เนื้อเพลง Can You Hear Me คำอ่านไทย David Bowie

Once we were lovers,
( วันซ วี เวอ ลัฝเออะ ,)
can they understand?
(แค็น เด อันเดิซแทนด)
Closer than others, I was your,
(โคลเซอร์ แฑ็น อัฑเออะ , ไอ วอส ยุร ,)
I was your man
(ไอ วอส ยุร แม็น)
Don’t talk of heart-aches,
(ด้อนท์ ทอค อ็อฝ ฮาท เอค ,)
oww, I remember them all
(oww , ไอ ริเมมเบอะ เฑ็ม ออล)
When I’m checking you out one day
(ฮเว็น แอม เช็คติ้ง ยู เอ้า วัน เด)
to see if I’m
(ทู ซี อิฟ แอม)
faking it all
(เฟคกิ้ง อิท ดอร์)

{chorus}
({โครัซ })
Can you hear me?
(แค็น ยู เฮีย มี)
Can you feel me inside?
(แค็น ยู ฟีล มี อีนไซด)
Show your love, love
(โฌ ยุร ลัฝ , ลัฝ)
Take it in right [take it in right]
(เทค อิท อิน ไรท [ เทค อิท อิน ไรท ])
Take it in right [take it in right]
(เทค อิท อิน ไรท [ เทค อิท อิน ไรท ])

There’s been many others,
(แดร์ บีน เมนอิ อัฑเออะ ,)
[Oow-oow-oow-oow] so many times
([ Oow oow oow oow ] โซ เมนอิ ไทม)
*Six steel Jew* cities, an’ what do I, what do I, {?}
(*ซิคซ ซทีล จู * ซิดีสฺ , แอน ว็อท ดู ไอ , ว็อท ดู ไอ , { })
what do I find?
(ว็อท ดู ไอ ไฟนด)
I want love so badly
(ไอ ว็อนท ลัฝ โซ แบดลิ)
I want you most of all
(ไอ ว็อนท ยู โมซท อ็อฝ ออล)
You know, it’s harder to ta-take it from anyone
(ยู โน , อิทซ อาณ์เดอ ทู ทา เทค อิท ฟร็อม เอนอิวัน)
It’s harder to fall
(อิทซ อาณ์เดอ ทู ฟอล)
Can you hear me call ya?
(แค็น ยู เฮีย มี คอล ยา)

{chorus}
({โครัซ })

Well,
(เว็ล ,)
can you hear me? [yeah]
(แค็น ยู เฮีย มี [ เย่ ])
Can you feel me inside [I do]
(แค็น ยู ฟีล มี อีนไซด [ ไอ ดู ])
Show your love,
(โฌ ยุร ลัฝ ,)
show your sweet, sweet love
(โฌ ยุร สวี้ท , สวี้ท ลัฝ)
Show me your love
(โฌ มี ยุร ลัฝ)
Take it in right [take it in right]
(เทค อิท อิน ไรท [ เทค อิท อิน ไรท ])
Take it in right [take it in right]
(เทค อิท อิน ไรท [ เทค อิท อิน ไรท ])
Take it in right to your love life, baby
(เทค อิท อิน ไรท ทู ยุร ลัฝ ไลฟ , เบบิ)
Take it in right
(เทค อิท อิน ไรท)
To your love life
(ทู ยุร ลัฝ ไลฟ)
Take it in right
(เทค อิท อิน ไรท)
Take it in right, right to your love life
(เทค อิท อิน ไรท , ไรท ทู ยุร ลัฝ ไลฟ)
Take it in right, ah
(เทค อิท อิน ไรท , อา)
Take it in, take it in right
(เทค อิท อิน , เทค อิท อิน ไรท)
Right down, right down
(ไรท เดาน , ไรท เดาน)
[Why don’t ya take it?] Mmmmm
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ] Mmmmm)
Why don’t you take it?
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค อิท)
[Right to your heart]
([ ไรท ทู ยุร ฮาท ])
Can you hear me?
(แค็น ยู เฮีย มี)
[Why don’t ya take it?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ])
Can you feel me? ah
(แค็น ยู ฟีล มี อา)
[Why don’t ya take it?] Can ya? Can ya? In a-right
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ] แค็น ยา แค็น ยา อิน อะ ไรท)
[Why don’t ya take it?] Wuhhh
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ] Wuhhh)
Right down, right down
(ไรท เดาน , ไรท เดาน)
[Right to your heart]
([ ไรท ทู ยุร ฮาท ])
Can you take it? Feel me?
(แค็น ยู เทค อิท ฟีล มี)
[Why don’t ya take it?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ])
Down, to right down
(เดาน , ทู ไรท เดาน)
[Why don’t ya take it?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ])
into your heart
(อีนทุ ยุร ฮาท)
[Why don’t ya take it?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ])
Oww, to your heart
(Oww , ทู ยุร ฮาท)
[Right to your heart]
([ ไรท ทู ยุร ฮาท ])
Take it down, take it down
(เทค อิท เดาน , เทค อิท เดาน)
[Why don’t ya take it?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ])
[Why don’t ya take it?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยา เทค อิท ])
Take it in right
(เทค อิท อิน ไรท)
[Right to your heart]
([ ไรท ทู ยุร ฮาท ])
Oww-oww
(Oww oww)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can You Hear Me คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น