เนื้อเพลง Bubble คำอ่านไทย Sean Paul

[Intro: Sean Paul]
( [ อินโทร : ซีน พอล ])
Well it’s my girl, child caw dem cyaan
(เว็ล อิทซ มาย เกิล , ไชล คอ เดม cyaan)
Spend time an pon di style an yun dun kno
(ซเพ็นด ไทม แอน pon ได ซไทล แอน yun ดัน โน)
Yuh haffi get wild, wuh me say
(ยู้ เฮฟฟี่ เก็ท ไวลด , wuh มี เซ)
Easy, Sean-A-Paul bun di fire
(อีสอิ , ซีน อะ พอล บัน ได ไฟร)
Yuh dun kno Fahrenheit elongside di Neptunes
(ยู้ ดัน โน ฟาเรนไฮ elongside ได เนพทยูน)
Bring di tunes again
(บริง ได ทยูน อะเกน)
Shake ya bubble gyal
(เฌค ยา บั๊บเบิ้ล gyal)
Roll ya bubble gyal
(โรล ยา บั๊บเบิ้ล gyal)
Wine ya bubble gyal
(ไวน ยา บั๊บเบิ้ล gyal)
Let me see it now
(เล็ท มี ซี อิท เนา)
Shake ya bubble gyal
(เฌค ยา บั๊บเบิ้ล gyal)
Roll ya bubble gyal
(โรล ยา บั๊บเบิ้ล gyal)
Wine ya bubble gyal
(ไวน ยา บั๊บเบิ้ล gyal)
Mek us see it yow
(เม็ก อัซ ซี อิท yow)

[Chorus: Fahrenheit]
([ โครัซ : ฟาเรนไฮ ])
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
Don’t you wanna be flippin’ it up
(ด้อนท์ ยู วอนนา บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The only way ya s’pposed to
(ดิ โอ๊นลี่ เว ยา spposed ทู)
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
You’re gonna be flippin’ it up
(ยัวร์ กอนนะ บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The way that you’re s’pposed to
(เดอะ เว แดท ยัวร์ spposed ทู)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
Yo, well me go so then
(โย , เว็ล มี โก โซ เด็น)
No mek nuh trouble gyal, buff up ya bubble gyal
(โน เม็ก นาห์ ทรั๊บเบิ้ล gyal , บัฟ อัพ ยา บั๊บเบิ้ล gyal)
Come an I watch ya like NFL Monday Night
(คัม แอน นาย ว็อช ยา ไลค NFL มันดิ ไนท)
Tru ya sexiness, girl yuh really guh finesse
(Tru ยา เซ็กซีเนสส , เกิล ยู้ ริแอ็ลลิ กัจ ฟิเนซ)
Dey man dem call you a heavy blessed
(เด แม็น เดม คอล ยู อะ เฮฝอิ บเล็ซ)
Girl just gimme di light
(เกิล จัซท กีมมิ ได ไลท)
Mek us bun di place up, alleviate di stress up
(เม็ก อัซ บัน ได พเลซ อัพ , แอ็ลลีฝิเอท ได ซทเร็ซ อัพ)
Caw girls a fight a thru an fur man a keepin’ it tight
(คอ เกิล ซา ไฟท ดา ธรู แอน เฟอ แม็น อะ คริพปิน หนิด ไทท)
Girl it’s on again, neva let dem cause yuh pain
(เกิล อิทซ ออน อะเกน , นีฝวา เล็ท เดม คอส ยู้ เพน)
Keep on burnin’ up di flame, shorty caw yuh doin’ it right
(คีพ ออน เบินนิน อัพ ได ฟเลม , ชอร์ทดิง คอ ยู้ โดย หนิด ไรท)
Get lewd, woman a get rude
(เก็ท ลยูด , วูมเอิน อะ เก็ท รูด)
Shake yuh body if yuh wanna a get up inna di coo-oupe
(เฌค ยู้ บอดอิ อิฟ ยู้ วอนนา อะ เก็ท อัพ อินนา ได คู oupe)
Skin smooth, style an a so true
(ซคิน ซมูฑ , ซไทล แอน อะ โซ ทรู)
Woman di bubble fat an yuh really get me inna di moo-ood
(วูมเอิน ได บั๊บเบิ้ล แฟ็ท แอน ยู้ ริแอ็ลลิ เก็ท มี อินนา ได มู ood)

[Chorus: Fahrenheit]
([ โครัซ : ฟาเรนไฮ ])
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
Your gonna be flippin’ it up
(ยุร กอนนะ บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The only way ya s’pposed to
(ดิ โอ๊นลี่ เว ยา spposed ทู)
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
Your gonna be flippin’ it up
(ยุร กอนนะ บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The way that you’re s’pposed to
(เดอะ เว แดท ยัวร์ spposed ทู)

