เนื้อเพลง Crash World คำอ่านไทย Hilary Duff

A Cinderella Story [SOUNDTRACK]
( อะ ซินเดอร์เลลล่า ซโทริ [ ซาวแทร็ค ])
Crash
(คแร็ฌ)
That was you and me
(แดท วอส ยู แอ็นด มี)
Started out so innocently
(ซทาท เอ้า โซ อีนโนะเซ็นทลิ)
Shattered on the ground
(แฌทเทอะ ออน เดอะ กเรานด)
I hear the sound
(ไอ เฮีย เดอะ เซานด)
Crash
(คแร็ฌ)
Ringing in my ears
(รีงอิง อิน มาย เอีย)
I still feel the sting of my tears
(ไอ ซทิล ฟีล เดอะ ซทิง อ็อฝ มาย เทีย)
Someone wake me
(ซัมวัน เวค มี)
I can’t seem to break free
(ไอ แค็นท ซีม ทู บเรค ฟรี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Go on
(โก ออน)
Get out of my head
(เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
I’m on the wrong side of a parallel universe
(แอม ออน เดอะ ร็อง ไซด อ็อฝ อะ แพแร็ลเล็ล ยูนิเฝิซ)
Am I alive or just dead
(แอ็ม ไอ อะไลฝ ออ จัซท เด็ด)
I’ve been somewhere in the dark
(แอฝ บีน ซัมแวร์ อิน เดอะ ดาค)
Living in a crash world
(ลีฝอิง อิน อะ คแร็ฌ เวิลด)

Hush
(ฮัฌ)
Don’t say one more word
(ด้อนท์ เซ วัน โม เวิด)
At this point the truth seems absurd
(แอ็ท ดีซ พอยนท เดอะ ทรูธ ซีม แอ็บเซิด)
Cut to the word
(คัท ทู เดอะ เวิด)
If gone forever
(อิฟ กอน เฟาะเรฝเออะ)

Crash
(คแร็ฌ)
Underneath the fears
(อันเดอะนีธ เดอะ เฟีย)
Everything’s so twisted and weird
(เอ๊วี่ติง โซ ทวิซท แอ็นด เวียด)
Someone save me
(ซัมวัน เซฝ มี)
I can’t seem to break free
(ไอ แค็นท ซีม ทู บเรค ฟรี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Go on
(โก ออน)
Get out of my head
(เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
I’m on the wrong side of a parallel universe
(แอม ออน เดอะ ร็อง ไซด อ็อฝ อะ แพแร็ลเล็ล ยูนิเฝิซ)
Am I alive or just dead
(แอ็ม ไอ อะไลฝ ออ จัซท เด็ด)
I’ve been somewhere in the dark
(แอฝ บีน ซัมแวร์ อิน เดอะ ดาค)
Living in a crash world
(ลีฝอิง อิน อะ คแร็ฌ เวิลด)
[Other people] Crash world, yeah yeah
([ อัฑเออะ พี๊เพิ่ล ] คแร็ฌ เวิลด , เย่ เย่)

Slow motion
(ซโล โมฌัน)
Devastation
(เดแฝ็ซเทฌัน)
Should’n seen it
(Shouldn ซีน หนิด)
But I couldn’t do nothing
(บัท ไอ คูดซึ่น ดู นัธอิง)
emotion
(อิโมฌัน)
Desperation
(เดซเพอะเรฌัน)
Someone save me
(ซัมวัน เซฝ มี)
I can’t seem to break free
(ไอ แค็นท ซีม ทู บเรค ฟรี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Go on
(โก ออน)
Get out of my head
(เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
I’m on the wrong side of a parallel universe
(แอม ออน เดอะ ร็อง ไซด อ็อฝ อะ แพแร็ลเล็ล ยูนิเฝิซ)
Am I alive or just dead
(แอ็ม ไอ อะไลฝ ออ จัซท เด็ด)
I’ve been somewhere in the dark
(แอฝ บีน ซัมแวร์ อิน เดอะ ดาค)
Living in a crash world
(ลีฝอิง อิน อะ คแร็ฌ เวิลด)
[Reapeat twice]
([ Reapeat ทไวซ ])

[Other people] say twice Crash world, yeah, yeah
([ อัฑเออะ พี๊เพิ่ล ] เซ ทไวซ คแร็ฌ เวิลด , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crash World คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น