เนื้อเพลง Misery คำอ่านไทย Pink

Shadows are fallin’ all over town
( แฌดโอ แซร์ แฟลลิน ออล โอเฝอะ ทาวน์)
Another night and these blues got me down
(แอะนัธเออะ ไนท แอ็นด ฑิส บลู ก็อท มี เดาน)
Oh, misery! I sure could use some company
(โอ , มีสริ ! ไอ ฌุร เคิด ยูซ ซัม คัมพะนิ)
Since he’s been gone I ain’t been the same
(ซินซ อีส บีน กอน ไอ เอน บีน เดอะ เซม)
I carry the weight like an old ball and chain
(ไอ แคริ เดอะ เวท ไลค แอน โอลด บอล แอ็นด เชน)
Guess its all meant to be
(เก็ซ อิทซ ซอร์ เม็นท ทู บี)
For love to cause me misery
(ฟอ ลัฝ ทู คอส มี มีสริ)

Oh misery! Oh misery!
(โอ มีสริ ! โอ มีสริ !)
Tell me why does my heart make a fool of me
(เท็ล มี ฮไว โด มาย ฮาท เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)
Seems its my destiny
(ซีม อิทซ มาย เดซทินิ)
For love to cause me misery
(ฟอ ลัฝ ทู คอส มี มีสริ)

And, oh! I’ve been down this road before
(แอ็นด , โอ ! แอฝ บีน เดาน ดีซ โรด บิโฟ)
With a passion that turns into pain
(วิฑ อะ แพฌอัน แดท เทิน อีนทุ เพน)
And each I saw love walk out the door
(แอ็นด อีช ไอ ซอ ลัฝ วอค เอ้า เดอะ โด)
I swore never get caught again
(ไอ ซโว เนฝเวอะ เก็ท คอท อะเกน)

But ain’t it true? It takes what it takes
(บัท เอน ดิธ ทรู อิท เทค ว็อท ดิธ เทค)
And sometime we get too smart to leave
(แอ็นด ซัมไทม์ วี เก็ท ทู ซมาท ทู ลีฝ)
One more heartache for me
(วัน โม ฮาทเทคฟอ มี)
Another night of misery
(แอะนัธเออะ ไนท อ็อฝ มีสริ)

Oh! And oh misery! Oh misery!
(โอ ! แอ็นด โอ มีสริ ! โอ มีสริ !)
Tell me why does my heart make a fool of me
(เท็ล มี ฮไว โด มาย ฮาท เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)
Oh misery! Oh misery!
(โอ มีสริ ! โอ มีสริ !)
Tell me why, why, why, why, why, why does this
(เท็ล มี ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว โด ดีซ)
heart make a fool of me
(ฮาท เมค เก ฟูล อ็อฝ มี)
Seems its my destiny
(ซีม อิทซ มาย เดซทินิ)
For love to cause misery, oh
(ฟอ ลัฝ ทู คอส มีสริ , โอ)
Misery
(มีสริ)
Guess its all meant to be
(เก็ซ อิทซ ซอร์ เม็นท ทู บี)
For love to cause me misery, oh, no, yeah
(ฟอ ลัฝ ทู คอส มี มีสริ , โอ , โน , เย่)
Misery
(มีสริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Misery คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น