เนื้อเพลง Further On Up The Road คำอ่านไทย Eric Clapton

by Joe Medwich Veasey and Don D. Robey
( ไบ โจ Medwich Veasey แอ็นด ด็อน ดี Robey)

Further on up the road someone’s gonna hurt you like you hurt me.
(เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด ซัมวัน กอนนะ เฮิท ยู ไลค ยู เฮิท มี)
Further on up the road someone’s gonna hurt you like you hurt me.
(เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด ซัมวัน กอนนะ เฮิท ยู ไลค ยู เฮิท มี)
Further on up the road, baby, just you wait and see.
(เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด , เบบิ , จัซท ยู เวท แอ็นด ซี)

You gotta reap just what you sow; that old saying is true.
(ยู กอททะ รีพ จัซท ว็อท ยู เซา ; แดท โอลด เซอิง อีส ทรู)
You gotta reap just what you sow; that old saying is true.
(ยู กอททะ รีพ จัซท ว็อท ยู เซา ; แดท โอลด เซอิง อีส ทรู)
Just like you mistreat someone, someone’s gonna mistreat you.
(จัซท ไลค ยู mistreat ซัมวัน , ซัมวัน กอนนะ mistreat ยู)

You been laughing, pretty baby, someday you’re gonna be crying.
(ยู บีน ลาฟอิง , พรีททิ เบบิ , ซัมเดย์ ยัวร์ กอนนะ บี คไรอิง)
You been laughing, pretty baby, someday you’re gonna be crying.
(ยู บีน ลาฟอิง , พรีททิ เบบิ , ซัมเดย์ ยัวร์ กอนนะ บี คไรอิง)
Further on up the road you’ll find out I wasn’t lying.
(เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด โยว ไฟนด เอ้า ไอ วอสซึ้น ลายยิง)

Further on up the road someone’s gonna hurt you like you hurt me.
(เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด ซัมวัน กอนนะ เฮิท ยู ไลค ยู เฮิท มี)
Further on up the road someone’s gonna hurt you like you hurt me.
(เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด ซัมวัน กอนนะ เฮิท ยู ไลค ยู เฮิท มี)
Further on up the road, baby, just you wait and see.
(เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด , เบบิ , จัซท ยู เวท แอ็นด ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Further On Up The Road คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น