เนื้อเพลง Blow Your Mind คำอ่านไทย Nick Carter

Girl, I saw you dancin’
( เกิล , ไอ ซอ ยู แดนซิน)
I’m lookin’ like trash
(แอม ลุคกิน ไลค ทแร็ฌ)
But yet you’re glancin’
(บัท เย็ท ยัวร์ glancin)
I said hello, I’m a rockstar
(ไอ เซ็ด เฮ็ลโล , แอม มา รอคสตาร์)
She said I don’t care who you are
(ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ แค ฮู ยู อาร์)
Just take me with you and I will…
(จัซท เทค มี วิฑ ยู แอ็นด ดาย วิล)

Blow your mind
(บโล ยุร ไมนด)
This girl was crazy
(ดีซ เกิล วอส คเรสิ)
Completely out of line
(ค็อมพลีทลี เอ้า อ็อฝ ไลน)
But how she amazed me
(บัท เฮา ชี อะเมส มี)
You should’ve seen her grind
(ยู ชูดดิฝ ซีน เฮอ ไกรนด)
I guess she blew my mind
(ไอ เก็ซ ชี บลู มาย ไมนด)

So, we’ve gone past dating
(โซ , หวีบ กอน พาซท เดทดิง)
She’s spending my cash
(ชี ซเพ็นดิง มาย แค็ฌ)
And I’m up waiting
(แอ็นด แอม อัพ เวททิง)
I said baby, why the new car?
(ไอ เซ็ด เบบิ , ฮไว เดอะ นยู คา)
She said I’m the girlfriend of a star
(ชี เซ็ด แอม เดอะ เกลิลเฟรน อ็อฝ อะ ซทา)
Just let me have this and I will…
(จัซท เล็ท มี แฮ็ฝ ดีซ แซน ดาย วิล)

Blow your mind
(บโล ยุร ไมนด)
This girl was crazy
(ดีซ เกิล วอส คเรสิ)
Completely out of line
(ค็อมพลีทลี เอ้า อ็อฝ ไลน)
But how she amazed me
(บัท เฮา ชี อะเมส มี)
You should’ve seen her grind
(ยู ชูดดิฝ ซีน เฮอ ไกรนด)
I guess she blew my mind
(ไอ เก็ซ ชี บลู มาย ไมนด)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
You should’ve seen her grind
(ยู ชูดดิฝ ซีน เฮอ ไกรนด)
I guess she blew my mind
(ไอ เก็ซ ชี บลู มาย ไมนด)

So typically me
(โซ ทีพอิแค็ลลิ มี)
Always falling for the easy
(ออลเว ฟ๊อลิง ฟอ ดิ อีสอิ)
And now I can’t breath
(แอ็นด เนา ไอ แค็นท บเร็ธ)
So typically me
(โซ ทีพอิแค็ลลิ มี)
Always falling for the easy
(ออลเว ฟ๊อลิง ฟอ ดิ อีสอิ)
And when you can’t see
(แอ็นด ฮเว็น ยู แค็นท ซี)
She’s gonna…
(ชี กอนนะ)

Blow your mind
(บโล ยุร ไมนด)
This girl was crazy
(ดีซ เกิล วอส คเรสิ)
Completely out of line
(ค็อมพลีทลี เอ้า อ็อฝ ไลน)
But how she amazed me
(บัท เฮา ชี อะเมส มี)
You should’ve seen her grind
(ยู ชูดดิฝ ซีน เฮอ ไกรนด)
I guess she blew my mind
(ไอ เก็ซ ชี บลู มาย ไมนด)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Completely out of line
(ค็อมพลีทลี เอ้า อ็อฝ ไลน)
I guess she blew my mind
(ไอ เก็ซ ชี บลู มาย ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blow Your Mind คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น