เนื้อเพลง Time To Break Up คำอ่านไทย Blink 182

I Guess It’s Only The Men
( ไอ เก็ซ อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ เม็น)
Who Get F*cked Now And Again
(ฮู เก็ท เอฟ *cked เนา แอ็นด อะเกน)
We Take Our Chicks To The Mall
(วี เทค เอ๊า ชิค ทู เดอะ มอล)
We Wait In Parking Stalls
(วี เวท อิน พาคกิ้ง ซทอล)
And When We Come Home Too Late
(แอ็นด ฮเว็น วี คัม โฮม ทู เลท)
She`s Pissed That She Had To Wait
(She`s พิซ แดท ชี แฮ็ด ทู เวท)
And My Excuse Not To Call
(แอ็นด มาย เอ็คซคยูซ น็อท ทู คอล)
It Never Worked At All
(อิท เนฝเวอะ เวิค แอ็ท ดอร์)

Time To Wake Up
(ไทม ทู เวค อัพ)
Where’s Your Daughter
(ฮแว ยุร ดอเทอะ)
Hurt’s To Break Up
(เฮิท ทู บเรค อัพ)
She Was Stronger
(ชี วอส สตองเกอร์)
All My Friends Say
(ออล มาย ฟเร็นด เซ)
Please Don’t Love Her
(พลีส ด้อนท์ ลัฝ เฮอ)
What Did I Gain
(ว็อท ดิด ดาย เกน)
Now I Miss Her So
(เนา ไอ มิซ เฮอ โซ)

I Used To Hate The Lipstick
(ไอ ยูซ ทู เฮท เดอะ ลิพซทิค)
It Stained And Tasted So Sick
(อิท ซเทน แอ็นด เทซท โซ ซิค)
The Pantyhose And The Bras
(เดอะ แพนทีโฮส แอ็นด เดอะ บรา)
She Threw On My Guitars
(ชี ธรู ออน มาย กิทา)
Sh*t F*ck I Made A Mistake
(ฌะ *ที เอฟ *ck ไอ เมด อะ มิซเทค)
I Thought I Needed A Break
(ไอ ธอท ไอ นีด อะ บเรค)
The Truth Is I’m Such A D*ck
(เดอะ ทรูธ อีส แอม ซัช อะ D*ck)
It’s Broke And Can’t Be Fixed
(อิทซ บโรค แอ็นด แค็นท บี ฟิคซ)

Time To Wake Up
(ไทม ทู เวค อัพ)
Where’s Your Daughter
(ฮแว ยุร ดอเทอะ)
Hurt’s To Break Up
(เฮิท ทู บเรค อัพ)
She Was Stronger
(ชี วอส สตองเกอร์)
All My Friends Say
(ออล มาย ฟเร็นด เซ)
Please Don’t Love Her
(พลีส ด้อนท์ ลัฝ เฮอ)
What Did I Gain
(ว็อท ดิด ดาย เกน)
Now I Miss Her So
(เนา ไอ มิซ เฮอ โซ)

If You Wanna Call It A Heartache
(อิฟ ยู วอนนา คอล อิท ดา ฮาทเทค)
Then I Shouldn’t Regret Those Things I Miss Her
(เด็น นาย ชูดดึ่น ริกเรท โฑส ธิง ซาย มิซ เฮอ)
If You Want The Pain To Go Away
(อิฟ ยู ว็อนท เดอะ เพน ทู โก อะเว)
Better S*ck Up Your Pride And Admit You Lost Her
(เบทเทอะ เอส *ck อัพ ยุร พไรด แอ็นด แอ็ดมีท ยู ล็อซท เฮอ)
Let Her Go Move On Let Her Go Move On Let Her Go
(เล็ท เฮอ โก มูฝ ออน เล็ท เฮอ โก มูฝ ออน เล็ท เฮอ โก)

Time To Wake Up
(ไทม ทู เวค อัพ)
Where’s Your Daughter
(ฮแว ยุร ดอเทอะ)
Hurt’s To Break Up
(เฮิท ทู บเรค อัพ)
She Was Stronger
(ชี วอส สตองเกอร์)
All My Friends Say
(ออล มาย ฟเร็นด เซ)
Please Don’t Love Her
(พลีส ด้อนท์ ลัฝ เฮอ)
What Did I Gain
(ว็อท ดิด ดาย เกน)
Now I Miss Her So
(เนา ไอ มิซ เฮอ โซ)

Move On Let Her Go Move On Let Her Go
(มูฝ ออน เล็ท เฮอ โก มูฝ ออน เล็ท เฮอ โก)
Move On Let Her Go Move On Let Her Go
(มูฝ ออน เล็ท เฮอ โก มูฝ ออน เล็ท เฮอ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time To Break Up คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น