เนื้อเพลง Daddy’s Little Baby คำอ่านไทย Ja Rule

It’s my heart
( อิทซ มาย ฮาท)
Pray
(พเร)

Daddy’s little baby, must learn this world is shady
(แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ , มัซท เลิน ดีซ เวิลด อีส เฌดอิ)
And the color of your skin don’t make you less of a lady
(แอ็นด เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยุร ซคิน ด้อนท์ เมค ยู เลซ อ็อฝ อะ เลดิ)
Degrade yourself, never cuz I’m teaching you better
(ดิกเรด ยุรเซลฟ , เนฝเวอะ คัซ แอม ทีชอิงส ยู เบทเทอะ)
Life ain’t all about cheddar diamonds and leather
(ไลฟ เอน ดอร์ อะเบาท เชเดอร์ ไดมันด แซน เลฑเออะ)
Understand you a black sister, in this white man’s
(อันเดิซแทนด ยู อะ บแล็ค ซีซเทอะ , อิน ดีซ ฮไวท แม็น)
World, don’t let it get ya, down girl
(เวิลด , ด้อนท์ เล็ท ดิธ เก็ท ยา , เดาน เกิล)
It’s essential that you grow amongst your group
(อิทซ เอ็ซเซนแฌ็ล แดท ยู กโร อะมังซท ยุร กรูพ)
So you don’t grow too fast and be doin lord knows who
(โซ ยู ด้อนท์ กโร ทู ฟัซท แอ็นด บี โดย ลอด โน ฮู)
Cuz daddy loves you, don’t let nobody tell you different
(คัซ แดดดิ ลัฝ ยู , ด้อนท์ เล็ท โนบอดี้ เท็ล ยู ดีฟเฟอะเร็นท)
What I, do for a living is a talent I’m given
(ว็อท ไอ , ดู ฟอ รา ลีฝอิง อีส ซา แทลเอ็นท แอม กีฝเอ็น)
And I’ma raise you too black too strong beautiful
(แอ็นด แอมอา เรส ยู ทู บแล็ค ทู ซทร็อง บยูทิฟุล)
Tell the truth let you know what women go through
(เท็ล เดอะ ทรูธ เล็ท ยู โน ว็อท วีมเอิน โก ธรู)
Lies and deceit, the n*gga you love he gone cheat
(ไล แซน ดีซีท , เดอะ เอ็น *gga ยู ลัฝ ฮี กอน ชีท)
So be careful in the heat baby girl wit cold feet
(โซ บี แคฟุล อิน เดอะ ฮีท เบบิ เกิล วิท โคลด ฟีท)
Keep yo head steady, baby this world ain’t ready
(คีพ โย เฮ็ด ซเทดอิ , เบบิ ดีซ เวิลด เอน เรดอิ)
Make me proud you daddy’s little baby ha
(เมค มี พเราด ยู แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ ฮา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’ll always come back to you
(แอล ออลเว คัม แบ็ค ทู ยู)
I’ll always come back to you
(แอล ออลเว คัม แบ็ค ทู ยู)
I’ll always come back to you
(แอล ออลเว คัม แบ็ค ทู ยู)
You’re my baby now and ever
(ยัวร์ มาย เบบิ เนา แอ็นด เอฝเออะ)

