เนื้อเพลง Solitaire Unraveling คำอ่านไทย Mushroomhead

Locked Away In A Cage
( ล็อค อะเว อิน อะ เคจ)
My Rage Has Got The Best Of Me
(มาย เรจ แฮ็ส ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Time Finds A Way Each Day
(ไทม ไฟนด ซา เว อีช เด)
Of Leaving Less Of Me Behind
(อ็อฝ ลีฝอิงส เลซ อ็อฝ มี บิไฮนด)
I Find This Fight Must Be Won
(ไอ ไฟนด ดีซ ไฟท มัซท บี ว็อน)
Inside The Mind
(อีนไซด เดอะ ไมนด)
So Uptight And Confined
(โซ อัพทาย แอ็นด คอนไฟน)
Often Blinded By The Light
(ออฟเอ็น บไลนด ไบ เดอะ ไลท)
Taking It’s Toll
(เทคอิง อิทซ โทล)
On My System
(ออน มาย ซีซเท็ม)
Like Some Played Out Existence
(ไลค ซัม พเล เอ้า เอ็กสีซเท็นซ)
Time Ticks Away
(ไทม ทิค อะเว)
These Last Few Moments
(ฑิส ลาซท ฟยู โมเม็นท)
Is There Anything
(อีส แดร์ เอนอิธิง)
We’ve Left Unsaid?
(หวีบ เล็ฟท อันเซด)
I’m On A Quest
(แอม ออน อะ คเว็ซท)
For Atonement
(ฟอ อะโทนเม็นท)
I’ve Got To Find Piece Of Mind
(แอฝ ก็อท ทู ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด)
And A Place To Rest
(แอ็นด อะ พเลซ ทู เร็ซท)
Biding My Time
(Bidings มาย ไทม)
Until I’m Strong Enough
(อันทีล แอม ซทร็อง อินัฟ)
To Fight Back
(ทู ไฟท แบ็ค)
Hope,
(โฮพ ,)
I Hope Against Hope
(ไอ โฮพ อะเกนซท โฮพ)
For Some Resistance
(ฟอ ซัม ริสีซแท็นซ)
Been Taking It Out On My System
(บีน เทคอิง อิท เอ้า ออน มาย ซีซเท็ม)
Rest-There’s A Calm Before The Storm
(เร็ซท แดร์ ซา คาม บิโฟ เดอะ ซทอม)
And The Western Front Is Quiet
(แอ็นด เดอะ เวซเทิน ฟรันท อีส คไวเอ็ท)
I’ve Got Rembrandt As My Right Hand
(แอฝ ก็อท Rembrandt แอ็ส มาย ไรท แฮ็นด)
And Solo As My Pilot
(แอ็นด โซโล แอ็ส มาย ไพลัท)
Condemned Man
(ค็อนเดม แม็น)
Condemned
(ค็อนเดม)
Convicted Man
(คอนฝิคท แม็น)
Convicted
(คอนฝิคท)
Could Not Save My Life
(เคิด น็อท เซฝ มาย ไลฟ)
Cutting Strand By Strand
(คัททิง ซทแร็นด ไบ ซทแร็นด)
Passing It Off
(พาซซิง อิท ออฟฟ)
Like Some Kind Of King
(ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ คิง)
You Don’t Know Peace
(ยู ด้อนท์ โน พีซ)
til You’ve Had Suffering
(ทิล ยู๊ฟ แฮ็ด ซัฟเฟอะริง)
I’ve Suffered
(แอฝ ซัฟเฟอะ)
All Of Your So Called Resolve
(ออล อ็อฝ ยุร โซ คอล ริสอลฝ)
But You Haven’t Tasted Pain
(บัท ยู แฮฟเวน เทซท เพน)
Have You Ever Been Inside
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อีนไซด)
Of The New Masterpiece?
(อ็อฝ เดอะ นยู Masterpiece)
Rest
(เร็ซท)
Have You Ever Been Inside?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อีนไซด)
Rembrandt As My Right Hand
(Rembrandt แอ็ส มาย ไรท แฮ็นด)
And Solo As My Pilot
(แอ็นด โซโล แอ็ส มาย ไพลัท)
Have You Ever Been Inside
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อีนไซด)
Of The New Masterpiece
(อ็อฝ เดอะ นยู Masterpiece)
Condemned Man
(ค็อนเดม แม็น)
Condemned
(ค็อนเดม)
Convicted Man
(คอนฝิคท แม็น)
Convicted
(คอนฝิคท)
Could Not Save My Life
(เคิด น็อท เซฝ มาย ไลฟ)
Cutting Strand By Strand
(คัททิง ซทแร็นด ไบ ซทแร็นด)
Strand By
(ซทแร็นด ไบ)
Strand By
(ซทแร็นด ไบ)
Strand By Strand
(ซทแร็นด ไบ ซทแร็นด)
Condemned
(ค็อนเดม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Solitaire Unraveling คำอ่านไทย Mushroomhead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น