เนื้อเพลง Victory Dance คำอ่านไทย My Morning Jacket

Should I close my eyes and prophesize
( เชิด ดาย คโลส มาย ไอ แซน prophesize)
Hoping maybe someday come
(โฮพปิง เมบี ซัมเดย์ คัม)
Should I wet the ground with my own tears
(เชิด ดาย เว็ท เดอะ กเรานด วิฑ มาย โอน เทีย)
Crying over whats been done
(คไรอิง โอเฝอะ ว็อท บีน ดัน)

Should I lift the dirt and plant the seed
(เชิด ดาย ลิฟท เดอะ เดิท แอ็นด พลานท เดอะ ซี)
If I knew I’ll never grow
(อิฟ ฟาย นยู แอล เนฝเวอะ กโร)
Should I wet the ground with the sweat from my brow
(เชิด ดาย เว็ท เดอะ กเรานด วิฑ เดอะ ซเว็ท ฟร็อม มาย บเรา)
And believe in my good work
(แอ็นด บิลีฝ อิน มาย เกิด เวิค)
My good work
(มาย เกิด เวิค)
My good work
(มาย เกิด เวิค)
My good work
(มาย เกิด เวิค)

Hey there, I’m flying up above
(เฮ แดร์ , แอม ฟไลอิง อัพ อะบัฝ)
Looking down on the tired earth
(ลุคอิง เดาน ออน เดอะ ไทร เอิธ)
And I can see, I can see potential
(แอ็นด ดาย แค็น ซี , ไอ แค็น ซี โพะเทนแฌ็ล)
Speaking through you, speaking to you
(ซพีคอิง ธรู ยู , ซพีคอิง ทู ยู)
From all of heaven’s possibilities
(ฟร็อม ออล อ็อฝ เฮฝเอ็น โพซบิวลีที่)

Power, hey do know how it works
(เพาเออะ , เฮ ดู โน เฮา อิท เวิค)
Hey do you know that the meek, they shall inherit the earth
(เฮ ดู ยู โน แดท เดอะ มีค , เด แฌ็ล อินเฮริท ดิ เอิธ)
You should work, you should work
(ยู เชิด เวิค , ยู เชิด เวิค)
leaving with something of ?
(ลีฝอิงส วิฑ ซัมติง อ็อฝ)

Should I hit the water or stay on dry land
(เชิด ดาย ฮิท เดอะ วอเทอะ ออ ซเท ออน ดไร แล็นด)
Even though I’ve never swam
(อีเฝ็น โธ แอฝ เนฝเวอะ ซแว็ม)
Take machete into the brush
(เทค มาซลีเด อีนทุ เดอะ บรัฌ)
Though at first there is no [man?]
(โธ แอ็ท เฟิซท แดร์ อีส โน [ แม็น ])

Taste the war paint on my tongue
(เทซท เดอะ วอ เพนท ออน มาย ทัง)
As it’s dripping with my sweat
(แอ็ส อิทซ ดรีพพิง วิฑ มาย ซเว็ท)
Place my gaze in the futures path
(พเลซ มาย เกส อิน เดอะ ฟยูเชอะ พาธ)
Seeing things that ain’t come yet
(ซีอิง ธิง แดท เอน คัม เย็ท)

Hope to watch the victory dance
(โฮพ ทู ว็อช เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
After whole day’s work is done
(อาฟเทอะ โฮล เด เวิค อีส ดัน)
Hope to watch the victory dance
(โฮพ ทู ว็อช เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
In the evening’s setting sun
(อิน ดิ อีฝนิง เซททิง ซัน)

Hope to watch the victory dance
(โฮพ ทู ว็อช เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
over many lives to come
(โอเฝอะ เมนอิ ไลฝ ทู คัม)
Hope to watch the victory dance
(โฮพ ทู ว็อช เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
In the evening’s setting sun
(อิน ดิ อีฝนิง เซททิง ซัน)

Setting sun
(เซททิง ซัน)
setting sun
(เซททิง ซัน)
setting sun
(เซททิง ซัน)

Hope to dance the victory dance
(โฮพ ทู ดานซ เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
After whole day’s work is done
(อาฟเทอะ โฮล เด เวิค อีส ดัน)
Hope to dance the victory dance
(โฮพ ทู ดานซ เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
In the evening’s setting sun
(อิน ดิ อีฝนิง เซททิง ซัน)

Hope to dance the victory dance
(โฮพ ทู ดานซ เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
Over many lives to come
(โอเฝอะ เมนอิ ไลฝ ทู คัม)
Hope to dance the victory dance
(โฮพ ทู ดานซ เดอะ ฝีคโทะริ ดานซ)
In the evening’s setting sun
(อิน ดิ อีฝนิง เซททิง ซัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Victory Dance คำอ่านไทย My Morning Jacket

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น