เนื้อเพลง Passive คำอ่านไทย A Perfect Circle

“Dead as dead can be,” my doctor tells me
( “Dead แอ็ส เด็ด แค็น บี , ” มาย ดอคเทอะ เท็ล มี)
But I just can’t believe him, never the optimistic one
(บัท ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ ฮิม , เนฝเวอะ ดิ ออพทิมีซทิค วัน)
I’m sure of your ability to become my perfect enemy
(แอม ฌุร อ็อฝ ยุร อะบีลอิติ ทู บิคัม มาย เพ๊อร์เฟ็คท เอนอิมิ)
Wake up and face me, don’t play dead cause maybe
(เวค อัพ แอ็นด เฟซ มี , ด้อนท์ พเล เด็ด คอส เมบี)
Someday I will walk away and say, “You disappoint me,”
(ซัมเดย์ ไอ วิล วอค อะเว แอ็นด เซ , “You ดิแซ็พพอยนท มี , ”)
Maybe you’re better off this way
(เมบี ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)

Leaning over you here, cold and catatonic
(ลีนอิง โอเฝอะ ยู เฮียร , โคลด แอ็นด catatonic)
I catch a brief reflection of what you could and might have been
(ไอ แค็ช อะ บรีฟ ริฟเคลฌัน อ็อฝ ว็อท ยู เคิด แอ็นด ไมท แฮ็ฝ บีน)
It’s your right and your ability
(อิทซ ยุร ไรท แอ็นด ยุร อะบีลอิติ)
To become…my perfect enemy…
(ทู บิคัม มาย เพ๊อร์เฟ็คท เอนอิมิ)

Wake up and face me, don’t play dead cause maybe
(เวค อัพ แอ็นด เฟซ มี , ด้อนท์ พเล เด็ด คอส เมบี)
Someday I’ll walk away and say, “You disappoint me,”
(ซัมเดย์ แอล วอค อะเว แอ็นด เซ , “You ดิแซ็พพอยนท มี , ”)
Maybe you’re better off this way
(เมบี ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)

Maybe you’re better off this way
(เมบี ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)
Maybe you’re better off this way
(เมบี ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)
Maybe you’re better off this way
(เมบี ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)
You’re better of this…you’re better off this…
(ยัวร์ เบทเทอะ อ็อฝ ดีซ ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ)
Maybe you’re better off!
(เมบี ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ !)

Wake up and face me, don’t play dead cause maybe
(เวค อัพ แอ็นด เฟซ มี , ด้อนท์ พเล เด็ด คอส เมบี)
Someday I’ll walk away and say, “You f*cking disappoint me!”
(ซัมเดย์ แอล วอค อะเว แอ็นด เซ , “You เอฟ *คิง ดิแซ็พพอยนท มี ! ”)
Maybe you’re better off this way
(เมบี ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)

Go ahead and play dead
(โก อะเฮด แอ็นด พเล เด็ด)
I know that you can hear this
(ไอ โน แดท ยู แค็น เฮีย ดีซ)
Go ahead and play dead
(โก อะเฮด แอ็นด พเล เด็ด)
Why can’t you turn and face me?
(ฮไว แค็นท ยู เทิน แอ็นด เฟซ มี)
Why can’t you turn and face me?
(ฮไว แค็นท ยู เทิน แอ็นด เฟซ มี)
Why can’t you turn and face me?
(ฮไว แค็นท ยู เทิน แอ็นด เฟซ มี)
Why can’t you turn and face me?
(ฮไว แค็นท ยู เทิน แอ็นด เฟซ มี)
You f*cking disappoint me!
(ยู เอฟ *คิง ดิแซ็พพอยนท มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Passive คำอ่านไทย A Perfect Circle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น