เนื้อเพลง Jesus, Oh What A Wonderful Child คำอ่านไทย Mariah Carey

Jesus, Jesus
( จีสัซ , จีสัซ)
Oh what a wonderful child
(โอ ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไชล)
Jesus, Jesus
(จีสัซ , จีสัซ)
So lowly meek and mild
(โซ โลลิ มีค แอ็นด ไมลด)
New life, new hope, new joy He brings
(นยู ไลฟ , นยู โฮพ , นยู จอย ฮี บริง)
Won’t you listen to the angels sing
(ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู ดิ เอนเจล ซิง)
Glory, glory, glory
(กโลริ , กโลริ , กโลริ)
To the new born King
(ทู เดอะ นยู บอน คิง)

Jesus, Jesus
(จีสัซ , จีสัซ)
Oh what a wonderful child
(โอ ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไชล)
Jesus, Jesus
(จีสัซ , จีสัซ)
So lowly meek and mild
(โซ โลลิ มีค แอ็นด ไมลด)
New life, new hope, new joy He brings
(นยู ไลฟ , นยู โฮพ , นยู จอย ฮี บริง)
Won’t you listen to the angels sing
(ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู ดิ เอนเจล ซิง)
Glory, glory, glory
(กโลริ , กโลริ , กโลริ)
To the new born King
(ทู เดอะ นยู บอน คิง)

He was herald by the angels
(ฮี วอส เฮแร็ลด ไบ ดิ เอนเจล)
Born in a lowly manger
(บอน อิน อะ โลลิ เมนเจอะ)
The virgin Mary was His mother
(เดอะ เฝอจิน แมริ วอส ฮิส ม๊าเธ่อร์)
And Joseph was His earthly father
(แอ็นด โจเส็ฟ วอส ฮิส เอิธลิ ฟาเฑอะ)
Three wise men came from afar
(ธรี ไวส เม็น เคม ฟร็อม อะฟา)
They were guided by a shining star
(เด เวอ ไกด ไบ อะ ชายนิง ซทา)
To see King Jesus where He lay
(ทู ซี คิง จีสัซ ฮแว ฮี เล)
In a manger filled with hay
(อิน อะ เมนเจอะ ฟิล วิฑ เฮ)
Jesus, Jesus
(จีสัซ , จีสัซ)
Oh what a wonderful child
(โอ ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไชล)
Jesus, Jesus
(จีสัซ , จีสัซ)
So lowly meek and mild
(โซ โลลิ มีค แอ็นด ไมลด)
Oh new joy he brings
(โอ นยู จอย ฮี บริง)
Won’t you listen to the angels sing
(ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู ดิ เอนเจล ซิง)
Glory, glory, glory
(กโลริ , กโลริ , กโลริ)
To the new born King
(ทู เดอะ นยู บอน คิง)

Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
Jesus
(จีสัซ)
Mary’s baby
(แมริ เบบิ)
Lamb of God
(แล็ม อ็อฝ ก็อด)
Heavenly Child
(เฮฝเอ็นลิ ไชล)
Jesus
(จีสัซ)
Jesus
(จีสัซ)
I Love Him
(ไอ ลัฝ ฮิม)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
Almighty God
(ออลไมทิ ก็อด)
King of kings
(คิง อ็อฝ คิง)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
Oh, oh, oh, Jesus
(โอ , โอ , โอ , จีสัซ)
Wonderful, wonderful one
(วันเดอะฟุล , วันเดอะฟุล วัน)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
Son of God
(ซัน อ็อฝ ก็อด)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
Glory…
(กโลริ)
To the new born King, yeah…
(ทู เดอะ นยู บอน คิง , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus, Oh What A Wonderful Child คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น