เนื้อเพลง My Buddy คำอ่านไทย G-Unit

[Chorus: 50 Cent]
( [ โครัซ : 50 เซ็นท ])

My buddy, my buddy
(มาย บัดดิ , มาย บัดดิ)
Wherever I go, he go
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก , ฮี โก)
My buddy, my buddy
(มาย บัดดิ , มาย บัดดิ)
Can run for your life on the stick up out the window
(แค็น รัน ฟอ ยุร ไลฟ ออน เดอะ ซทิค อัพ เอ้า เดอะ วีนโด)
My buddy, my buddy
(มาย บัดดิ , มาย บัดดิ)
I lay your ass out mothaf*cka is simple
(ไอ เล ยุร อาซ เอ้า mothaf*cka อีส ซิ๊มเพิ่ล)
Stay in your place your place I recommend or say hello to my litte friend
(ซเท อิน ยุร พเลซ ยุร พเลซ ไอ เรค็อมเมนด ออ เซ เฮ็ลโล ทู มาย litte ฟเร็นด)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])

Everywhere I go I gotta tag along
(เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ กอททะ แท็ก อะลอง)
Cause my buzz gettin’ strong And they mad I’m on
(คอส มาย บัส เกดดิน ซทร็อง แอ็นด เด แม็ด แอม ออน)
They ride with me when I’m past the mall
(เด ไรด วิฑ มี ฮเว็น แอม พาซท เดอะ มอล)
Don’t wait for me on the bench when I’m playin’ a game of basketball
(ด้อนท์ เวท ฟอ มี ออน เดอะ เบ็นช ฮเว็น แอม เพลย์ยิน อะ เกม อ็อฝ basketball)
One sqeeze will make a bastard fall
(วัน sqeeze วิล เมค เก แบซเทิด ฟอล)
Gasp and crall
(กาซพ แอ็นด crall)
You need a bulletproof vest mask and all
(ยู นีด อะ บอลเลดพรูฝ เฝ็ซท มาซค แอ็นด ออล)
Bring your buddy when it’s time to roam [why?]
(บริง ยุร บัดดิ ฮเว็น อิทซ ไทม ทู โรม [ ฮไว ])
Cause I got hit the last time I left mine at home
(คอส ไอ ก็อท ฮิท เดอะ ลาซท ไทม ไอ เล็ฟท ไมน แอ็ท โฮม)
My hand bling full of platinum the shine is chrome
(มาย แฮ็นด บลิง ฟูล อ็อฝ พแลทนัม เดอะ ไฌน อีส คโรม)
He even got closet space inside of my home
(ฮี อีเฝ็น ก็อท คลอสเอ็ท ซเพซ อีนไซด อ็อฝ มาย โฮม)
He ain’t never been broke he glitchless
(ฮี เอน เนฝเวอะ บีน บโรค ฮี glitchless)
So reliable I bought him a rubber coat for Christmas
(โซ รีลายเอเบิ้ล ไอ บอท ฮิม มา รับเบอะ โคท ฟอ ครีซมัซ)
Infared beam in the scope for distance
(Infared บีม อิน เดอะ ซโคพ ฟอ ดีซแท็นซ)
The best company wouldn’t proach in business
(เดอะ เบ็ซท คัมพะนิ วูดดึ่น proach อิน บีสเน็ซ)
He who ride with me to the end
(ฮี ฮู ไรด วิฑ มี ทู ดิ เอ็นด)
We all gotta friend
(วี ออล กอททะ ฟเร็นด)
And mine is a G-U-N.
(แอ็นด ไมน อีส ซา จี ยู เอ็น)

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])

