เนื้อเพลง What’s Going on คำอ่านไทย Remy Ma feat Keyshia Cole

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
[Keyshia:] Mmmmmm Mmmmmm Heeeeeeyyyyyy
([ คีย์ชีเอ : ] อึม อึม Heeeeeeyyyyyy)
[Remy:]
([ เรมมี่ : ])
Why didn’t I see the signs I was to busy getting high
(ฮไว ดิ๊นอิน ไอ ซี เดอะ ไซน ซาย วอส ทู บีสอิ เกดดดิ้ง ไฮ)
Runnin up the studio smoking dro writing rhymes
(รูนนิน อัพ เดอะ ซทยูดิโอ สโมคกิ้ง ดีโร ไรทอิง ไรม)
To blind to notice my abdomen was growin
(ทู บไลนด ทู โนทิซ มาย แอ็บโดเม็น วอส โกรวิน)
Having sex wit out protection now my belly is showin
(แฮฝวิ่ง เซ็คซ วิท เอ้า พโระเทคฌัน เนา มาย เบลลิ อีส โชว์วิน)
Nobody know that me and my boo trying to decide
(โนบอดี้ โน แดท มี แอ็นด มาย บู ทไรอิง ทู ดิไซด)
What to do he buggin like that’s a little me inside of you
(ว็อท ทู ดู ฮี บักกิน ไลค แด๊ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล มี อีนไซด อ็อฝ ยู)
It ain’t true and I’m scared and I can tell he is worried a bit
(อิท เอน ทรู แอ็นด แอม ซคา แอ็นด ดาย แค็น เท็ล ฮี อีส เวอริ อะ บิท)
So we proceed to get the weed and straight ignoring the sh*t
(โซ วี พโระซีด ทู เก็ท เดอะ วี แอ็นด ซทเรท เอ๊กนอลิงค์เดอะ ฌะ *ที)
My jeans don’t want to fit every morning hurling and sh*t
(มาย จีน ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟิท เอฝริ มอนิง hurlings แอ็นด ฌะ *ที)
I had to tell my family I knew they all was goin to flip
(ไอ แฮ็ด ทู เท็ล มาย แฟมอิลิ ไอ นยู เด ออล วอส โกอิน ทู ฟลิพ)
And his was happy thinking he was about to be a daddy
(แอ็นด ฮิส วอส แฮพพิ ติ้งกิง ฮี วอส อะเบาท ทู บี อะ แดดดิ)
But I knew it wasn’t true even though we both wanted it so badly
(บัท ไอ นยู อิท วอสซึ้น ทรู อีเฝ็น โธ วี โบธ ว็อนท ดิท โซ แบดลิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Tell me what’s goin I know what I’m doing is wrong
(เท็ล มี ว็อท โกอิน นาย โน ว็อท แอม ดูอิง อีส ร็อง)
Can you hear me Lord when I’m callin for give me my baby
(แค็น ยู เฮีย มี ลอด ฮเว็น แอม คอลลิน ฟอ กิฝ มี มาย เบบิ)
How am I supposed feel the situation is real
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ฟีล เดอะ ซิชิวเอฌัน อีส ริแอ็ล)
Neva wanted to let cha baby go we’ll meet again I know baby
(นีฝวา ว็อนท ทู เล็ท ชา เบบิ โก เว็ล มีท อะเกน นาย โน เบบิ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
We love each other madly so much to gain so much to lose
(วี ลัฝ อีช อัฑเออะ แมดลิ โซ มัช ทู เกน โซ มัช ทู ลูส)
I’m in pain your mind frame change when you the one that gotta
(แอม อิน เพน ยุร ไมนด ฟเรม เชนจ ฮเว็น ยู ดิ วัน แดท กอททะ)
Choose talk a walk step in my shoes think in negative thoughts
(ชูส ทอค กา วอค ซเท็พ อิน มาย ฌู ธิงค อิน เนกอะทิฝ ธอท)
Politics and sh*t quit when the doctor says positive it’s a life living
(พอลอิทิค แซน ฌะ *ที ควิท ฮเว็น เดอะ ดอคเทอะ เซ พอสอิทิฝ อิทซ ซา ไลฟ ลีฝอิง)
In my body but it don’t gotta to live it’s up to me but if I keep what
(อิน มาย บอดอิ บัท ดิธ ด้อนท์ กอททะ ทู ไลฝ อิทซ อัพ ทู มี บัท อิฟ ฟาย คีพ ว็อท)
The f*ck I got to give I mean I’m still young and I don’t really have
(เดอะ เอฟ *ck ไอ ก็อท ทู กิฝ ไอ มีน แอม ซทิล ยัง แอ็นด ดาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ)
Sh*t and if this n*gga up and leave then my child a be a bastard
(ฌะ *ที แอ็นด อิฟ ดีซ เอ็น *gga อัพ แอ็นด ลีฝ เด็น มาย ไชล อะ บี อะ แบซเทิด)
