เนื้อเพลง Ya Keep On คำอ่านไทย Kid Rock

Sh*t god damn mother f*cker I’m back
( ฌะ *ที ก็อด แด็ม ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker แอม แบ็ค)
My name aint Jack Tripper, but I’m a day tripper
(มาย เนม เอน แจ็ค ทรีพเพอะ , บัท แอม มา เด ทรีพเพอะ)
So watch me whip another funky rhyme
(โซ ว็อช มี ฮวิพ แอะนัธเออะ ฟังคิ ไรม)
Black hoes sayin that honky’s fine
(บแล็ค โฮ เซย์อิน แดท honkys ไฟน)
Gettin mine, just like I’m supposed to
(เกดดิน ไมน , จัซท ไลค แอม ซัพโพส ทู)
And if you f*ck with the Rock, I’ll roast you
(แอ็นด อิฟ ยู เอฟ *ck วิฑ เดอะ ร็อค , แอล โรซท ยู)
A little toast to the real MC’s
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โทซท ทู เดอะ ริแอ็ล เมซีสฺ)
Aint no love for the wannabe’s
(เอน โน ลัฝ ฟอ เดอะ วอนนาบี)
So, hey ho dont call me Joe
(โซ , เฮ โฮ ด้อนท์ คอล มี โจ)
Cause the Joe’s I know, cant even flow
(คอส เดอะ โจ ซาย โน , แค็นท อีเฝ็น ฟโล)
I can battle rap, and all that other crap
(ไอ แค็น แบ๊ทเทิ้ล แร็พ , แอ็นด ออล แดท อัฑเออะ แครพ)
So if ya don’t want none, better step to the back
(โซ อิฟ ยา ด้อนท์ ว็อนท นัน , เบทเทอะ ซเท็พ ทู เดอะ แบ็ค)
I’m from the motherf*ckin old school
(แอม ฟร็อม เดอะ motherf*ckin โอลด ซคูล)
Basement party’s in the Clem fool
(เบซเม็นท พาทิ ซิน เดอะ Clem ฟูล)
Talkin that trash, I wish you would
(ทอคกิ่น แดท ทแร็ฌ , ไอ วิฌ ยู เวิด)
Come step to Rock, it’s all good
(คัม ซเท็พ ทู ร็อค , อิทซ ซอร์ เกิด)

Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)

Now it’s the Marlboro smokin, fine hoe pokin
(เนา อิทซ เดอะ มาเรวโบโร สโมกิน , ไฟน โฮ pokin)
Kind bud, be the bud’s I’m tokin
(ไคนด บัด , บี เดอะ บัด แอม tokin)
Hittin you straight with the fresh sh*t
(ฮิทดิน ยู ซทเรท วิฑ เดอะ ฟเร็ฌ ฌะ *ที)
Mid western funk, and I’m the best b*tch
(มิด เวซเทิน ฟังค , แอ็นด แอม เดอะ เบ็ซท บี *tch)
The K to the I to the chrome D’s
(เดอะ เค ทู ดิ ไอ ทู เดอะ คโรม ดีสฺ)
In the Grand Marquees sippin O-E
(อิน เดอะ แกรนด์ มาคี ซิบปิ่น โอ อี)
Pimpin Rock, it’s my name, my game
(พิมปิน ร็อค , อิทซ มาย เนม , มาย เกม)
Servin you hoe’s like it ain’t no thang
(เซิฝวิน ยู โฮ ไลค อิท เอน โน เตง)
I’m a kid when I rap, rock when I’m singin
(แอม มา คิด ฮเว็น นาย แร็พ , ร็อค ฮเว็น แอม ซิงอิน)
I dont care who comes, but what the f*ck you bringin
(ไอ ด้อนท์ แค ฮู คัม , บัท ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู บริงอิน)
Sh*t, one time, one rhyme
(ฌะ *ที , วัน ไทม , วัน ไรม)
Cause I’m, that motherf*ckin ill one, with a steel d*ck
(คอส แอม , แดท motherf*ckin แอล วัน , วิฑ อะ ซทีล d*ck)
Hittin you hoe’s with the real sh*t
(ฮิทดิน ยู โฮ วิฑ เดอะ ริแอ็ล ฌะ *ที)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Ya keep
(ยา คีพ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya Keep On
(ยา คีพ ออน)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)

Now if you dont know hoe, I’m the man in the dark
(เนา อิฟ ยู ด้อนท์ โน โฮ , แอม เดอะ แม็น อิน เดอะ ดาค)
I got more riffs than Stanley Clark
(ไอ ก็อท โม เรฟฟสฺ แฑ็น Stanley ครัก)
Or George Duke, shoot, I’m the kid with the funky loot
(ออ จอจ ดยูค , ฌูท , แอม เดอะ คิด วิฑ เดอะ ฟังคิ ลูท)
So if ya want some, get some
(โซ อิฟ ยา ว็อนท ซัม , เก็ท ซัม)
If ya need some, here’s some
(อิฟ ยา นีด ซัม , เฮียร ซัม)
If ya don’t, just step to the rear son
(อิฟ ยา ด้อนท์ , จัซท ซเท็พ ทู เดอะ เรีย ซัน)
Cause I’m commin with the quickness
(คอส แอม commin วิฑ เดอะ ควีคเน็ซ)
If you dis this b*tch, you’ll wind up on my hit list
(อิฟ ยู ดิซ ดีซ บี *tch , โยว วินด อัพ ออน มาย ฮิท ลิซท)
I’ll put a bounty on your head
(แอล พัท ดา เบานทิ ออน ยุร เฮ็ด)
Macomb County b*tch, aint a good place to wind up dead
(Macomb เคานทิ บี *tch , เอน ดา เกิด พเลซ ทู วินด อัพ เด็ด)
Cause I’m a real relavent, elevent, type menace
(คอส แอม มา ริแอ็ล relavent , elevent , ไทพ เมนอิซ)
But it ain’t Rocky Dennis
(บัท ดิธ เอน รอคคิ เดนนิส)
Watch me bend this rhyme in half
(ว็อช มี เบ็นด ดีซ ไรม อิน ฮาล์ฟ)
I’m like Moses, with the mic as my staff
(แอม ไลค โมเซซ , วิฑ เดอะ ไมคะ แอ็ส มาย ซทัฟ)
Layin down them 10 comandments
(เลย์อิน เดาน เฑ็ม เทน comandments)
Thow shall not dis the Rock god damnit
(Thow แฌ็ล น็อท ดิซ เดอะ ร็อค ก็อด damnit)

Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
You keep
(ยู คีพ)
Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Stop it’s a party
(ซท็อพ อิทซ ซา พาทิ)
Rock, rock, rock, rock, rock the house
(ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Jam…uh…jam
(แจ็ม อา แจ็ม)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock the house
(ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Ya keep on
(ยา คีพ ออน)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
Rock…rock the house
(ร็อค ร็อค เดอะ เฮาซ)
You keep
(ยู คีพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ya Keep On คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น