เนื้อเพลง I Believe I Can Fly คำอ่านไทย William Hung

I used to think that I could not go on
( ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ เคิด น็อท โก ออน)
And life was nothing but an awful song
(แอ็นด ไลฟ วอส นัธอิง บัท แอน ออฟุล ซ็อง)
But now I know the meaning of true love
(บัท เนา ไอ โน เดอะ มีนนิง อ็อฝ ทรู ลัฝ)
I’m leaning on the everlasting arms
(แอม ลีนอิง ออน ดิ เอฝเวอร์ลาสทิงอาม)

If I can see it, then I can do it
(อิฟ ฟาย แค็น ซี อิท , เด็น นาย แค็น ดู อิท)
If I just believe it, there’s nothing to it
(อิฟ ฟาย จัซท บิลีฝ อิท , แดร์ นัธอิง ทู อิท)

[1] – I believe I can fly
([ วัน ] ไอ บิลีฝ ไอ แค็น ฟไล)
I believe I can touch the sky
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น ทั๊ช เดอะ ซไค)
I think about it every night and day
(ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ เอฝริ ไนท แอ็นด เด)
Spread my wings and fly away
(ซพเร็ด มาย วิง แซน ฟไล อะเว)
I believe I can soar
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น โซ)
I see me running through that open door
(ไอ ซี มี รันนิง ธรู แดท โอเพ็น โด)
I believe I can fly
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น ฟไล)
I believe I can fly
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น ฟไล)
I believe I can fly
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น ฟไล)

See I was on the verge of breaking down
(ซี ไอ วอส ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ บเรคคิง เดาน)
Sometimes silence can seem so loud
(ซัมไทม์ ไซเล็นซ แค็น ซีม โซ เลาด)
There are miracles in life I must achieve
(แดร์ อาร์ มิ๊ราเคิ่ล ซิน ไลฟ ไอ มัซท อะชีฝ)
But first I know it starts inside of me, oh
(บัท เฟิซท ไอ โน อิท ซทาท อีนไซด อ็อฝ มี , โอ)

If I can see it, then I can be it
(อิฟ ฟาย แค็น ซี อิท , เด็น นาย แค็น บี อิท)
If I just believe it, there’s nothing to it
(อิฟ ฟาย จัซท บิลีฝ อิท , แดร์ นัธอิง ทู อิท)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

Hey, cuz I believe in me, oh
(เฮ , คัซ ไอ บิลีฝ อิน มี , โอ)

If I can see it, then I can do it
(อิฟ ฟาย แค็น ซี อิท , เด็น นาย แค็น ดู อิท)
If I just believe it, there’s nothign to it
(อิฟ ฟาย จัซท บิลีฝ อิท , แดร์ นอดตีน ทู อิท)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

Hey, if I just spread my wings
(เฮ , อิฟ ฟาย จัซท ซพเร็ด มาย วิง)
I can fly
(ไอ แค็น ฟไล)
I can fly
(ไอ แค็น ฟไล)
I can fly, hey
(ไอ แค็น ฟไล , เฮ)
If I just spread my wings
(อิฟ ฟาย จัซท ซพเร็ด มาย วิง)
I can fly
(ไอ แค็น ฟไล)
Fly-eye-eye
(ฟไล ไอ ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe I Can Fly คำอ่านไทย William Hung

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น