เนื้อเพลง Ya Mama คำอ่านไทย Fatboy Slim

Push the tempo
( พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
[jump to tomorrow baby]
([ จัมพ ทู ทุมอโร เบบิ ])
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)

Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo
(พเรส เดอะ เทมโพ)

Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)

Jump to tomorrow baby
(จัมพ ทู ทุมอโร เบบิ)

Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)

Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo
(พเรส เดอะ เทมโพ)

Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)

Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)

Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)

Jump to tomorrow baby
(จัมพ ทู ทุมอโร เบบิ)

Tempo-po
(เทมโพ โพ)
Te-tempo-po
(Te เทมโพ โพ)
Praise the tempo
(พเรส เดอะ เทมโพ)

Jump to tomorrow baby
(จัมพ ทู ทุมอโร เบบิ)

Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)

Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo
(พเรส เดอะ เทมโพ)

Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo
(พุฌ เดอะ เทมโพ)
Push the tempo-po
(พุฌ เดอะ เทมโพ โพ)
Praise the tempo-po
(พเรส เดอะ เทมโพ โพ)

Jump to tomorrow.
(จัมพ ทู ทุมอโร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ya Mama คำอ่านไทย Fatboy Slim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น