เนื้อเพลง Faberge Falls for Shuggie คำอ่านไทย Of Montreal

Those with the golden x have tried to tell me
( โฑส วิฑ เดอะ โกลเด็น เอ๊กซฺ แฮ็ฝ ทไร ทู เท็ล มี)
That the bird in my chest was dead but that’s never never never
(แดท เดอะ เบิด อิน มาย เช็ซท วอส เด็ด บัท แด๊ท เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ)
She aint my thug no more aint no kind of killer
(ชี เอน มาย ธัก โน โม เอน โน ไคนด อ็อฝ คีลเลอะ)
And she can break them off if she damn well
(แอ็นด ชี แค็น บเรค เฑ็ม ออฟฟ อิฟ ชี แด็ม เว็ล)
Please just as long as she brings it home to me and it’s still hot
(พลีส จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส ชี บริง ซิท โฮม ทู มี แอ็นด อิทซ ซทิล ฮ็อท)

Can you touch what I’m saying?
(แค็น ยู ทั๊ช ว็อท แอม เซอิง)
It’s like ooh did shuggie do it yet? no, wait
(อิทซ ไลค อู้ ดิด shuggie ดู อิท เย็ท โน , เวท)

Those with the golden x have tried to tell me
(โฑส วิฑ เดอะ โกลเด็น เอ๊กซฺ แฮ็ฝ ทไร ทู เท็ล มี)
That the sex in my walk was cotton soft but that’s never never never
(แดท เดอะ เซ็คซ อิน มาย วอค วอส ค๊อทท่อน ซ็อฟท บัท แด๊ท เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ)

With question marks in my eye and your strange name pressed to our lips
(วิฑ คเวซชัน ม๊าร์ค ซิน มาย ไอ แอ็นด ยุร ซทเรนจ เนม พเร็ซ ทู เอ๊า ลิพ)
We arrived at number eleven so charged and ready for slavery
(วี แอะไรฝ แอ็ท นัมเบอะ อิเลฝเอ็น โซ ชาจ แอ็นด เรดอิ ฟอ ซแลฝเออะริ)
I won’t take the stage straight understand
(ไอ ว็อนท เทค เดอะ ซเทจ ซทเรท อันเดิซแทนด)
Under capes with dirty cock dragons
(อันเดอะ เคพ วิฑ เดอทิ ค็อค ดแรกอัน)
I wanna put out so bad but something bad says the kid’s probably right
(ไอ วอนนา พัท เอ้า โซ แบ็ด บัท ซัมติง แบ็ด เซ เดอะ คิด พรอบอับลิ ไรท)

Are you deflating at the question? I don’t know
(อาร์ ยู deflatings แอ็ท เดอะ คเวซชัน นาย ด้อนท์ โน)
Now that the parachute has opened well don’t it make you feel good?
(เนา แดท เดอะ แพระฌูท แฮ็ส โอเพ็น เว็ล ด้อนท์ ดิธ เมค ยู ฟีล เกิด)
Be careful how you touch me
(บี แคฟุล เฮา ยู ทั๊ช มี)
My body is an earthquake ready to receive
(มาย บอดอิ อีส แอน เอิทเควก เรดอิ ทู รีซีฝ)
You mind’s making glaciers metals for my soldiers
(ยู ไมนด เมคอิง กเลเฌอะ เมท่อล ฟอ มาย โซลเจอะ)
Let’s be like strangers touching for the first time
(เล็ท บี ไลค ซทเรนเจอะ ทัชชิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
Skeletal lamping, the controller sphere, false priest
(Skeletal lampings , เดอะ ค็อนทโรลเลอะ ซเฟีย , ฟอลซ พรีซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faberge Falls for Shuggie คำอ่านไทย Of Montreal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น