เนื้อเพลง U Don’t Have To Call (Remix) คำอ่านไทย Usher feat Ludacris

[Intro: Usher]
( [ อินโทร : อัฌเออะ ])
Yo after tonight….Don’t have your girl around me
(โย อาฟเทอะ ทุไนท ด้อนท์ แฮ็ฝ ยุร เกิล อะเรานด มี)
True playa for real ask my n*gga Pharrell
(ทรู พอลเย ฟอ ริแอ็ล อาซค มาย เอ็น *gga พาเรล)

[Verse 1: Ludacris]
([ เฝิซ วัน : ลูดาคริ ])
Man I’m a playa girl you don’t have to call
(แม็น แอม มา พอลเย เกิล ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล)
Six gees in my socks so I have to ball
(ซิคซ จี ซิน มาย ซ็อค โซ ไอ แฮ็ฝ ทู บอล)
Luda, without words I’ll let the beat break her
(ลูดา , วิเฑาท เวิด แอล เล็ท เดอะ บีท บเรค เฮอ)
Then hit the liquor store and them switzer sweet makers
(เด็น ฮิท เดอะ ลีคเออะ ซโท แอ็นด เฑ็ม switzer สวี้ท เมคเออะ)
Yeah, me and some friendly friend friends
(เย่ , มี แอ็นด ซัม ฟเรนดลิ ฟเร็นด ฟเร็นด)
Close as the hairs on my chinney chin chin
(คโลส แอ็ส เดอะ แฮ ออน มาย chinney ชิน ชิน)
I’m a be aight tonight we down south
(แอม มา บี ไอชฺทุไนท วี เดาน เซาธ)
But I plan to get head straight up like Alfalfa
(บัท ไอ แพล็น ทู เก็ท เฮ็ด ซทเรท อัพ ไลค แอ็ลแฟลฟะ)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Situations will arise,in our lives
(ซิชิวเอฌัน วิล อะไรส , อิน เอ๊า ไลฝ)
But you got to be smart about it
(บัท ยู ก็อท ทู บี ซมาท อะเบาท ดิธ)
Celebrations, with the guys, I sacrificed
(เซลิบเรฌัน , วิฑ เดอะ ไก , ไอ แซคริไฟซ)
Cause I knew you could not sleep without it
(คอส ไอ นยู ยู เคิด น็อท ซลีพ วิเฑาท ดิธ)
Meanwhile I, I, I, I, I…I loved U, you were my girl
(มีนวาย ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ไอ ลัฝ ยู , ยู เวอ มาย เกิล)
U see I, I, I, I,I…Thought the world of U
(ยู ซี ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ธอท เดอะ เวิลด อ็อฝ ยู)
but your so steady still leavin baby
(บัท ยุร โซ ซเทดอิ ซทิล เลวิน เบบิ)

[Chorus: Usher]
([ โครัซ : อัฌเออะ ])
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)

[Verse 2: Usher]
([ เฝิซ ทู : อัฌเออะ ])
Aw girl your face is, sayin why
(อาว เกิล ยุร เฟซ อีส , เซย์อิน ฮไว)
Tears in eyes, should’ve been more smart about it
(เทีย ซิน ไอ , ชูดดิฝ บีน โม ซมาท อะเบาท ดิธ)
Should’ve cherished me, listenin to friends, now it’s the end
(ชูดดิฝ เชริฌ มี , ลิเซินนิน ทู ฟเร็นด , เนา อิทซ ดิ เอ็นด)
And again no story can end without it
(แอ็นด อะเกน โน ซโทริ แค็น เอ็นด วิเฑาท ดิธ)
Damn ri..i,i,i,ight… I loved U, you were my girl
(แด็ม ri ไอ , ไอ , ไอ , ight ไอ ลัฝ ยู , ยู เวอ มาย เกิล)
U see I, I, I, I, I… Thought the world of U
(ยู ซี ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ธอท เดอะ เวิลด อ็อฝ ยู)
But you’re so steady still leavin baby
(บัท ยัวร์ โซ ซเทดอิ ซทิล เลวิน เบบิ)

[Chorus: Usher]
([ โครัซ : อัฌเออะ ])
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)

