เนื้อเพลง Hysteria คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
( [ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซฝอิจ ])

Out of touch, out of reach yeah
(เอ้า อ็อฝ ทั๊ช , เอ้า อ็อฝ รีช เย่)
You could try to get closer to me
(ยู เคิด ทไร ทู เก็ท โคลเซอร์ ทู มี)
I’m in luck
(แอม อิน ลัค)
I’m in deep, yeah
(แอม อิน ดีพ , เย่)
Hypnotized, I’m shakin’ to my knees
(ฮีพโนะไทส , แอม เชคกินทู มาย นี)
I gotta know tonight if you’re alone tonight
(ไอ กอททะ โน ทุไนท อิฟ ยัวร์ อะโลน ทุไนท)
Can’t stop this feeling
(แค็นท ซท็อพ ดีซ ฟีลอิง)
Can’t stop this fire
(แค็นท ซท็อพ ดีซ ไฟร)
Oh, I get hysterical, hysteria, oh can you feel it?
(โอ , ไอ เก็ท ฮิซเทริแค็ล , ฮิซเทียเรียะ , โอ แค็น ยู ฟีล อิท)
[Oh can you feel it?]
([ โอ แค็น ยู ฟีล อิท ])
Do you believe it?
(ดู ยู บิลีฝ อิท)
[Do you believe it?]
([ ดู ยู บิลีฝ อิท ])
It’s such a magical mysteria when you get that feelin’
(อิทซ ซัช อะ แมจอิแค็ล mysteria ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลิน)
[When you get that feelin’]
([ ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลิน ])
Better start believin’
(เบทเทอะ ซทาท บีลิฝวิน)
[Better start believin’ it’s a]
([ เบทเทอะ ซทาท บีลิฝวิน อิทซ ซา ])
Cos it’s a miracle, oh say you will
(คอซ อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล , โอ เซ ยู วิล)
Ooh babe
(อู้ เบบ)
Hysteria when you’re near
(ฮิซเทียเรียะ ฮเว็น ยัวร์ เนีย)
Out of me, into you yeah
(เอ้า อ็อฝ มี , อีนทุ ยู เย่)
You could hide it’s just a one way street
(ยู เคิด ไฮด อิทซ จัซท ดา วัน เว ซทรีท)
Oh
(โอ)
I believe I’m in you, yeah
(ไอ บิลีฝ แอม อิน ยู , เย่)
Open wide, that’s right!
(โอเพ็น ไวด , แด๊ท ไรท !)
Dream me off my feet
(ดรีม มี ออฟฟ มาย ฟีท)
Oh, believe in me
(โอ , บิลีฝ อิน มี)
I gotta know tonight if you’re alone tonight
(ไอ กอททะ โน ทุไนท อิฟ ยัวร์ อะโลน ทุไนท)
Can’t stop this feeling
(แค็นท ซท็อพ ดีซ ฟีลอิง)
Can’t stop this fire
(แค็นท ซท็อพ ดีซ ไฟร)
Oh, I get hysterical, hysteria, oh can you feel it?
(โอ , ไอ เก็ท ฮิซเทริแค็ล , ฮิซเทียเรียะ , โอ แค็น ยู ฟีล อิท)
[Oh can you feel it?]
([ โอ แค็น ยู ฟีล อิท ])
Do you believe it?
(ดู ยู บิลีฝ อิท)
[Do you believe it?]
([ ดู ยู บิลีฝ อิท ])
It’s such a magical mysteria when you get that feelin’
(อิทซ ซัช อะ แมจอิแค็ล mysteria ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลิน)
[When you get that feelin’]
([ ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลิน ])
Better start believin’
(เบทเทอะ ซทาท บีลิฝวิน)
[Better start believin’ it’s a]
([ เบทเทอะ ซทาท บีลิฝวิน อิทซ ซา ])
Cos it’s a miracle, oh say you will
(คอซ อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล , โอ เซ ยู วิล)
Ooh babe
(อู้ เบบ)
Hysteria when you’re near
(ฮิซเทียเรียะ ฮเว็น ยัวร์ เนีย)
Come on
(คัมมอน)
I gotta know tonight if you’re alone tonight
(ไอ กอททะ โน ทุไนท อิฟ ยัวร์ อะโลน ทุไนท)
Can’t stop this feeling
(แค็นท ซท็อพ ดีซ ฟีลอิง)
Can’t stop this fire
(แค็นท ซท็อพ ดีซ ไฟร)
Oh, I get hysterical, hysteria, oh can you feel it?
(โอ , ไอ เก็ท ฮิซเทริแค็ล , ฮิซเทียเรียะ , โอ แค็น ยู ฟีล อิท)
[Oh can you feel it?]
([ โอ แค็น ยู ฟีล อิท ])
Do you believe it?
(ดู ยู บิลีฝ อิท)
[Do you believe it?]
([ ดู ยู บิลีฝ อิท ])
It’s such a magical mysteria when you get that feelin’
(อิทซ ซัช อะ แมจอิแค็ล mysteria ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลิน)
[When you get that feelin’]
([ ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลิน ])
Better start believin’
(เบทเทอะ ซทาท บีลิฝวิน)
[Better start believin’ it’s a]
([ เบทเทอะ ซทาท บีลิฝวิน อิทซ ซา ])
Cos it’s a miracle, oh say you will
(คอซ อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล , โอ เซ ยู วิล)
Ooh babe
(อู้ เบบ)
[Oh, can you feel it?]
([ โอ , แค็น ยู ฟีล อิท ])
Ooh baby
(อู้ เบบิ)
[Do you believe I get hysterical?]
([ ดู ยู บิลีฝ ไอ เก็ท ฮิซเทริแค็ล ])
Oh!
(โอ !)
Hysterical
(ฮิซเทริแค็ล)
[Hysteria]
([ ฮิซเทียเรียะ ])
Hysteria
(ฮิซเทียเรียะ)
[When you get that feelin’]
([ ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลิน ])
You’d better believe it!
(ยูต เบทเทอะ บิลีฝ อิท !)
[Better start believin’]
([ เบทเทอะ ซทาท บีลิฝวิน ])
Cos it’s a miracle, oh, say you will
(คอซ อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล , โอ , เซ ยู วิล)
Oh babe, say you will
(โอ เบบ , เซ ยู วิล)
[Get closer to me]
([ เก็ท โคลเซอร์ ทู มี ])
Get closer baby
(เก็ท โคลเซอร์ เบบิ)
[Oh]
([ โอ ])
Baby
(เบบิ)
[Oh]
([ โอ ])
Closer
(โคลเซอร์)
[Closer]
([ โคลเซอร์ ])
Closer
(โคลเซอร์)
[Get closer]
([ เก็ท โคลเซอร์ ])
Closer to me
(โคลเซอร์ ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hysteria คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น