เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย Rob Thomas

You can go
( ยู แค็น โก)
You can start all over again
(ยู แค็น ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)
You can try to find a way to make another day go by
(ยู แค็น ทไร ทู ไฟนด อะ เว ทู เมค แอะนัธเออะ เด โก ไบ)
You can hide
(ยู แค็น ไฮด)
Hold all your feelings inside
(โฮลด ออล ยุร ฟีลอิง อีนไซด)
You can try to carry on when all you wanna do is cry
(ยู แค็น ทไร ทู แคริ ออน ฮเว็น ออล ยู วอนนา ดู อีส คไร)

And maybe someday we’ll figure all this out
(แอ็นด เมบี ซัมเดย์ เว็ล ฟีกยุร ออล ดีซ เอ้า)
Try to put an end to all our doubt
(ทไร ทู พัท แอน เอ็นด ทู ออล เอ๊า เดาท)
Try to find a way to make things better now that
(ทไร ทู ไฟนด อะ เว ทู เมค ธิง เบทเทอะ เนา แดท)
Maybe someday we’ll live our lives out loud
(เมบี ซัมเดย์ เว็ล ไลฝ เอ๊า ไลฝ เอ้า เลาด)
We’ll be better off somehow, someday
(เว็ล บี เบทเทอะ ออฟฟ ซัมฮาว , ซัมเดย์)

Now we wait
(เนา วี เวท)
And try to find another mistake
(แอ็นด ทไร ทู ไฟนด แอะนัธเออะ มิซเทค)
If you throw it all away then maybe you can change your mind
(อิฟ ยู ธโร อิท ดอร์ อะเว เด็น เมบี ยู แค็น เชนจ ยุร ไมนด)
You can run
(ยู แค็น รัน)
And when everything is over and done
(แอ็นด ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส โอเฝอะ แอ็นด ดัน)
You can shine a little light on everything around you
(ยู แค็น ไฌน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไลท ออน เอ๊วี่ติง อะเรานด ยู)
Man it’s good to be someone
(แม็น อิทซ เกิด ทู บี ซัมวัน)

And maybe someday we’ll figure all this out
(แอ็นด เมบี ซัมเดย์ เว็ล ฟีกยุร ออล ดีซ เอ้า)
Try to put an end to all our doubt
(ทไร ทู พัท แอน เอ็นด ทู ออล เอ๊า เดาท)
Try to find a way to make things better now that
(ทไร ทู ไฟนด อะ เว ทู เมค ธิง เบทเทอะ เนา แดท)
Maybe someday we’ll live our lives out loud
(เมบี ซัมเดย์ เว็ล ไลฝ เอ๊า ไลฝ เอ้า เลาด)
We’ll be better off somehow, someday
(เว็ล บี เบทเทอะ ออฟฟ ซัมฮาว , ซัมเดย์)

I don’t wanna wait
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท)
I just wanna know
(ไอ จัซท วอนนา โน)
I just wanna hear you tell me so
(ไอ จัซท วอนนา เฮีย ยู เท็ล มี โซ)
Give it to me straight
(กิฝ อิท ทู มี ซทเรท)
Tell it to me slow
(เท็ล อิท ทู มี ซโล)

Cuz maybe someday we’ll figure all this out
(คัซ เมบี ซัมเดย์ เว็ล ฟีกยุร ออล ดีซ เอ้า)
We’ll put an end to all our doubt
(เว็ล พัท แอน เอ็นด ทู ออล เอ๊า เดาท)
Try to find a way to just to feel better now
(ทไร ทู ไฟนด อะ เว ทู จัซท ทู ฟีล เบทเทอะ เนา)
Maybe someday we’ll live our lives out loud
(เมบี ซัมเดย์ เว็ล ไลฝ เอ๊า ไลฝ เอ้า เลาด)
We’ll be better off somehow, someday
(เว็ล บี เบทเทอะ ออฟฟ ซัมฮาว , ซัมเดย์)

Cuz sometimes we don’t really notice
(คัซ ซัมไทม์ วี ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โนทิซ)
Just how good it can get
(จัซท เฮา เกิด ดิท แค็น เก็ท)
So maybe we should start all over
(โซ เมบี วี เชิด ซทาท ดอร์ โอเฝอะ)
Start all over, again
(ซทาท ดอร์ โอเฝอะ , อะเกน)

Cuz sometimes we don’t really notice
(คัซ ซัมไทม์ วี ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โนทิซ)
Just how good it can get
(จัซท เฮา เกิด ดิท แค็น เก็ท)
So maybe we should start all over
(โซ เมบี วี เชิด ซทาท ดอร์ โอเฝอะ)
Start all over, again
(ซทาท ดอร์ โอเฝอะ , อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย Rob Thomas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น