My buddy gotta temper he dyin’ to pop off
(มาย บัดดิ กอททะ เทมเพอะ ฮี ดายอิน ทู พ็อพ ออฟฟ)
Like Tommy did the cops had the block all locked off
(ไลค ทอมมิ ดิด เดอะ ค็อพ แฮ็ด เดอะ บล็อค ออล ล็อค ออฟฟ)
Take them with me to hustle stashed him in the trash can
(เทค เฑ็ม วิฑ มี ทู เฮสเซล สแตช ฮิม อิน เดอะ ทแร็ฌ แค็น)
My finger tips sore for four hours I backround
(มาย ฟีงเกอะ ทิพ โซ ฟอ โฟ เอาร ซาย แบคราวทฺ)
She meet him his destination hell or heaven
(ชี มีท ฮิม ฮิส เดซทิเนฌัน เฮ็ล ออ เฮฝเอ็น)
Cause I only bring em out for that 187
(คอส ไอ โอ๊นลี่ บริง เอ็ม เอ้า ฟอ แดท 187)
He dont have a heart I just keep feeding him shells
(ฮี ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ฮาท ไอ จัซท คีพ ฟรีดดิง ฮิม เฌ็ล)
He get it poppin’ in the hood so his name ring bell
(ฮี เก็ท ดิธ พอพปิน อิน เดอะ ฮุด โซ ฮิส เนม ริง เบลล์)
Ms. Jones stay on the third floor she call the cops on me
(เอมสฺ โจเนส ซเท ออน เดอะ เธิด ฟโล ชี คอล เดอะ ค็อพ ออน มี)
They came I ran I had to toss my Uncle little homie
(เด เคม ไอ แร็น นาย แฮ็ด ทู ท็อซ มาย อั๊งเคิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี)
N*ggas they all got new friends so they stay in there place kid
(เอ็น *ggas เด ออล ก็อท นยู ฟเร็นด โซ เด ซเท อิน แดร์ พเลซ คิด)
I stay screamin’ on n*ggaz and beatin’ up base heads
(ไอ ซเท สครีมมิน ออน เอ็น *ggaz แอ็นด บีดิน อัพ เบซ เฮ็ด)
These n*ggaz sayin’ doley just like they pretend
(ฑิส เอ็น *ggaz เซย์อิน doley จัซท ไลค เด พริเทนด)
Keep f*ckin’ around they gon say hello to my little friend.
(คีพ เอฟ *ckin อะเรานด เด ก็อน เซ เฮ็ลโล ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฟเร็นด)

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])

[Young Buc]
([ ยัง บัค ])

We been through it all yet we both still livin’
(วี บีน ธรู อิท ดอร์ เย็ท วี โบธ ซทิล ลีฝอิน)
We been in a box but we both still spittin’
(วี บีน อิน อะ บ็อคซ บัท วี โบธ ซทิล สปิทดิน)
And when there was beef you even played your position
(แอ็นด ฮเว็น แดร์ วอส บีฟ ยู อีเฝ็น พเล ยุร โพะสีฌอัน)
Got under the seat until we spotted our victim
(ก็อท อันเดอะ เดอะ ซีท อันทีล วี ซพอททิด เอ๊า ฝิคทิม)
At first they wouldn’t listen to they heard you go off
(แอ็ท เฟิซท เด วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น ทู เด เฮิด ยู โก ออฟฟ)
Remember it was broad daylight in the middle of New York
(ริเมมเบอะ อิท วอส บรอด เดย์ไลท์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ นยู ยอค)
And little did they know we was ready for war
(แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล ดิด เด โน วี วอส เรดอิ ฟอ วอ)
Bet that n*gga wished he’d never stick his window out the door
(เบ็ท แดท เอ็น *gga วิฌ ฮีด เนฝเวอะ ซทิค ฮิส วีนโด เอ้า เดอะ โด)
See whenever you come out something happen on the block
(ซี ฮเว็นเอฝเออะ ยู คัม เอ้า ซัมติง แฮพเพ็น ออน เดอะ บล็อค)
You the reason that n*gga done stop rappin’ like Pac
(ยู เดอะ รี๊ซั่น แดท เอ็น *gga ดัน ซท็อพ แรพปิน ไลค แพค)
People see you ain’t run and you even say sh*t
(พี๊เพิ่ล ซี ยู เอน รัน แอ็นด ยู อีเฝ็น เซ ฌะ *ที)
They just know you ain’t nothin’ to play wit
(เด จัซท โน ยู เอน นอทติน ทู พเล วิท)
Stay wit 16 homies and one in the hole
(ซเท วิท 16 โฮมี แซน วัน อิน เดอะ โฮล)
When the first one get out the next one go
(ฮเว็น เดอะ เฟิซท วัน เก็ท เอ้า เดอะ เน็คซท วัน โก)
To know where your headed you gotta know where you been
(ทู โน ฮแว ยุร เฮ็ด ยู กอททะ โน ฮแว ยู บีน)
The glock stay with me we friends till the end.
(เดอะ คล็อก ซเท วิฑ มี วี ฟเร็นด ทิล ดิ เอ็นด)

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Buddy คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น