Yo Ja’s imagery is somewhat like God and his chemistry
(โย Jas อีมอิจริ อีส ซัมฮว็อท ไลค ก็อด แอ็นด ฮิส เคมอิซทริ)
Blasphemy, I tell my baby girl proudly
(บแลซฟิมิ , ไอ เท็ล มาย เบบิ เกิล พเราดลิ)
Put her over my knee and let her know this world is yours
(พัท เฮอ โอเฝอะ มาย นี แอ็นด เล็ท เฮอ โน ดีซ เวิลด อีส ยุร)
Men are dogs take it from daddy and hold yours
(เม็น อาร์ ด็อก เทค อิท ฟร็อม แดดดิ แอ็นด โฮลด ยุร)
Head high lady, love is bout lies and deception
(เฮ็ด ไฮ เลดิ , ลัฝ อีส เบาท ไล แซน ดิเซพฌัน)
Will always be seen through the eyes
(วิล ออลเว บี ซีน ธรู ดิ ไอ)
In my demise don’t cry just, hold on
(อิน มาย ดิไมส ด้อนท์ คไร จัซท , โฮลด ออน)
Stay headstrong and live to learn that life goes on
(ซเท headstrong แอ็นด ไลฝ ทู เลิน แดท ไลฟ โกซ ออน)
The day you was born God answered my cry for help
(เดอะ เด ยู วอส บอน ก็อด อานเซอะ มาย คไร ฟอ เฮ็ลพ)
I look at you a female replica of myself
(ไอ ลุค แกท ยู อะ ฟีเมล เรพลิคะ อ็อฝ ไมเซลฟ)
I was conceived 2/29 you 9/22
(ไอ วอส ค็อนซีฝ 2/29 ยู 9/22)
God’ whats the science in this sign you threw?
(ก็อด ว็อท เดอะ ไซเอ็นซ อิน ดีซ ไซน ยู ธรู)
I wanna know just so I can spread the jewel to my youth
(ไอ วอนนา โน จัซท โซ ไอ แค็น ซพเร็ด เดอะ จูเอ็ล ทู มาย ยูธ)
So she don’t have to come up like I did runnin loots
(โซ ชี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คัม อัพ ไลค ไก ดิด รูนนิน ลูท)
Keep yo head steady, baby this world ain’t ready
(คีพ โย เฮ็ด ซเทดอิ , เบบิ ดีซ เวิลด เอน เรดอิ)
Make me proud you’re daddy’s little baby
(เมค มี พเราด ยัวร์ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
For real
(ฟอ ริแอ็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

When I look in yo eyes I see stars
(ฮเว็น นาย ลุค อิน โย ไอ ซาย ซี ซทา)
It’s me and you against the world
(อิทซ มี แอ็นด ยู อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Baby it’s in the signs
(เบบิ อิทซ ซิน เดอะ ไซน)
And anything you want you can get it daddy’s getting it done
(แอ็นด เอนอิธิง ยู ว็อนท ยู แค็น เก็ท ดิธ แดดดิ เกดดดิ้ง อิท ดัน)
You the reason why I keep the hundreds under the ones
(ยู เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ คีพ เดอะ ฮันดเร็ด อันเดอะ ดิ วัน)
And go through rain sleet and snow to kiss the sun
(แอ็นด โก ธรู เรน ซลีท แอ็นด ซโน ทู คิซ เดอะ ซัน)
Though my travel through the storm has just begun
(โธ มาย ทแรฝแอ็ล ธรู เดอะ ซทอม แฮ็ส จัซท บิกัน)
Swear to god when my sister died, I was only five
(ซแว ทู ก็อด ฮเว็น มาย ซีซเทอะ ได , ไอ วอส โอ๊นลี่ ไฟฝ)
Didn’t even cry, couldn’t know the value of a life
(ดิ๊นอิน อีเฝ็น คไร , คูดซึ่น โน เดอะ แฝลยู อ็อฝ อะ ไลฟ)
Know I realize why Brittney’s so rare to me
(โน ไอ รีแอะไลส ฮไว Brittneys โซ แร ทู มี)
She came at the time when nobody cared for me
(ชี เคม แอ็ท เดอะ ไทม ฮเว็น โนบอดี้ คา ฟอ มี)
This world’s tough, I’ma guide you through it carefully
(ดีซ เวิลด ทั๊ฟ , แอมอา ไกด ยู ธรู อิท แคฟุลิ)
Learn the game and remember nothing in life’s free
(เลิน เดอะ เกม แอ็นด ริเมมเบอะ นัธอิง อิน ไลฟ ฟรี)
My little lady, can’t quite understand me now
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ , แค็นท คไวท อันเดิซแทนด มี เนา)
But baby, in time I’ll break it down
(บัท เบบิ , อิน ไทม แอล บเรค อิท เดาน)
So keep yo head steady, baby this world ain’t ready
(โซ คีพ โย เฮ็ด ซเทดอิ , เบบิ ดีซ เวิลด เอน เรดอิ)
Make me proud you’re daddy’s little baby
(เมค มี พเราด ยัวร์ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
For real
(ฟอ ริแอ็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daddy’s Little Baby คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น