เนื้อเพลง That’s The Way คำอ่านไทย Jennifer Lopez

I Know You See Me Watchin’
( ไอ โน ยู ซี มี วันชิน)
Although You’re Tryin’ To Play It Like You Don’t
(ออลโฑ ยัวร์ ทายอิน ทู พเล อิท ไลค ยู ด้อนท์)
When I Know You Do
(ฮเว็น นาย โน ยู ดู)
You’ve Got The Every Want Thing
(ยู๊ฟ ก็อท ดิ เอฝริ ว็อนท ธิง)
That Kind Of Every Need Thing
(แดท ไคนด อ็อฝ เอฝริ นีด ธิง)
You’re What I Want So Come Give It Up Yeah
(ยัวร์ ว็อท ไอ ว็อนท โซ คัม กิฝ อิท อัพ เย่)
I Won’t Stop ’till I Get What I Want
(ไอ ว็อนท ซท็อพ ทิล ไอ เก็ท ว็อท ไอ ว็อนท)
So What Am I To Do
(โซ ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
cause What I Want Is You Baby
(คอส ว็อท ไอ ว็อนท อีส ยู เบบิ)
Stop And Think What You And I Could Be Together
(ซท็อพ แอ็นด ธิงค ว็อท ยู แอ็นด ดาย เคิด บี ทุเกฑเออะ)
I Know We Can Be Perfectly Complete Baby
(ไอ โน วี แค็น บี เพอเฟ็คทลิ ค็อมพลีท เบบิ)
I Can Give You Anything If You Promise To Be With Me
(ไอ แค็น กิฝ ยู เอนอิธิง อิฟ ยู พรอมอิซ ทู บี วิฑ มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
No One Could Love You Better
(โน วัน เคิด ลัฝ ยู เบทเทอะ)
Anyway You’ll Never Find Another Close To Me
(เอนอิเว โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ คโลส ทู มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
And That’s The Way Our Love Should Be
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
Why Are You Tryin’ To Deny Me Of The Lovin’ That’s Mine
(ฮไว อาร์ ยู ทายอิน ทู ดิไน มี อ็อฝ เดอะ ลัฝวิน แด๊ท ไมน)
Just Let It Go Let Me Take Control Boy
(จัซท เล็ท ดิธ โก เล็ท มี เทค ค็อนทโรล บอย)
I Got Just What You Want And All The Love You Need
(ไอ ก็อท จัซท ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด ออล เดอะ ลัฝ ยู นีด)
Once You Grab A Hold You Won’t Let Me Go
(วันซ ยู กแร็บ อะ โฮลด ยู ว็อนท เล็ท มี โก)
I Won’t Stop ’till I Get What I Want
(ไอ ว็อนท ซท็อพ ทิล ไอ เก็ท ว็อท ไอ ว็อนท)
So What Am I To Do
(โซ ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
cause What I Want Is You Baby
(คอส ว็อท ไอ ว็อนท อีส ยู เบบิ)
Stop And Think What You And I Could Be Together
(ซท็อพ แอ็นด ธิงค ว็อท ยู แอ็นด ดาย เคิด บี ทุเกฑเออะ)
I Know We Can Be Perfectly Complete Baby
(ไอ โน วี แค็น บี เพอเฟ็คทลิ ค็อมพลีท เบบิ)
I Can Give You Anything If You Promise To Be With Me
(ไอ แค็น กิฝ ยู เอนอิธิง อิฟ ยู พรอมอิซ ทู บี วิฑ มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
No One Could Love You Better
(โน วัน เคิด ลัฝ ยู เบทเทอะ)
Anyway You’ll Never Find Another Close To Me
(เอนอิเว โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ คโลส ทู มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
And That’s The Way Our Love Should Be
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
Baby I Can Give You Anything If You Promise To Be With Me
(เบบิ ไอ แค็น กิฝ ยู เอนอิธิง อิฟ ยู พรอมอิซ ทู บี วิฑ มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
No One Could Love You Better
(โน วัน เคิด ลัฝ ยู เบทเทอะ)
Anyway You’ll Never Find Another Close To Me
(เอนอิเว โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ คโลส ทู มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
And That’s The Way Our Love Should Be
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
If I Let My Actions Speak
(อิฟ ฟาย เล็ท มาย แอคฌัน ซพีค)
I Guarantee You Believe How Much I Really Do Love You
(ไอ แกเร็นที ยู บิลีฝ เฮา มัช ไอ ริแอ็ลลิ ดู ลัฝ ยู)
If I Could Spend My Whole Life Just Looking Into Your Eyes
(อิฟ ฟาย เคิด ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ จัซท ลุคอิง อีนทุ ยุร ไอ)
I’ll Be Happy Just Knowing You’re With Me Baby
(แอล บี แฮพพิ จัซท โนอิง ยัวร์ วิฑ มี เบบิ)
