เนื้อเพลง Little Boys คำอ่านไทย Devendra Banhart

Life is tough and love is rough
([ ริพีท 3x ] ไลฟ อีส ทั๊ฟ แอ็นด ลัฝ อีส รัฟ)
For the man who just can’t ever seem to get enough
(ฟอ เดอะ แม็น ฮู จัซท แค็นท เอฝเออะ ซีม ทู เก็ท อินัฟ)
The days go by and the women come and go
(เดอะ เด โก ไบ แอ็นด เดอะ วีมเอิน คัม แอ็นด โก)
So many that you decide to get rid of your front door
(โซ เมนอิ แดท ยู ดิไซด ทู เก็ท ริด อ็อฝ ยุร ฟรันท โด)
So you don’t have to hear them all disappear
(โซ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เฮีย เฑ็ม ออล ดิแซ็พเพีย)

You just sit and you wait
(ยู จัซท ซิท แอ็นด ยู เวท)
Staring at your empty plate
(ซแทริง แอ็ท ยุร เอมทิ เพล๊ท)
And you can say I’m a lonely sailor
(แอ็นด ยู แค็น เซ แอม มา โลนลิ เซลเออะ)
Rockin’ gently on my dreams
(รอคกิน เจนทลิ ออน มาย ดรีม)
Cause I have it all, but I don’t want it all
(คอส ไอ แฮ็ฝ อิท ดอร์ , บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ดอร์)
It ain’t like I’ve never ever ever ever tried
(อิท เอน ไลค แอฝ เนฝเวอะ เอฝเออะ เอฝเออะ เอฝเออะ ทไร)
I just never been fully satisfied
(ไอ จัซท เนฝเวอะ บีน ฟูลลิ แซทอิซไฟด)

Just a tie a little shoelace
(จัซท ดา ไท อะ ลิ๊ทเทิ่ล ชิวเลต)
And to share a sleeping bag
(แอ็นด ทู แฌ อะ ซลีพพิง แบ็ก)
And I look ahead to the day
(แอ็นด ดาย ลุค อะเฮด ทู เดอะ เด)
When I look back at all the fun that I’ve had
(ฮเว็น นาย ลุค แบ็ค แกท ออล เดอะ ฟัน แดท แอฝ แฮ็ด)
But still, but still, but still..
(บัท ซทิล , บัท ซทิล , บัท ซทิล)

I see so many little boys I want to marry
(ไอ ซี โซ เมนอิ ลิ๊ทเทิ่ล บอย ซาย ว็อนท ทู แมริ)
I see plenty little kids I’ve yet to have
(ไอ ซี พเลนทิ ลิ๊ทเทิ่ล คิด แอฝ เย็ท ทู แฮ็ฝ)
Even when the moon goes out
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ มูน โกซ เอ้า)
Even when the sea dries out
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ ซี ดายสฺ เอ้า)
I still see so many little boys I want to marry
(ไอ ซทิล ซี โซ เมนอิ ลิ๊ทเทิ่ล บอย ซาย ว็อนท ทู แมริ)
I see plenty little kids I’ve yet to have now
(ไอ ซี พเลนทิ ลิ๊ทเทิ่ล คิด แอฝ เย็ท ทู แฮ็ฝ เนา)
Even when the sea’s all free
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ ซี ซอร์ ฟรี)
And everything’s lying on me
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ลายยิง ออน มี)
Even when the sun ceases to shine
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ ซัน ซีซ ทู ไฌน)
I won’t care, I’ll still have on my mind
(ไอ ว็อนท แค , แอล ซทิล แฮ็ฝ ออน มาย ไมนด)
So many little boys I want to marry yeah yeah
(โซ เมนอิ ลิ๊ทเทิ่ล บอย ซาย ว็อนท ทู แมริ เย่ เย่)
I see plenty little kids I’ve yet to have
(ไอ ซี พเลนทิ ลิ๊ทเทิ่ล คิด แอฝ เย็ท ทู แฮ็ฝ)

And in the shower I get my breathing done
(แอ็นด อิน เดอะ เฌาเออะ ไอ เก็ท มาย บรีสดิง ดัน)
I hold my breath and I wait for the day to come
(ไอ โฮลด มาย บเร็ธ แอ็นด ดาย เวท ฟอ เดอะ เด ทู คัม)
Oh little Billy, little Timmy, little Jimmy, you’re the one
(โอ ลิ๊ทเทิ่ล บีลลิ , ลิ๊ทเทิ่ล ทิมมี่ , ลิ๊ทเทิ่ล จิมมี่ , ยัวร์ ดิ วัน)
I may not look it, but I swear my heart is young for so many..
(ไอ เม น็อท ลุค อิท , บัท ไอ ซแว มาย ฮาท อีส ยัง ฟอ โซ เมนอิ)
Little boys I want to marry
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย ซาย ว็อนท ทู แมริ)
I see plenty little kids I’ve yet to have you know you know
(ไอ ซี พเลนทิ ลิ๊ทเทิ่ล คิด แอฝ เย็ท ทู แฮ็ฝ ยู โน ยู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Boys คำอ่านไทย Devendra Banhart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น