เนื้อเพลง Big Girl (You Are Beautiful) . คำอ่านไทย Mika

Big girl you are beautiful
( บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)

Walks in to the room
(วอค ซิน ทู เดอะ รุม)
Feels like a big balloon
(ฟีล ไลค เก บิก แบ็ลลูน)
I said, ‘Hey girls you are beautiful’
(ไอ เซ็ด , เฮ เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Diet coke and a pizza please
(ไดเอ็ท โคค แอ็นด อะ พีสสะ พลีส)
Diet coke I’m on my knees
(ไดเอ็ท โคค แอม ออน มาย นี)
Screaming ‘Big girl you are beautiful’
(ซครีมอิง บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)

You take your skinny girls
(ยู เทค ยุร ซคีนอิ เกิล)
Feel like I’m gonna die
(ฟีล ไลค แอม กอนนะ ได)
Cos a real woman
(คอซ ซา ริแอ็ล วูมเอิน)
Needs a real man is why
(นีด ซา ริแอ็ล แม็น อีส ฮไว)

You take your girl
(ยู เทค ยุร เกิล)
And multiply her by four
(แอ็นด มัลทิพไล เฮอ ไบ โฟ)
Now a whole lotta woman
(เนา อะ โฮล ลอทดา วูมเอิน)
Needs a whole lot more
(นีด ซา โฮล ล็อท โม)

Get yourself to the B*tterfly Lounge
(เก็ท ยุรเซลฟ ทู เดอะ บี *tterfly เลานจ)
Find yourself a big lady
(ไฟนด ยุรเซลฟ อะ บิก เลดิ)
Big boy coming around
(บิก บอย คัมอิง อะเรานด)
And there we gonna do baby
(แอ็นด แดร์ วี กอนนะ ดู เบบิ)

No need to fantasise
(โน นีด ทู แฟนแทซซาย)
Since I was in my prizes
(ซินซ ไอ วอส ซิน มาย พไรส)
A watering hole
(อะ วาเดอร์ริง โฮล)
With the girls around
(วิฑ เดอะ เกิล อะเรานด)
And curves in all the right places
(แอ็นด เคิฝ ซิน ออล เดอะ ไรท พเลซ)

Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)

Walks in to the room
(วอค ซิน ทู เดอะ รุม)
Feels like a big balloon
(ฟีล ไลค เก บิก แบ็ลลูน)
I said, ‘Hey girls you are beautiful’
(ไอ เซ็ด , เฮ เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Diet coke and a pizza please
(ไดเอ็ท โคค แอ็นด อะ พีสสะ พลีส)
Diet coke I’m on my knees
(ไดเอ็ท โคค แอม ออน มาย นี)
Screaming ‘Big girl you are beautiful’
(ซครีมอิง บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)

You take your girl
(ยู เทค ยุร เกิล)
And multiply her by four
(แอ็นด มัลทิพไล เฮอ ไบ โฟ)
Now a whole lotta woman
(เนา อะ โฮล ลอทดา วูมเอิน)
Needs a whole lot more
(นีด ซา โฮล ล็อท โม)

Get yourself to the B*tterfly Lounge
(เก็ท ยุรเซลฟ ทู เดอะ บี *tterfly เลานจ)
Find yourself a big lady
(ไฟนด ยุรเซลฟ อะ บิก เลดิ)
Big boy coming around
(บิก บอย คัมอิง อะเรานด)
And there we gonna do baby
(แอ็นด แดร์ วี กอนนะ ดู เบบิ)

No need to fantasise
(โน นีด ทู แฟนแทซซาย)
Since I was in my prizes
(ซินซ ไอ วอส ซิน มาย พไรส)
A watering hole
(อะ วาเดอร์ริง โฮล)
With the girls around
(วิฑ เดอะ เกิล อะเรานด)
And curves in all the right places
(แอ็นด เคิฝ ซิน ออล เดอะ ไรท พเลซ)

Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)

Get yourself to the B*tterfly Lounge
(เก็ท ยุรเซลฟ ทู เดอะ บี *tterfly เลานจ)
Find yourself a big lady
(ไฟนด ยุรเซลฟ อะ บิก เลดิ)
Big boy coming around
(บิก บอย คัมอิง อะเรานด)
And there we gonna do baby
(แอ็นด แดร์ วี กอนนะ ดู เบบิ)

No need to fantasise
(โน นีด ทู แฟนแทซซาย)
Since I was in my prizes
(ซินซ ไอ วอส ซิน มาย พไรส)
A watering hole
(อะ วาเดอร์ริง โฮล)
With the girls around
(วิฑ เดอะ เกิล อะเรานด)
And curves in all the right places
(แอ็นด เคิฝ ซิน ออล เดอะ ไรท พเลซ)

Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Oh you are beautiful
(โอ ยู อาร์ บยูทิฟุล)

Get yourself to the B*tterfly Lounge
(เก็ท ยุรเซลฟ ทู เดอะ บี *tterfly เลานจ)
Find yourself a big lady
(ไฟนด ยุรเซลฟ อะ บิก เลดิ)
Big boy coming around
(บิก บอย คัมอิง อะเรานด)
And there we gonna do baby
(แอ็นด แดร์ วี กอนนะ ดู เบบิ)

No need to fantasise
(โน นีด ทู แฟนแทซซาย)
Since I was in my prizes
(ซินซ ไอ วอส ซิน มาย พไรส)
A watering hole
(อะ วาเดอร์ริง โฮล)
With the girls around
(วิฑ เดอะ เกิล อะเรานด)
And curves in all the right places
(แอ็นด เคิฝ ซิน ออล เดอะ ไรท พเลซ)

Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Oh you are beautiful
(โอ ยู อาร์ บยูทิฟุล)

Get yourself to the B*tterfly Lounge
(เก็ท ยุรเซลฟ ทู เดอะ บี *tterfly เลานจ)
Find yourself a big lady
(ไฟนด ยุรเซลฟ อะ บิก เลดิ)
Big boy coming around
(บิก บอย คัมอิง อะเรานด)
And there we gonna do baby
(แอ็นด แดร์ วี กอนนะ ดู เบบิ)

No need to fantasise
(โน นีด ทู แฟนแทซซาย)
Since I was in my prizes
(ซินซ ไอ วอส ซิน มาย พไรส)
A watering hole
(อะ วาเดอร์ริง โฮล)
With the girls around
(วิฑ เดอะ เกิล อะเรานด)
And curves in all the right places
(แอ็นด เคิฝ ซิน ออล เดอะ ไรท พเลซ)

Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girls you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)
Big girl you are beautiful
(บิก เกิล ยู อาร์ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Girl (You Are Beautiful) . คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น