เนื้อเพลง Garden Grove คำอ่านไทย Sublime

We took this trip to Garden Grove
( วี ทุค ดีซ ทริพ ทู ก๊าร์เด้น กโรฝ)
It smelled like Lou-dog inside the van, oh yeah
(อิท ซเม็ล ไลค ลู ด็อก อีนไซด เดอะ แฝ็น , โอ เย่)
This ain’t no funky reggae party, $5 at the door
(ดีซ เอน โน ฟังคิ reggae พาทิ , $5 แอ็ท เดอะ โด)
It gets so real sometimes, who wrote my rhyme
(อิท เก็ท โซ ริแอ็ล ซัมไทม์ , ฮู โรท มาย ไรม)
I got the microwave, got the VCR
(ไอ ก็อท เดอะ ไมคโระเวฝ , ก็อท เดอะ VCR)
I got the deuce-deuce in the trunk of my car, oh yeah
(ไอ ก็อท เดอะ ดยูซ ดยูซ อิน เดอะ ทรังค อ็อฝ มาย คา , โอ เย่)

If you only knew all the love that I found
(อิฟ ยู โอ๊นลี่ นยู ออล เดอะ ลัฝ แดท ไอ เฟานด)
It’s hard to keep my soul on the ground
(อิทซ ฮาด ทู คีพ มาย โซล ออน เดอะ กเรานด)
You’re a fool, don’t f*ck around with my dog
(ยัวร์ อะ ฟูล , ด้อนท์ เอฟ *ck อะเรานด วิฑ มาย ด็อก)
All that I can see I steal, I fill up my garage
(ออล แดท ไอ แค็น ซี ไอ ซทีล , ไอ ฟิล อัพ มาย กะราฉ)

Cause in my mind
(คอส อิน มาย ไมนด)
Music from Jamaica, all the love that I found
(มยูสิค ฟร็อม เจไมกา , ออล เดอะ ลัฝ แดท ไอ เฟานด)
Pull over there’s a reason why my soul’s unsound
(พุล โอเฝอะ แดร์ ซา รี๊ซั่น ฮไว มาย โซล อันเซาด)

It’s you
(อิทซ ยู)
It’s that sh*t stuck under my shoe
(อิทซ แดท ฌะ *ที ซทัค อันเดอะ มาย ฌู)
It’s that smell inside the van
(อิทซ แดท ซเม็ล อีนไซด เดอะ แฝ็น)
It’s my bed sheet covered with sand
(อิทซ มาย เบ็ด ฌีท คัฝเออะ วิฑ แซ็นด)
Sitting through a sh*tty band
(ซีททิง ธรู อะ ฌะ *tty แบ็นด)
Getting dog sh*t on my hands
(เกดดดิ้ง ด็อก ฌะ *ที ออน มาย แฮ็นด)
Getting hassled by the man
(เกดดดิ้ง แอสเซล ไบ เดอะ แม็น)

Waking up to an alarm
(เวคกิ้ง อัพ ทู แอน อะลาม)
Sticking needles in your arm
(สติ๊กคิง นี๊ดเดิ้ล ซิน ยุร อาม)
Picking up trash on a freeway
(พีคคิงส อัพ ทแร็ฌ ออน อะ ฟรีเวย์)
Feeling depressed everyday
(ฟีลอิง ดิพเรซ เอวี่เดย์)
Leaving without making a sound
(ลีฝอิงส วิเฑาท เมคอิง อะ เซานด)
Picking my dog at the pound
(พีคคิงส มาย ด็อก แอ็ท เดอะ เพานด)
Living in a tweaker pad
(ลีฝอิง อิน อะ tweaker แพ็ด)
Getting yelled at by my dad
(เกดดดิ้ง เย็ล แอ็ท ไบ มาย แด็ด)

Saying I’m happy when I’m not
(เซอิง แอม แฮพพิ ฮเว็น แอม น็อท)
Finding roaches in the pot
(ไฟนดิง roaches ซิน เดอะ พ็อท)
All these things I do
(ออล ฑิส ธิง ซาย ดู)
They’re waiting for you.
(เดรว เวททิง ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Garden Grove คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น