เนื้อเพลง Water Shows The Hidden Heart คำอ่านไทย Enya

English Translation
( อีงกลิฌ ทแร็นซเลฌัน)
From the City of Constellations
(ฟร็อม เดอะ ซีทอิ อ็อฝ คอนสเท็ลเลฌัน)
to the wanderer
(ทู เดอะ วานเดอเรอ)
and a Place of Rains
(แอ็นด อะ พเลซ อ็อฝ เรน)
he journeys on…
(ฮี เจอนิ ออน)
…the City of hesitation and doubt
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เฮสิเทฌัน แอ็นด เดาท)
the Island of the house the colour of the sea
(ดิ ไอแล็นด อ็อฝ เดอะ เฮาซ เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ ซี)
the Plain of Mementoes
(เดอะ พเลน อ็อฝ Mementoes)
he journeys on to find his love…
(ฮี เจอนิ ออน ทู ไฟนด ฮิส ลัฝ)
…the Valley of lost time
(เดอะ แฝลลิ อ็อฝ ล็อซท ไทม)
the City of End and Endlessness
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เอ็นด แอ็นด เอนเล็ซเน็ซ)
the Isle of Revenents
(ดิ ไอล อ็อฝ Revenents)
he journeys on…
(ฮี เจอนิ ออน)
…the City of Solitudes
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ ซอลอิทยูด)
the City of the distance from you
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เดอะ ดีซแท็นซ ฟร็อม ยู)
the City of Words of blue
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เวิด อ็อฝ บลู)
and yellow and red and green
(แอ็นด เยลโล แอ็นด เร็ด แอ็นด กรีน)
he journeys on to find his love…
(ฮี เจอนิ ออน ทู ไฟนด ฮิส ลัฝ)

…where the road takes him throuh
(ฮแว เดอะ โรด เทค ฮิม throuh)
the City of Sleep
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ ซลีพ)
the thinking that does not end is within him
(เดอะ ติ้งกิง แดท โด น็อท เอ็นด อีส วิฑีน ฮิม)
Then he dreams
(เด็น ฮี ดรีม)
the road takes him
(เดอะ โรด เทค ฮิม)
this man who is searching
(ดีซ แม็น ฮู อีส เซิชอิง)
it brings him
(อิท บริง ฮิม)
in silence through the night
(อิน ไซเล็นซ ธรู เดอะ ไนท)

where the Cities that do not Exist, exist
(ฮแว เดอะ ซิดีสฺ แดท ดู น็อท เอ็กสีซท , เอ็กสีซท)
it brings him
(อิท บริง ฮิม)
in silence through the night
(อิน ไซเล็นซ ธรู เดอะ ไนท)
close to the City of Realisations;
(คโลส ทู เดอะ ซีทอิ อ็อฝ Realisations 😉
it is here one finds the way…
(อิท อีส เฮียร วัน ไฟนด เดอะ เว)
…Mount Orison
(เมานท Orison)
the City of Days
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เด)
the Tree of the lost
(เดอะ ทรี อ็อฝ เดอะ ล็อซท)
he journeys on…
(ฮี เจอนิ ออน)
…north of his love
(นอธ อ็อฝ ฮิส ลัฝ)
a road through a valley of darkness
(อะ โรด ธรู อะ แฝลลิ อ็อฝ ดาคเน็ซ)
the islands that are not of this world
(ดิ ไอแล็นด แดท อาร์ น็อท อ็อฝ ดีซ เวิลด)
he journeys on to find his love…
(ฮี เจอนิ ออน ทู ไฟนด ฮิส ลัฝ)

It is a long way through darkness
(อิท อีส ซา ล็อง เว ธรู ดาคเน็ซ)
to the way of the eremite
(ทู เดอะ เว อ็อฝ ดิ eremite)
the eremite sings of the world and of
(ดิ eremite ซิง อ็อฝ เดอะ เวิลด แอ็นด อ็อฝ)
the journey of love, which is not lost in eternity
(เดอะ เจอนิ อ็อฝ ลัฝ , ฮวิช อีส น็อท ล็อซท อิน อิเทอนิทิ)
…the Valley where the moon is caught in the trees
(เดอะ แฝลลิ ฮแว เดอะ มูน อีส คอท อิน เดอะ ทรี)
water shows the hidden heart
(วอเทอะ โฌ เดอะ ฮีดดน ฮาท)
endlong into midnight
(เอนดลอง อีนทุ มิดไนท์)
he journeys on…
(ฮี เจอนิ ออน)
…the parable of day
(เดอะ parable อ็อฝ เด)
the Room of Books
(เดอะ รุม อ็อฝ เบิค)
where the winds come to him and say…
(ฮแว เดอะ วินด คัม ทู ฮิม แอ็นด เซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Water Shows The Hidden Heart คำอ่านไทย Enya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น