This is drastic nobody really understands me and my mom don’t
(ดีซ ซิส ดแรซทิค โนบอดี้ ริแอ็ลลิ อันเดิซแทนด มี แอ็นด มาย มัม ด้อนท์)
Give a f*ck and neither does the rest of the family they like
(กิฝ อะ เอฟ *ck แอ็นด นีเฑอะไนเฑอะ โด เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ แฟมอิลิ เด ไลค)
Remy you can’t afford it you expect us to support it
(เรมมี่ ยู แค็นท แอ็ฟโฟด ดิท ยู เอ็คซเพคท อัซ ทู ซัพโพท ดิธ)
I feel my seeds apart of me and I don’t want to abort it so:
(ไอ ฟีล มาย ซีด อะพาท อ็อฝ มี แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู อะบอท ดิธ โซ :)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Tell me what’s goin I know what I’m doing is wrong
(เท็ล มี ว็อท โกอิน นาย โน ว็อท แอม ดูอิง อีส ร็อง)
Can you hear me Lord when I’m calling for give me my baby
(แค็น ยู เฮีย มี ลอด ฮเว็น แอม คอลลิง ฟอ กิฝ มี มาย เบบิ)
How am I supposed feel the situation is real
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ฟีล เดอะ ซิชิวเอฌัน อีส ริแอ็ล)
Neva wanted to let cha baby go we’ll meet again I know baby
(นีฝวา ว็อนท ทู เล็ท ชา เบบิ โก เว็ล มีท อะเกน นาย โน เบบิ)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I’m not steady but I can get ready for responsibilities sh*t where
(แอม น็อท ซเทดอิ บัท ไอ แค็น เก็ท เรดอิ ฟอ รีสฺปอนซิบิวลีดีสฺ ฌะ *ที ฮแว)
Would I be if my moms got rid of me I’m so stressed and I’m
(เวิด ดาย บี อิฟ มาย มัม ก็อท ริด อ็อฝ มี แอม โซ ซทเร็ซ แอ็นด แอม)
Under a lot of pressure but all I need is the remedy to make Remy
(อันเดอะ รา ล็อท อ็อฝ พเรฌเออะ บัท ดอร์ ไอ นีด อีส เดอะ เรมอิดิ ทู เมค เรมมี่)
Feel better I knew I couldn’t win so I chose to forfeit its a shame
(ฟีล เบทเทอะ ไอ นยู ไอ คูดซึ่น วิน โซ ไอ โชส ทู ฟอฟิท อิทซ ซา เฌม)
I’m over four months and I’m in the doctors office I swear to all that
(แอม โอเฝอะ โฟ มันธ แซน แอม อิน เดอะ ดอคเทอะ ออฟฟิซ ไอ ซแว ทู ออล แดท)
I love that I wanted to leave and wait five more months and birth the child
(ไอ ลัฝ แดท ไอ ว็อนท ทู ลีฝ แอ็นด เวท ไฟฝ โม มันธ แซน เบิธ เดอะ ไชล)
That I conceived but I sat there because I felt I had to and I cry everyday
(แดท ไอ ค็อนซีฝ บัท ไอ แซ็ท แดร์ บิคอส ไอ เฟ็ลท ไอ แฮ็ด ทู แอ็นด ดาย คไร เอวี่เดย์)
Because I realize boy or girl that I wanted to have you don’t be made at me
(บิคอส ไอ รีแอะไลส บอย ออ เกิล แดท ไอ ว็อนท ทู แฮ็ฝ ยู ด้อนท์ บี เมด แอ็ท มี)
How it is is how it had to be and any pain I put you through is all coming
(เฮา อิท อีส ซิส เฮา อิท แฮ็ด ทู บี แอ็นด เอนอิ เพน นาย พัท ยู ธรู อีส ซอร์ คัมอิง)
Back to me
(แบ็ค ทู มี)

[Chorus: Repeat until fade]
([ โครัซ : ริพีท อันทีล เฝด ])
Tell me what’s goin I know what I’m doing is wrong
(เท็ล มี ว็อท โกอิน นาย โน ว็อท แอม ดูอิง อีส ร็อง)
Can you hear me Lord when I’m callin for give me my baby
(แค็น ยู เฮีย มี ลอด ฮเว็น แอม คอลลิน ฟอ กิฝ มี มาย เบบิ)
How am I supposed feel the situation is real
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ฟีล เดอะ ซิชิวเอฌัน อีส ริแอ็ล)
Neva wanted to let cha baby go we’ll meet again I know baby
(นีฝวา ว็อนท ทู เล็ท ชา เบบิ โก เว็ล มีท อะเกน นาย โน เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Going on คำอ่านไทย Remy Ma feat Keyshia Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น