เนื้อเพลง I Almost Do คำอ่านไทย Taylor Swift

I bet this time of night you’re still up
( ไอ เบ็ท ดีซ ไทม อ็อฝ ไนท ยัวร์ ซทิล อัพ)
I bet you’re tired from a long hard week
(ไอ เบ็ท ยัวร์ ไทร ฟร็อม มา ล็อง ฮาด วีค)
I bet you’re sitting in your chair by the window
(ไอ เบ็ท ยัวร์ ซีททิง อิน ยุร แช ไบ เดอะ วีนโด)
Looking out at the city
(ลุคอิง เอ้า แอ็ท เดอะ ซีทอิ)
And I bet sometimes you wonder about me
(แอ็นด ดาย เบ็ท ซัมไทม์ ยู วันเดอะ อะเบาท มี)

And I just want to tell you
(แอ็นด ดาย จัซท ว็อนท ทู เท็ล ยู)
It takes everything in me not to call you
(อิท เทค เอ๊วี่ติง อิน มี น็อท ทู คอล ยู)
And I wish I could run to you
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด รัน ทู ยู)
And I hope you know that every time I don’t
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู โน แดท เอฝริ ไทม ไอ ด้อนท์)
I almost do
(ไอ ออลโมซท ดู)
I almost do
(ไอ ออลโมซท ดู)

I bet you think I either moved on or hate you
(ไอ เบ็ท ยู ธิงค ไอ อีเฑอะ มูฝ ออน ออ เฮท ยู)
Cuz each time you reach out there’s no reply
(คัซ อีช ไทม ยู รีช เอ้า แดร์ โน ริพไล)
I bet it never ever occurred to you that I can’t say hello to you
(ไอ เบ็ท ดิธ เนฝเวอะ เอฝเออะ ออคเคิด ทู ยู แดท ไอ แค็นท เซ เฮ็ลโล ทู ยู)
And risk another goodbye
(แอ็นด ริซค แอะนัธเออะ กู๊ดบาย)

And I just want to tell you
(แอ็นด ดาย จัซท ว็อนท ทู เท็ล ยู)
It takes everything in me not to call you
(อิท เทค เอ๊วี่ติง อิน มี น็อท ทู คอล ยู)
And I wish I could run to you
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด รัน ทู ยู)
And I hope you know that every time I don’t
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู โน แดท เอฝริ ไทม ไอ ด้อนท์)
I almost do
(ไอ ออลโมซท ดู)
I almost do
(ไอ ออลโมซท ดู)

Oh we made quite a mess babe
(โอ วี เมด คไวท อะ เมซ เบบ)
It’s probably better off this way
(อิทซ พรอบอับลิ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)
And I confess babe
(แอ็นด ดาย ค็อนเฟซ เบบ)
In my dreams you’re touching my face
(อิน มาย ดรีม ยัวร์ ทัชชิง มาย เฟซ)
And asking me if I want to try again with you
(แอ็นด อาคกิ้ง มี อิฟ ฟาย ว็อนท ทู ทไร อะเกน วิฑ ยู)
And I almost do
(แอ็นด ดาย ออลโมซท ดู)

And I just want to tell you
(แอ็นด ดาย จัซท ว็อนท ทู เท็ล ยู)
It takes everything in me not to call you
(อิท เทค เอ๊วี่ติง อิน มี น็อท ทู คอล ยู)
And I wish I could run to you
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด รัน ทู ยู)
And I hope you know that every time I don’t
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู โน แดท เอฝริ ไทม ไอ ด้อนท์)
I almost do
(ไอ ออลโมซท ดู)
I almost do
(ไอ ออลโมซท ดู)

I bet this time of night you’re still up
(ไอ เบ็ท ดีซ ไทม อ็อฝ ไนท ยัวร์ ซทิล อัพ)
I bet you’re tired from a long hard week
(ไอ เบ็ท ยัวร์ ไทร ฟร็อม มา ล็อง ฮาด วีค)
I bet you’re sitting in your chair by the window looking out at the city
(ไอ เบ็ท ยัวร์ ซีททิง อิน ยุร แช ไบ เดอะ วีนโด ลุคอิง เอ้า แอ็ท เดอะ ซีทอิ)
And I hope sometimes you wonder about me
(แอ็นด ดาย โฮพ ซัมไทม์ ยู วันเดอะ อะเบาท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Almost Do คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น