เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย Emma Bunton

Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
( บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)

Love isn’t funny
(ลัฝ อีสซึ่น ฟันนิ)
When it is burning inside
(ฮเว็น หนิด อีส เบรินนิง อีนไซด)
When all you think of
(ฮเว็น ออล ยู ธิงค อ็อฝ)
Is how to get through the night
(อีส เฮา ทู เก็ท ธรู เดอะ ไนท)
And when you want it
(แอ็นด ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ)
It’s just a game that you play
(อิทซ จัซท ดา เกม แดท ยู พเล)
And when you get it
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท ดิธ)
They’re gonna take it away
(เดรว กอนนะ เทค อิท อะเว)

Maybe it’s nothing
(เมบี อิทซ นัธอิง)
Maybe it’s all just in my mind
(เมบี อิทซ ซอร์ จัซท อิน มาย ไมนด)
Maybe I’m foolish
(เมบี แอม ฟูลอิฌ)
Maybe it’s just a waste of time
(เมบี อิทซ จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)

But I don’t think so
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
Maybe I definitely know
(เมบี ไอ เดฟอินิทลิ โน)
That maybe
(แดท เมบี)
Maybe I’m in love
(เมบี แอม อิน ลัฝ)

Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)

So if you want it
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ดิธ)
You wanna come out to play
(ยู วอนนา คัม เอ้า ทู พเล)
Then you can have it
(เด็น ยู แค็น แฮ็ฝ อิท)
Cos he’s got plans for the day
(คอซ อีส ก็อท แพล็น ฟอ เดอะ เด)
And if I want it
(แอ็นด อิฟ ฟาย ว็อนท ดิธ)
There’s no one out there for me
(แดร์ โน วัน เอ้า แดร์ ฟอ มี)
When you don’t need it
(ฮเว็น ยู ด้อนท์ นีด ดิท)
There’s plenty fish in the sea
(แดร์ พเลนทิ ฟิฌ อิน เดอะ ซี)

Maybe it’s nothing
(เมบี อิทซ นัธอิง)
Maybe it’s all just in my mind
(เมบี อิทซ ซอร์ จัซท อิน มาย ไมนด)
Maybe I’m foolish
(เมบี แอม ฟูลอิฌ)
Maybe it’s just a waste of time
(เมบี อิทซ จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)

But I don’t think so
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
Maybe I definitely know
(เมบี ไอ เดฟอินิทลิ โน)
Why do I keep fooling myself
(ฮไว ดู ไอ คีพ ฟลูลิง ไมเซลฟ)
Why can’t I let go
(ฮไว แค็นท ไอ เล็ท โก)
This is not like me
(ดีซ ซิส น็อท ไลค มี)
But now I definitely see
(บัท เนา ไอ เดฟอินิทลิ ซี)
That maybe [oh-oh-oh-oh maybe]
(แดท เมบี [ โอ โอ โอ โอ เมบี ])
Maybe I’m in love
(เมบี แอม อิน ลัฝ)

Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)

But I don’t think so [but I don’t think so]
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ [ บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ ])
Maybe I definitely know [oh-oh-oh]
(เมบี ไอ เดฟอินิทลิ โน [ โอ โอ โอ ])
Why do I keep fooling myself [why]
(ฮไว ดู ไอ คีพ ฟลูลิง ไมเซลฟ [ ฮไว ])
Why can’t I let go [why can’t I let go]
(ฮไว แค็นท ไอ เล็ท โก [ ฮไว แค็นท ไอ เล็ท โก ])
This is not like me [this is not like me]
(ดีซ ซิส น็อท ไลค มี [ ดีซ ซิส น็อท ไลค มี ])
But now I definitely see [definitely]
(บัท เนา ไอ เดฟอินิทลิ ซี [ เดฟอินิทลิ ])
That maybe [oh-oh-oh-oh maybe]
(แดท เมบี [ โอ โอ โอ โอ เมบี ])
Maybe I’m in love
(เมบี แอม อิน ลัฝ)

Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da
(บา ดา ดา ดา ดา , บา ดา ดา ดา ดา ดา)

Love isn’t funny
(ลัฝ อีสซึ่น ฟันนิ)
When it is burning inside
(ฮเว็น หนิด อีส เบรินนิง อีนไซด)
When all you think of
(ฮเว็น ออล ยู ธิงค อ็อฝ)
Is how to get through the night
(อีส เฮา ทู เก็ท ธรู เดอะ ไนท)
And when you want it
(แอ็นด ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ)
It’s just a game that you play
(อิทซ จัซท ดา เกม แดท ยู พเล)
And when you get it
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท ดิธ)
They’re gonna take it away
(เดรว กอนนะ เทค อิท อะเว)

Maybe it’s nothing
(เมบี อิทซ นัธอิง)
Maybe it’s all just in my mind
(เมบี อิทซ ซอร์ จัซท อิน มาย ไมนด)
Maybe I’m foolish
(เมบี แอม ฟูลอิฌ)
Maybe it’s just a waste of time
(เมบี อิทซ จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)

But I don’t think so
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
Maybe I definitely know
(เมบี ไอ เดฟอินิทลิ โน)
Why do I keep fooling myself
(ฮไว ดู ไอ คีพ ฟลูลิง ไมเซลฟ)
Why can’t I let go
(ฮไว แค็นท ไอ เล็ท โก)
This is not like me
(ดีซ ซิส น็อท ไลค มี)
But now I definitely see
(บัท เนา ไอ เดฟอินิทลิ ซี)
That maybe [oh-oh-oh-oh maybe]
(แดท เมบี [ โอ โอ โอ โอ เมบี ])
Maybe I’m in love
(เมบี แอม อิน ลัฝ)

Ba da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา)
Ba da da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา)
Ba da da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา)
Ba da da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา ดา)
Ba da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา)
Ba da da da da da
(บา ดา ดา ดา ดา ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย Emma Bunton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น