เนื้อเพลง Uprising คำอ่านไทย Muse

The paranoia is in bloom,
( เดอะ เพเรโนยลา อีส ซิน บลูม ,)
The PR, the transmissions, will resume,
(เดอะ PR , เดอะ ทแร็นซมีฌอัน , วิล เรสิวเม ,)
They’ll try to push drugs to keep us all dumbed down,
(เด๊ว ทไร ทู พุฌ ดรัก ทู คีพ อัซ ซอร์ ดัม เดาน ,)
And hope that we will never see the truth around,
(แอ็นด โฮพ แดท วี วิล เนฝเวอะ ซี เดอะ ทรูธ อะเรานด ,)

SO COME ON!
(โซ คัมมอน !)

Another promise, another scene,
(แอะนัธเออะ พรอมอิซ , แอะนัธเออะ ซีน ,)
Another package not to keep us trapped in greed,
(แอะนัธเออะ แพคคิจ น็อท ทู คีพ อัซ แทร๊พ อิน กรีด ,)
With all the green belts wrapped around our minds,
(วิฑ ออล เดอะ กรีน เบ็ลท แร็พท อะเรานด เอ๊า ไมนด ,)
And endless red tape to keep the truth confined,
(แอ็นด เอ็นเล็ซ เร็ด เทพ ทู คีพ เดอะ ทรูธ คอนไฟน ,)

SO COME ON!
(โซ คัมมอน !)

They will not force us,
(เด วิล น็อท โฟซ อัซ ,)
They will stop degrading us,
(เด วิล ซท็อพ ดิกเรดอิง อัซ ,)
They will not control us,
(เด วิล น็อท ค็อนทโรล อัซ ,)
And we will be victorious!
(แอ็นด วี วิล บี ฝีคโทะเรียซ !)

SO COME ON!
(โซ คัมมอน !)

Interchanging mind-control,
(Interchangings ไมนด ค็อนทโรล ,)
Come, let the revolution take its toll,
(คัม , เล็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน เทค อิทซ โทล ,)
If you could flick a switch and open your third eye,
(อิฟ ยู เคิด ฟลิค กา ซวิช แอ็นด โอเพ็น ยุร เธิด ไอ ,)
You’d see that we should never be afraid to die,
(ยูต ซี แดท วี เชิด เนฝเวอะ บี อัฟเรด ทู ได ,)

SO COME ON!
(โซ คัมมอน !)

Rise up and take the power back,
(ไรส อัพ แอ็นด เทค เดอะ เพาเออะ แบ็ค ,)
It’s time that the fat cats had a heart attack,
(อิทซ ไทม แดท เดอะ แฟ็ท แค็ท แฮ็ด อะ ฮาท แอ็ทแทค ,)
You know that their time’s coming to an end,
(ยู โน แดท แด ไทม คัมอิง ทู แอน เอ็นด ,)
We have to unify and watch our flag ascend!
(วี แฮ็ฝ ทู ยูนิไฟ แอ็นด ว็อช เอ๊า ฟแล็ก แอ็ซเซนด !)

SO COME ON!
(โซ คัมมอน !)

They will not force us,
(เด วิล น็อท โฟซ อัซ ,)
They will stop degrading us,
(เด วิล ซท็อพ ดิกเรดอิง อัซ ,)
They will not control us,
(เด วิล น็อท ค็อนทโรล อัซ ,)
And we will be victorious!
(แอ็นด วี วิล บี ฝีคโทะเรียซ !)

SO COME ON!
(โซ คัมมอน !)

OI OI OI OI OI
(โอยโอยโอยโอยโอย)

They will not force us,
(เด วิล น็อท โฟซ อัซ ,)
They will stop degrading us,
(เด วิล ซท็อพ ดิกเรดอิง อัซ ,)
They will not control us,
(เด วิล น็อท ค็อนทโรล อัซ ,)
And we will be victorious!
(แอ็นด วี วิล บี ฝีคโทะเรียซ !)

SO COME ON!
(โซ คัมมอน !)

COME ON!
(คัมมอน !)

OI OI OI OI
(โอยโอยโอยโอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Uprising คำอ่านไทย Muse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น