[Verse 3: Usher]
([ เฝิซ ที : อัฌเออะ ])
Gonna boogie….tonight, cause I’m honestly too young of a guy
(กอนนะ บูกี ทุไนท , คอส แอม ออนเอ็ซทลิ ทู ยัง อ็อฝ อะ ไก)
To stay home, waitin for love
(ทู ซเท โฮม , เว๊ทดิน ฟอ ลัฝ)
So tonight, I’m gonna do what a single man does
(โซ ทุไนท , แอม กอนนะ ดู ว็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล แม็น โด)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Damn what’s with all the long faces?
(แด็ม ว็อท วิฑ ออล เดอะ ล็อง เฟซ)
You’re lookin for love in all the wrong places
(ยัวร์ ลุคกิน ฟอ ลัฝ อิน ออล เดอะ ร็อง พเลซ)
Let’s hit clubs and girls will take a shirt off
(เล็ท ฮิท คลับ แซน เกิล วิล เทค เก เฌิท ออฟฟ)
If not for me for the raspberry smirnoff
(อิฟ น็อท ฟอ มี ฟอ เดอะ แรสเบริ smirnoff)
Then me and Ursher can knock ’em all
(เด็น มี แอ็นด เอเชอร์ แค็น น็อค เอ็ม ออล)
Then we up and disappear like socks and draws
(เด็น วี อัพ แอ็นด ดิแซ็พเพีย ไลค ซ็อค แซน ดรอ)
A Town!!!! Hit the block and get rowdy
(อะ ทาวน์ ! ! ! ! ฮิท เดอะ บล็อค แอ็นด เก็ท เราดิ)
We puttin up A’s like Summa Cum Laude
(วี พันดิน อัพ แอ็ส ไลค Summa คัม Laude)
Yeah I graduated at the top of the class
(เย่ ไอ กแรจอิวเอ็ท แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ คลาซ)
And yeah I strap a harnest to the top of yo ass
(แอ็นด เย่ ไอ ซทแร็พ อะ harnest ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ โย อาซ)
And I told ’em before the parties don’t stop
(แอ็นด ดาย โทลด เอ็ม บิโฟ เดอะ พาร์ที ด้อนท์ ซท็อพ)
So like Ripley’s you believe it or not
(โซ ไลค Ripleys ยู บิลีฝ อิท ออ น็อท)
And when you don’t realize I’m the best ya had
(แอ็นด ฮเว็น ยู ด้อนท์ รีแอะไลส แอม เดอะ เบ็ซท ยา แฮ็ด)
Now you sittin at home and you got it bad
(เนา ยู ซิทดิน แอ็ท โฮม แอ็นด ยู ก็อท ดิธ แบ็ด)
Yo! I’m a get mine and move slow
(โย ! แอม มา เก็ท ไมน แอ็นด มูฝ ซโล)
So drink some prune juice and let the sh*t go
(โซ ดริงค ซัม พรูน จูซ แอ็นด เล็ท เดอะ ฌะ *ที โก)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
And that’s party!!!
(แอ็นด แด๊ท พาทิ ! ! !)

[Chorus: Usher]
([ โครัซ : อัฌเออะ ])
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)

[Bridge]
([ บริจ ])
I’m alri-ight-ight
(แอม alri ight ight)
Gonna boogie….tonight, cause I’m honestly too young of a guy
(กอนนะ บูกี ทุไนท , คอส แอม ออนเอ็ซทลิ ทู ยัง อ็อฝ อะ ไก)
To stay home, waitin for love
(ทู ซเท โฮม , เว๊ทดิน ฟอ ลัฝ)
So tonight, I’m gonna do what a single man does…
(โซ ทุไนท , แอม กอนนะ ดู ว็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล แม็น โด)
and that’s party!!!
(แอ็นด แด๊ท พาทิ ! ! !)

[Chorus: Usher]
([ โครัซ : อัฌเออะ ])
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)
U don’t have to call, it’s okay girl
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล , อิทซ โอเค เกิล)
Cause I’ma be alright tonight
(คอส แอมอา บี ออลไร๊ท ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Don’t Have To Call (Remix) คำอ่านไทย Usher feat Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น