I Can Give You Anything If You Promise To Be With Me
(ไอ แค็น กิฝ ยู เอนอิธิง อิฟ ยู พรอมอิซ ทู บี วิฑ มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
No One Could Love You Better
(โน วัน เคิด ลัฝ ยู เบทเทอะ)
Anyway You’ll Never Find Another Close To Me
(เอนอิเว โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ คโลส ทู มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
And That’s The Way Our Love Should Be
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
And That’s The Way Our Love Should Be
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
Why Are You Tryin’ To Deny Me Of The Lovin’ That’s Mine
(ฮไว อาร์ ยู ทายอิน ทู ดิไน มี อ็อฝ เดอะ ลัฝวิน แด๊ท ไมน)
Just Let It Go Let Take Control Boy
(จัซท เล็ท ดิธ โก เล็ท เทค ค็อนทโรล บอย)
I Got Just What You Want And All The Love You Need
(ไอ ก็อท จัซท ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด ออล เดอะ ลัฝ ยู นีด)
Once You Grab A Hold You Won’t Let Me Go
(วันซ ยู กแร็บ อะ โฮลด ยู ว็อนท เล็ท มี โก)
I Won’t Stop ’till I Get What I Want So What Am I To Do
(ไอ ว็อนท ซท็อพ ทิล ไอ เก็ท ว็อท ไอ ว็อนท โซ ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
cause What I Want Is You Baby
(คอส ว็อท ไอ ว็อนท อีส ยู เบบิ)
Stop And Think What You And I Could Be Together
(ซท็อพ แอ็นด ธิงค ว็อท ยู แอ็นด ดาย เคิด บี ทุเกฑเออะ)
I Know We Can Be Perfectly Complete Baby
(ไอ โน วี แค็น บี เพอเฟ็คทลิ ค็อมพลีท เบบิ)
I Can Give You Anything If You Promise To Be With Me
(ไอ แค็น กิฝ ยู เอนอิธิง อิฟ ยู พรอมอิซ ทู บี วิฑ มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
No One Could Love You Better Anyway
(โน วัน เคิด ลัฝ ยู เบทเทอะ เอนอิเว)
You’ll Never Find Another Close To Me
(โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ คโลส ทู มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
And That’s The Way Our Love Should Be Baby
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี เบบิ)
I Can Give You Anything If You Promise To Be With Me
(ไอ แค็น กิฝ ยู เอนอิธิง อิฟ ยู พรอมอิซ ทู บี วิฑ มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
No One Could Love You Better
(โน วัน เคิด ลัฝ ยู เบทเทอะ)
Anyway You’ll Never Find Another Close To Me
(เอนอิเว โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ คโลส ทู มี)
I Promise I Can Make You Happy And
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ แอ็นด)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
If I Let My Actions Speak
(อิฟ ฟาย เล็ท มาย แอคฌัน ซพีค)
I Guarantee You Believe How Much I Really Do Love You
(ไอ แกเร็นที ยู บิลีฝ เฮา มัช ไอ ริแอ็ลลิ ดู ลัฝ ยู)
If I Could Spend My Whole Life Just Looking Into Your Eyes
(อิฟ ฟาย เคิด ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ จัซท ลุคอิง อีนทุ ยุร ไอ)
I’ll Be Happy Just Knowing You’re With Me Baby
(แอล บี แฮพพิ จัซท โนอิง ยัวร์ วิฑ มี เบบิ)
I Can Give You Anything If You Promise To Be With Me
(ไอ แค็น กิฝ ยู เอนอิธิง อิฟ ยู พรอมอิซ ทู บี วิฑ มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
That’s The Way Our Love Should Be
(แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)
No One Could Love You Better Anyway
(โน วัน เคิด ลัฝ ยู เบทเทอะ เอนอิเว)
You’ll Never Find Another Close To Me
(โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ คโลส ทู มี)
I Promise I Can Make You Happy
(ไอ พรอมอิซ ไอ แค็น เมค ยู แฮพพิ)
And That’s The Way Our Love Should Be
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว เอ๊า ลัฝ เชิด บี)

Thanks To Tarek
(แธ็งค ทู Tarek)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s The Way คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น