เนื้อเพลง One Tree Hill คำอ่านไทย U2

We turn away to face the cold, enduring chill
( วี เทิน อะเว ทู เฟซ เดอะ โคลด , เอ็นดยูริง ชิล)
As the day begs the night for mercy love
(แอ็ส เดอะ เด เบ็ก เดอะ ไนท ฟอ เมอซิ ลัฝ)
The sun so bright it leaves no shadows
(เดอะ ซัน โซ ไบร๊ท ดิธ ลีฝ โน แฌดโอ)
Only scars carved into stone
(โอ๊นลี่ ซคา คาฝ อีนทุ ซโทน)
On the face of earth
(ออน เดอะ เฟซ อ็อฝ เอิธ)
The moon is up and over One Tree Hill
(เดอะ มูน อีส อัพ แอ็นด โอเฝอะ วัน ทรี ฮิล)
We see the sun go down in your eyes
(วี ซี เดอะ ซัน โก เดาน อิน ยุร ไอ)

You run like river, on like a sea
(ยู รัน ไลค รีฝเออะ , ออน ไลค เก ซี)
You run like a river runs to the sea
(ยู รัน ไลค เก รีฝเออะ รัน ทู เดอะ ซี)

And in the world a heart of darkness
(แอ็นด อิน เดอะ เวิลด อะ ฮาท อ็อฝ ดาคเน็ซ)
A fire zone
(อะ ไฟร โสน)
Where poets speak their heart
(ฮแว โพเอ็ท ซพีค แด ฮาท)
Then bleed for it
(เด็น บลีด ฟอ อิท)
Jara sang, his song a weapon
(Jara แซ็ง , ฮิส ซ็อง อะ เวพอัน)
In the hands of love
(อิน เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ลัฝ)
You know his blood still cries
(ยู โน ฮิส บลัด ซทิล ไคร)
From the ground
(ฟร็อม เดอะ กเรานด)

It runs like a river runs to the sea
(อิท รัน ไลค เก รีฝเออะ รัน ทู เดอะ ซี)
It runs like a river to the sea
(อิท รัน ไลค เก รีฝเออะ ทู เดอะ ซี)

I don’t believe in painted roses
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เพนท โรส)
Or bleeding hearts
(ออ บรีดดิ้ง ฮาท)
While bullets rape the night of the merciful
(ฮไวล บูลเล็ท เรพ เดอะ ไนท อ็อฝ เดอะ เมอซิฟุล)
I’ll see you again
(แอล ซี ยู อะเกน)
When the stars fall from the sky
(ฮเว็น เดอะ ซทา ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
And the moon has turned red
(แอ็นด เดอะ มูน แฮ็ส เทิน เร็ด)
Over One Tree Hill
(โอเฝอะ วัน ทรี ฮิล)

We run like a river
(วี รัน ไลค เก รีฝเออะ)
Run to the sea
(รัน ทู เดอะ ซี)
We run like a river to the sea
(วี รัน ไลค เก รีฝเออะ ทู เดอะ ซี)
And when it’s raining
(แอ็นด ฮเว็น อิทซ เรนนิง)
Raining hard
(เรนนิงฮาด)
That’s when the rain will
(แด๊ท ฮเว็น เดอะ เรน วิล)
Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)

Raining…raining in the heart
(เรนนิงเรนนิงอิน เดอะ ฮาท)
Raining in your heart
(เรนนิงอิน ยุร ฮาท)
Raining…raining to your heart
(เรนนิงเรนนิงทู ยุร ฮาท)
Raining, raining…raining
(เรนนิง, เรนนิงเรนนิง)
Raining to your heart
(เรนนิงทู ยุร ฮาท)
Raining…raining in your heart
(เรนนิงเรนนิงอิน ยุร ฮาท)
Raining in your heart..
(เรนนิงอิน ยุร ฮาท)
To the sea
(ทู เดอะ ซี)

Oh great ocean
(โอ กเรท โอแฌ็น)
Oh great sea
(โอ กเรท ซี)
Run to the ocean
(รัน ทู ดิ โอแฌ็น)
Run to the sea
(รัน ทู เดอะ ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Tree Hill คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น