เนื้อเพลง Close Friends คำอ่านไทย Adema

Today you told me that I’d hate you forever
( ทุเด ยู โทลด มี แดท อาย เฮท ยู เฟาะเรฝเออะ)
I can’t believe what’s really going on
(ไอ แค็นท บิลีฝ ว็อท ริแอ็ลลิ โกอิ้ง ออน)
Somehow I knew that you felt guilty for something
(ซัมฮาว ไอ นยู แดท ยู เฟ็ลท กีลทิ ฟอ ซัมติง)
But tell me why you do this to me
(บัท เท็ล มี ฮไว ยู ดู ดีซ ทู มี)
Today you told me that I’d hate you forever
(ทุเด ยู โทลด มี แดท อาย เฮท ยู เฟาะเรฝเออะ)
I can’t believe that you’d wreck my life
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ยูต เร็ค มาย ไลฟ)

I was betrayed, how can you say that you feel sorry inside
(ไอ วอส บิทเร , เฮา แค็น ยู เซ แดท ยู ฟีล ซอริ อีนไซด)
It’s never staying, losing close friends
(อิทซ เนฝเวอะ สเตย์ยิ่ง , โรซิง คโลส ฟเร็นด)
I’ve gone away, you make me stay but I can’t tell it from lies
(แอฝ กอน อะเว , ยู เมค มี ซเท บัท ไอ แค็นท เท็ล อิท ฟร็อม ไล)
I’ve gone insane, losing close friends
(แอฝ กอน อินเซน , โรซิง คโลส ฟเร็นด)

Today I made the worst mistake
(ทุเด ไอ เมด เดอะ เวิซท มิซเทค)
I put my trust into someone I don’t know
(ไอ พัท มาย ทรัซท อีนทุ ซัมวัน ไอ ด้อนท์ โน)
And now I know because you’ve done everything possible to me
(แอ็นด เนา ไอ โน บิคอส ยู๊ฟ ดัน เอ๊วี่ติง พ๊อซซิเบิ้ล ทู มี)
Made me so upset
(เมด มี โซ อัพเซ็ฑ)
And now I know just who to trust because you’re laying in bed
(แอ็นด เนา ไอ โน จัซท ฮู ทู ทรัซท บิคอส ยัวร์ เลยิง อิน เบ็ด)
You’re thinking ’bout all that f*cked up sh*t
(ยัวร์ ติ้งกิง เบาท ดอร์ แดท เอฟ *cked อัพ ฌะ *ที)

I was betrayed, how can you say that you feel sorry inside
(ไอ วอส บิทเร , เฮา แค็น ยู เซ แดท ยู ฟีล ซอริ อีนไซด)
It’s never staying, losing close friends
(อิทซ เนฝเวอะ สเตย์ยิ่ง , โรซิง คโลส ฟเร็นด)
I’ve gone away, you make me stay but I can’t tell it from lies
(แอฝ กอน อะเว , ยู เมค มี ซเท บัท ไอ แค็นท เท็ล อิท ฟร็อม ไล)
[Lies]
([ ไล ])
I’ve gone insane, losing close friends
(แอฝ กอน อินเซน , โรซิง คโลส ฟเร็นด)

I’m so weak
(แอม โซ วีค)
The closeness of your skin
(เดอะ คโลสเน็ซ อ็อฝ ยุร ซคิน)
The smell of this place
(เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ดีซ พเลซ)
Makes me go insane
(เมค มี โก อินเซน)

I
(ไอ)

You make me go insane
(ยู เมค มี โก อินเซน)
[Repeat]
([ ริพีท ])

I was betrayed, how can you say that you feel sorry inside
(ไอ วอส บิทเร , เฮา แค็น ยู เซ แดท ยู ฟีล ซอริ อีนไซด)
It’s never staying, losing close friends
(อิทซ เนฝเวอะ สเตย์ยิ่ง , โรซิง คโลส ฟเร็นด)
I’ve gone away, you make me stay but I can’t tell it from lies
(แอฝ กอน อะเว , ยู เมค มี ซเท บัท ไอ แค็นท เท็ล อิท ฟร็อม ไล)
I’ve got insane, losing close friends
(แอฝ ก็อท อินเซน , โรซิง คโลส ฟเร็นด)

Losing close friends
(โรซิง คโลส ฟเร็นด)
[Repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Close Friends คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น