เนื้อเพลง One Fine Day คำอ่านไทย Marillion

Lyrics: Helmer
( ลีริค : Helmer)
Music: Hogarth/Kelly/Mosley/Rothery/Trewavas
(มยูสิค : Hogarth/เคลลี่ /Mosley/Rothery/Trewavas)

When we were young we used to say
(ฮเว็น วี เวอ ยัง วี ยูซ ทู เซ)
Things would be different
(ธิง เวิด บี ดีฟเฟอะเร็นท)
One fine day
(วัน ไฟน เด)
The walls would crumble
(เดอะ วอล เวิด แคมเบิล)
Nations sing as one
(เนฌัน ซิง แอ็ส วัน)
We live in hope
(วี ไลฝ อิน โฮพ)
Cause so far it hasn’t come
(คอส โซ ฟา อิท แฮ็ซท คัม)
Listening to the pouring rain
(ลิเซินนิง ทู เดอะ ช เรน)
Waiting for the world to change
(เวททิง ฟอ เดอะ เวิลด ทู เชนจ)
Beginning to wonder if we’ll wait in vain
(บีกีนนิง ทู วันเดอะ อิฟ เว็ล เวท อิน เฝน)
For one fine day
(ฟอ วัน ไฟน เด)

Oh, how years change
(โอ , เฮา เยีย เชนจ)
The things for which we strive
(เดอะ ธิง ฟอ ฮวิช วี ซทไรฝ)
A better world, or just a quiet life
(อะ เบทเทอะ เวิลด , ออ จัซท ดา คไวเอ็ท ไลฟ)
What seemed so simple
(ว็อท ซีมี โซ ซิ๊มเพิ่ล)
Is still so far away
(อีส ซทิล โซ ฟา อะเว)
Don’t hold you breath waiting
(ด้อนท์ โฮลด ยู บเร็ธ เวททิง)
For one fine day
(ฟอ วัน ไฟน เด)

Listenin’ to the pouring rain
(ลิเซินนิน ทู เดอะ ช เรน)
Waiting for the world to change
(เวททิง ฟอ เดอะ เวิลด ทู เชนจ)
Beginning to wonder if we’ll wait in vain
(บีกีนนิง ทู วันเดอะ อิฟ เว็ล เวท อิน เฝน)
For one fine day
(ฟอ วัน ไฟน เด)

Life is strange
(ไลฟ อีส ซทเรนจ)
It can seem you’re high and dry
(อิท แค็น ซีม ยัวร์ ไฮ แอ็นด ดไร)
Turn around
(เทิน อะเรานด)
You find there’s nothing in this world you recognise
(ยู ไฟนด แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด ยู เรคอ็อกไนส)
Did we fall asleep babe?
(ดิด วี ฟอล อัซลีพ เบบ)
Dreaming that dream babe?
(ดรีมมิง แดท ดรีม เบบ)

Listening to the pouring rain
(ลิเซินนิง ทู เดอะ ช เรน)
Did we fall asleep babe?
(ดิด วี ฟอล อัซลีพ เบบ)
Dreaming that dream babe?
(ดรีมมิง แดท ดรีม เบบ)
One fine day
(วัน ไฟน เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Fine Day คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น