เนื้อเพลง Bab’s Uvula Who? คำอ่านไทย Green Day

I’ve got a knack for freaking everything up
( แอฝ ก็อท ดา แน็ค ฟอ เฟรคกิ้ง เอ๊วี่ติง อัพ)
My temper flies and I get myself all wound up
(มาย เทมเพอะ ไฟล์ แซน ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
My fuse is short and my blood pressure is high
(มาย ฟยูส อีส ฌอท แอ็นด มาย บลัด พเรฌเออะ อีส ไฮ)
I lose control and I get myself all wound up
(ไอ ลูส ค็อนทโรล แอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
Tension mounts and I fly off the wall
(เทนฌัน เมานท แซน ดาย ฟไล ออฟฟ เดอะ วอล)
I self destruct and I get myself all wound up
(ไอ เซ็ลฟ ดีซทัซแอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
Petulance and irritation sets in
(เพทอิวแล็นซ แอ็นด อิริเทฌัน เซ็ท ซิน)
I throw a tantrum and I get myself all wound up
(ไอ ธโร อะ แทนทรัม แอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)

I lose myself and I’m all wound up
(ไอ ลูส ไมเซลฟ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
Petulance and I’m all wound up
(เพทอิวแล็นซ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
I lose control and I’m all wound up
(ไอ ลูส ค็อนทโรล แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
I lose myself and I’m all wound up
(ไอ ลูส ไมเซลฟ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)

Chip on my shoulder and a leech on my back
(ชิพ ออน มาย โฌลเดอะ แอ็นด อะ ลีช ออน มาย แบ็ค)
Stuck in a rut and I get myself all wound up
(ซทัค อิน อะ รัท แอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
Killed my composure and it will never come back
(คิล มาย ค็อมโพเฉอะ แอ็นด ดิท วิล เนฝเวอะ คัม แบ็ค)
Loss of control and I get myelf all wound up
(โรซอ็อฝ ค็อนทโรล แอ็นด ดาย เก็ท myelf ออล วูนด อัพ)
Blown out of proportion again
(บโลน เอ้า อ็อฝ พโระโพฌัน อะเกน)
My temper snaps and I get myself all wound up
(มาย เทมเพอะ ซแน็พ แซน ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
Spontaneous combustion panic attack
(ซพ็อนเทเนียซ ค็อมบัซชัน แพนอิค แอ็ทแทค)
I slipped a gear and I get myself all wound up
(ไอ สลิป อะ เกีย แอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)

I lose myself and I’m all wound up
(ไอ ลูส ไมเซลฟ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
Petulance and I’m all wound up
(เพทอิวแล็นซ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
I lose control and I’m all wound up
(ไอ ลูส ค็อนทโรล แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
I lose myself and I’m all wound up
(ไอ ลูส ไมเซลฟ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)

I’ve got a knack for freaking everything up
(แอฝ ก็อท ดา แน็ค ฟอ เฟรคกิ้ง เอ๊วี่ติง อัพ)
My temper flies and I get myself all wound up
(มาย เทมเพอะ ไฟล์ แซน ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
My fuse is short and my blood pressure is high
(มาย ฟยูส อีส ฌอท แอ็นด มาย บลัด พเรฌเออะ อีส ไฮ)
I lose control and I get myself all wound up
(ไอ ลูส ค็อนทโรล แอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
Tension mounts and I fly off the wall
(เทนฌัน เมานท แซน ดาย ฟไล ออฟฟ เดอะ วอล)
I self destruct and I get myself all wound up
(ไอ เซ็ลฟ ดีซทัซแอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)
Petulance and irritation sets in
(เพทอิวแล็นซ แอ็นด อิริเทฌัน เซ็ท ซิน)
I throw a tantrum and I get myself all wound up
(ไอ ธโร อะ แทนทรัม แอ็นด ดาย เก็ท ไมเซลฟ ออล วูนด อัพ)

I lose myself and I’m all wound up
(ไอ ลูส ไมเซลฟ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
Petulance and I’m all wound up
(เพทอิวแล็นซ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
I lose control and I’m all wound up
(ไอ ลูส ค็อนทโรล แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)
I lose myself and I’m all wound up
(ไอ ลูส ไมเซลฟ แอ็นด แอม ออล วูนด อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bab’s Uvula Who? คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น