาท เดอะ เบิด)
Well everybody’s heard, about the bird !
(เว็ล เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)

Bird bird bird, the bird is the word !
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด !)
Bird bird bird, the bird is the word ! Go!!
(เบิด เบิด เบิด , เดอะ เบิด อีส เดอะ เวิด ! โก ! !)

[claps]
([ คแล็พ ])

Everybody’s heard, about the bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด , อะเบาท เดอะ เบิด !)

[repeat eight times]
([ ริพีท เอท ไทม ])

Yeah!!!
(เย่ ! ! !)

Everybody’s heard about the bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด อะเบาท เดอะ เบิด !)
Everybody’s heard about … bird !
(เอวี่บอดี้ เฮิด อะเบาท เบิด !)

[yeah, that’ll do]
([ เย่ , แธดิลดู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Surfin’ Bird (The Trashmen cover) คำอ่านไทย Silverchair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น