เนื้อเพลง Why? คำอ่านไทย Jadakiss feat Anthony Hamilton

[Jadakiss]
( [ Jadakiss ])
Aha
(อะฮา)
It’s dat real
(อิทซ แดซ ริแอ็ล)
Yo, why is Jadakiss as hard as it gets
(โย , ฮไว อีส Jadakiss แอ็ส ฮาด แอ็ส ซิท เก็ท)
Why is the industry designed to keep the artist in dept
(ฮไว อีส ดิ อีนดัซทริ ดิไสน ทู คีพ ดิ อาทิซท อิน dept)
And why them dudes ain’t ridin’ if there part of your set
(แอ็นด ฮไว เฑ็ม ดยูด เอน ริดอิน อิฟ แดร์ พาท อ็อฝ ยุร เซ็ท)
And why they never get it poppin’ but they party to death
(แอ็นด ฮไว เด เนฝเวอะ เก็ท ดิธ พอพปิน บัท เด พาทิ ทู เด็ธ)
Yea, and why they gon give you life for a murder
(เย , แอ็นด ฮไว เด ก็อน กิฝ ยู ไลฟ ฟอ รา เมอเดอะ)
Turn around only give you eight months for a burner, it’s goin down
(เทิน อะเรานด โอ๊นลี่ กิฝ ยู เอท มันธ ฟอ รา เบอเนอะ , อิทซ โกอิน เดาน)
Why they sellin’ n*ggaz CD’s for under a dime
(ฮไว เด เซลลิน เอ็น *ggaz CDs ฟอ อันเดอะ รา ไดม)
If it’s all love daddy why you come wit your nine
(อิฟ อิทซ ซอร์ ลัฝ แดดดิ ฮไว ยู คัม วิท ยุร ไนน)
Why my n*ggaz ain’t get that cake
(ฮไว มาย เอ็น *ggaz เอน เก็ท แดท เคค)
Why is a brother up North better than Jordan
(ฮไว อีส ซา บรัฑเออะ อัพ นอธ เบทเทอะ แฑ็น จอแดน)
That ain’t get that break
(แดท เอน เก็ท แดท บเรค)
Why you ain’t stackin’ instead of tryin’ to be fly
(ฮไว ยู เอน สทาคกิน อินซเทด อ็อฝ ทายอิน ทู บี ฟไล)
Why is rattin’ at an all time high
(ฮไว อีส rattin แอ็ท แอน ออล ไทม ไฮ)
Why are you even alive
(ฮไว อาร์ ยู อีเฝ็น อะไลฝ)
Why they kill Tupac n’ Chris
(ฮไว เด คิล ทูแปค เอ็น คริส)
Why at the bar you ain’t take straight shots instead of poppin Crist’
(ฮไว แอ็ท เดอะ บา ยู เอน เทค ซทเรท ฌ็อท อินซเทด อ็อฝ พอพปิน คริดสฺ)
Why them bullets have to hit that door
(ฮไว เฑ็ม บูลเล็ท แฮ็ฝ ทู ฮิท แดท โด)
Why did Kobe have to hit that raw
(ฮไว ดิด โกบี แฮ็ฝ ทู ฮิท แดท รอ)
Why he kiss that whore
(ฮไว ฮี คิซ แดท โฮ)
Why
(ฮไว)

[Chorus: Anthony Hamilton]
([ โครัซ : แอนโตนี Hamilton ])
All that I been givin’
(ออล แดท ไอ บีน กีฝอิน)
Is this thing that I’ve been living
(อีส ดีซ ธิง แดท แอฝ บีน ลีฝอิง)
They got me in the system
(เด ก็อท มี อิน เดอะ ซีซเท็ม)
Why they gotta do me like that
(ฮไว เด กอททะ ดู มี ไลค แดท)
Try’d to make it my way
(Tryd ทู เมค อิท มาย เว)
But got sent up on the highway
(บัท ก็อท เซ็นท อัพ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Why, oh why
(ฮไว , โอ ฮไว)
Why they do me like that
(ฮไว เด ดู มี ไลค แดท)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Why would n*ggaz push pounds and powder
(ฮไว เวิด เอ็น *ggaz พุฌ เพานด แซน เพาเดอะ)
Why did bush knock down the towers
(ฮไว ดิด บุฌ น็อค เดาน เดอะ เท๊าเว่อร์)
Why you around them cowards
(ฮไว ยู อะเรานด เฑ็ม เคาเอิด)
Why Aaliyah have to take that flight
(ฮไว แอลรีแยซ แฮ็ฝ ทู เทค แดท ฟไลท)
Why my n*gga D ain’t pull out his Ferrari
(ฮไว มาย เอ็น *gga ดี เอน พุล เอ้า ฮิส เฟอรารี่)
Why he take that bike
(ฮไว ฮี เทค แดท ไบค)
Why they gotta open your package and read your mail
(ฮไว เด กอททะ โอเพ็น ยุร แพคคิจ แอ็นด เร็ด ยุร เมล)
Why they stop lettin’ n*ggaz get degreez in jail
(ฮไว เด ซท็อพ เลทดิน เอ็น *ggaz เก็ท degreez อิน เจล)