[Sean Paul [Fahrenheit]]
([ ซีน พอล [ ฟาเรนไฮ ] ])
[See she big like Jupiter]
([ ซี ชี บิก ไลค จูพิเทอะ ])
Woman fi bubblelicious, sexy pon every level
(วูมเอิน ฟาย bubblelicious , เซคซิ pon เอฝริ เลฟเอ็ล)
Steamin up mi water kegger
(สตรีมมิน อัพ มี วอเทอะ kegger)
[Me stick like glue to her]
([ มี ซทิค ไลค กลู ทู เฮอ ])
Becaw she fat something, waan fi take her out
(Becaw ชี แฟ็ท ซัมติง , วานนฺ ฟาย เทค เฮอ เอ้า)
Fi chill me cyaan see and me cyaan flicker
(ฟาย ชิล มี cyaan ซี แอ็นด มี cyaan ฟลีคเคอะ)
[Ain’t nothin I won’t do for her]
([ เอน นอทติน นาย ว็อนท ดู ฟอ เฮอ ])
Caw man a dignitary, an me find it necessary
(คอ แม็น อะ ดีกนิเทริ , แอน มี ไฟนด ดิท เนซเอ็ซเซริ)
Everyday fi pop di cherry
(เอวี่เดย์ ฟาย พ็อพ ได เชริ)
[Cuz I fit like a shoe to her]
([ คัซ ไอ ฟิท ไลค เก ฌู ทู เฮอ ])
To alla me girls, inna di world
(ทู alla มี เกิล , อินนา ได เวิลด)
More precious dan di diamond an pearl
(โม พเรฌอัซ แด็น ได ไดมันด แอน เพิล)
Me waan you get lewd, woman a get rude
(มี วานนฺ ยู เก็ท ลยูด , วูมเอิน อะ เก็ท รูด)
Shake yuh body if yuh wanna a get up inna di coo-oupe
(เฌค ยู้ บอดอิ อิฟ ยู้ วอนนา อะ เก็ท อัพ อินนา ได คู oupe)
Skin smooth, style an a so true
(ซคิน ซมูฑ , ซไทล แอน อะ โซ ทรู)
Woman di bubble fat an yuh really get me inna di moo-ood
(วูมเอิน ได บั๊บเบิ้ล แฟ็ท แอน ยู้ ริแอ็ลลิ เก็ท มี อินนา ได มู ood)

[Chorus: Fahrenheit]
([ โครัซ : ฟาเรนไฮ ])
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
Your gonna be flippin’ it up
(ยุร กอนนะ บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The only way ya s’pposed to
(ดิ โอ๊นลี่ เว ยา spposed ทู)
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
Don’t you wanna be flippin’ it up
(ด้อนท์ ยู วอนนา บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The only way ya s’pposed to
(ดิ โอ๊นลี่ เว ยา spposed ทู)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
A Dutty Yeah!
(อะ ดาดี้ เย่ !)
So mek me tell yuh dis
(โซ เม็ก มี เท็ล ยู้ ดิซ)
Some girl nuh waste nuh time, becaw lovin is not a crime
(ซัม เกิล นาห์ เวซท นาห์ ไทม , becaw ลัฝวิน อีส น็อท ดา คไรม)
Jus gimme di ting to dey pon yuh body, when mi ready fi climb
(ยูส กีมมิ ได ทิง ทู เด pon ยู้ บอดอิ , ฮเว็น มี เรดอิ ฟาย คไลม)
Becaw di ting so buff, girl yuh really mek me tuff
(Becaw ได ทิง โซ บัฟ , เกิล ยู้ ริแอ็ลลิ เม็ก มี tuff)
Neva can me get enuff, girl yuh a one of a kind
(นีฝวา แค็น มี เก็ท อีนัฟ , เกิล ยู้ อะ วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
Dis me waan yuh know, some girl a come an go
(ดิซ มี วานนฺ ยู้ โน , ซัม เกิล อะ คัม แอน โก)
But you alone, a guh always jump on me mind
(บัท ยู อะโลน , อะ กัจ ออลเว จัมพ ออน มี ไมนด)
So mek me tell yuh dis, oonu mek me reminisce
(โซ เม็ก มี เท็ล ยู้ ดิซ , oonu เม็ก มี ริมมีนิด)
An me need me canibus, an some ol ginger wine
(แอน มี นีด มี เคนีบัส , แอน ซัม ol จีนเจอะ ไวน)
Get lewd, woman get rude
(เก็ท ลยูด , วูมเอิน เก็ท รูด)
Shake yuh body if yuh wanna a get up inna di coo-oupe
(เฌค ยู้ บอดอิ อิฟ ยู้ วอนนา อะ เก็ท อัพ อินนา ได คู oupe)
Skin smooth, style an a so true
(ซคิน ซมูฑ , ซไทล แอน อะ โซ ทรู)
Woman di bubble fat an yuh really get me inna di moo-ood
(วูมเอิน ได บั๊บเบิ้ล แฟ็ท แอน ยู้ ริแอ็ลลิ เก็ท มี อินนา ได มู ood)

[Chorus: Fahrenheit]
([ โครัซ : ฟาเรนไฮ ])
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
Don’t you wanna be flippin’ it up
(ด้อนท์ ยู วอนนา บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The only way ya s’pposed to
(ดิ โอ๊นลี่ เว ยา spposed ทู)
Oooh baby, come a gimme your bubble
(อู้ เบบิ , คัม อะ กีมมิ ยุร บั๊บเบิ้ล)
Before the night is over [I got’cha]
(บิโฟ เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ [ ไอ ก๊อดชา ])
You’re gonna be flippin’ it up
(ยัวร์ กอนนะ บี ฟริพพิน หนิด อัพ)
The only way ya s’pposed to
(ดิ โอ๊นลี่ เว ยา spposed ทู)

Jackpot!
(แจคพอต !)

Jackpot!
(แจคพอต !)

Jackpot!
(แจคพอต !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bubble คำอ่านไทย Sean Paul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น