Why you gotta do eighty-five percent of your time
(ฮไว ยู กอททะ ดู เอทิ ไฟฝ เพอร์เซ็น อ็อฝ ยุร ไทม)
And why do n*ggaz lie in eighty-five percent of they rhymes
(แอ็นด ฮไว ดู เอ็น *ggaz ไล อิน เอทิ ไฟฝ เพอร์เซ็น อ็อฝ เด ไรม)
Why a n*gga always want what he can’t have
(ฮไว อะ เอ็น *gga ออลเว ว็อนท ว็อท ฮี แค็นท แฮ็ฝ)
Why I can’t come through in the pecan Jag
(ฮไว ไอ แค็นท คัม ธรู อิน เดอะ พีแคน แจ็ก)
Why did crack have to hit so hard
(ฮไว ดิด คแร็ค แฮ็ฝ ทู ฮิท โซ ฮาด)
Even though it’s almost over
(อีเฝ็น โธ อิทซ ออลโมซท โอเฝอะ)
Why n*ggaz can’t get no jobs
(ฮไว เอ็น *ggaz แค็นท เก็ท โน โจบ)
Why they come up wit the witness protection
(ฮไว เด คัม อัพ วิท เดอะ วีทเน็ซ พโระเทคฌัน)
Why they let the terminator win the election
(ฮไว เด เล็ท เดอะ terminator วิน ดิ อิเลคฌัน)
Come on, pay attention
(คัมมอน , เพ แอ็ทเทนฌัน)
Why sell in the stores what you can sell in the streets
(ฮไว เซ็ล อิน เดอะ ซโท ว็อท ยู แค็น เซ็ล อิน เดอะ ซทรีท)
Why I say the hottest sh*t but we sellin’ the least
(ฮไว ไอ เซ เดอะ ฮอทเดว ฌะ *ที บัท วี เซลลิน เดอะ ลีซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Uh, yea, yo
(อา , เย , โย)
Why Halle have to let a white man pop her to get a Oscar
(ฮไว Halle แฮ็ฝ ทู เล็ท ดา ฮไวท แม็น พ็อพ เฮอ ทู เก็ท ดา ออซเคอะ)
Why Denzel have to be crooked before he took it
(ฮไว Denzel แฮ็ฝ ทู บี ครุค บิโฟ ฮี ทุค อิท)
Why they didn’t make the CL6 wit a clutch
(ฮไว เด ดิ๊นอิน เมค เดอะ CL6 วิท ดา คลัช)
And if you don’t smoke why the hell you reachin’ for my dutch
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ ซโมค ฮไว เดอะ เฮ็ล ยู รีชชิน ฟอ มาย ดัช)
Why rap, cause I need air time
(ฮไว แร็พ , คอส ไอ นีด แอ ไทม)
Why be on the curb wit a ” while I ” I need a bare sign
(ฮไว บี ออน เดอะ เคิบ วิท ดา ” ฮไวล ไอ ” ไอ นีด อะ แบ ไซน)
Why all the young n*ggaz is dyin’
(ฮไว ออล เดอะ ยัง เอ็น *ggaz อีส ดายอิน)
Cause they moms at work, they pops is gone, they livin’ wit iron
(คอส เด มัม แอ็ท เวิค , เด พ็อพ ซิส กอน , เด ลีฝอิน วิท ไอเอิน)
Why they ain’t give us a cure for aids
(ฮไว เด เอน กิฝ อัซ ซา คิวเร ฟอ เอด)
Why my diesel have fiends in the spot on the floor for days
(ฮไว มาย ดีเส็ล แฮ็ฝ ฟีนด ซิน เดอะ สพอท ออน เดอะ ฟโล ฟอ เด)
Why you screamin’ like it’s slug, it’s only the hawk
(ฮไว ยู สครีมมิน ไลค อิทซ ซลัก , อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ ฮอค)
Why my buzz in L.A. ain’t like it is in New York
(ฮไว มาย บัส อิน แอล อะ เอน ไลค อิท อีส ซิน นยู ยอค)
Why you forcin’ you to be hard
(ฮไว ยู ฟอร์ซิน ยู ทู บี ฮาด)
Why ain’t you a thug by choice
(ฮไว เอน ยู อะ ธัก ไบ ชอยซ)
Why the whole world love my voice
(ฮไว เดอะ โฮล เวิลด ลัฝ มาย ฝอยซ)
Why try to tell ’em that it’s the flow son
(ฮไว ทไร ทู เท็ล เอ็ม แดท อิทซ เดอะ ฟโล ซัน)
And you know why they made the new twenties
(แอ็นด ยู โน ฮไว เด เมด เดอะ นยู ทเวนทีสฺ)
Cause I got all my old ones
(คอส ไอ ก็อท ดอร์ มาย โอลด วัน)
That’s why
(แด๊ท ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why? คำอ่านไทย Jadakiss feat Anthony Hamilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น